Danh mục con

Giải Bài 2 Trang 99 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Trong các số 57 234; 64 620; 5270; 77 285

Giải Bài 3 Trang 99 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng 15/10/2019 21:53:18
Giải bài 3 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho

Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 4

Hoài Linh 15/10/2019 21:50:18
Giải bài 4 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2; 5

Giải Bài 1 Trang 100 SGK Toán 4

Nguyễn Cảnh Nam 15/10/2019 21:47:18
Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 100 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 15/10/2019 21:44:18
Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 100 SGK Toán 4

Ngọc Link 15/10/2019 21:41:18
Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Giải Bài 4 Trang 100 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:38:18
Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

Giải Bài 1 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Chipu 15/10/2019 21:35:18
Giải bài 1 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 2 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 15/10/2019 21:32:18
Giải bài 2 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

Giải Bài 3 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:29:18
Giải bài 3 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là

Giải Bài 4 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Phương Anh 15/10/2019 21:26:18
Giải bài 4 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

Giải Bài 5 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:23:18
Giải bài 5 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

Giải Bài 1 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Trần Khởi My 15/10/2019 21:20:18
Giải bài 1 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Giải Bài 2 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:17:18
Giải bài 2 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Cho biết trong hình tứ giác ABCD

Giải Bài 3 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 15/10/2019 21:14:18
Giải bài 3 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Giải Bài 1 Trang 104 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:11:18
Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích mỗi hình bình hành sau

Giải Bài 2 Trang 104 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:08:18
Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích

Giải Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4

Trần Hoạt 15/10/2019 21:05:18
Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích hình bình hành, biết

Giải Bài 1 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Lộc Ngô 15/10/2019 21:02:18
Giải bài 1 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải Bài 2 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Trần Thuỳ 15/10/2019 20:59:18
Giải bài 2 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải Bài 3 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 20:56:18
Giải bài 3 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính chu vi hình bình hành

Giải Bài 4 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Hoàng Bách 15/10/2019 20:53:18
Giải bài 4 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính diện tích của mảnh đất đó?

Giải Bài 1 Trang 107 SGK Toán 4

Nguyễn Long Thịnh 15/10/2019 20:50:18
Giải bài 1 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.

Giải Bài 2 Trang 107 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 20:47:18
Giải bài 2 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết theo mẫu:

Giải Bài 3 Trang 107 SGK Toán 4

Trấn thành 15/10/2019 20:44:18
Giải bài 3 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết các phân số

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá