Danh mục con

Sự khác nhau giữa JSON và XML

XML (Extensible Markup Language) và JSON (JavaScript Object Notation) là 2 định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. So sánh JSON và XML, sự khác nhau giữa JSON và XML là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé.

Danh sách (list) trong HTML

Bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về bảng (table) trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về danh sách (list) trong HTML.

Thẻ img trong HTML

An Nguy 20/12/2019 05:45:00
Trên các trang web đều sử dụng hình ảnh minh họa để làm nổi bật nội dung, đồng thời để tránh người dùng cảm thấy khó chịu vì text quá dài. Trong HTML hình ảnh được chỉ định bằng thẻ img. Tham khaor tiếp bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết thẻ img trong HTML.

Thuộc tính class trong HTML, cách sử dụng

Thuỳ Chi 20/12/2019 05:25:00
Thuộc tính class trong HTML được sử dụng để chỉ định một hoặc nhiều tên lớp cho phần tử HTML. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết thuộc tính class trong HTML.

Thẻ quote trong HTML

Nguyễn Ngọc Thuỷ 20/12/2019 05:19:00
Thẻ quote trong HTML được sử dụng để đặt trích dẫn, hiển thị trên trang web. Để làm được điều này chúng ta phải sử dụng thẻ q và thẻ blockquote HTML. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết các thẻ quote trong HTML.

Phần tử head trong HTML

Quỳnh Búp Bê 20/12/2019 05:15:00
Trong bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về đường dẫn file trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về phần tử head trong HTML.

Thẻ iframe trong HTML

Thẻ iframe trong HTML được sử dụng để nhúng một trang web vào trang web hiện tại. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết thẻ iframe trong HTML.

JavaScript trong HTML

Duy Tâm 19/12/2019 05:21:00
Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về thẻ iframe trong HTML. Bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về JavaScript trong HTML.

Biểu tượng trong HTML

Thuỳ Chi 19/12/2019 05:21:00
Trong bài viết trước Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về Entities (ký tự thực thể) trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về biểu tượng (symbol) trong HTML.

Học bảng (table) trong HTML

Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về thẻ img trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về bảng (table) trong HTML.

Tìm hiểu các phần tử block trong HTML

Duy Vinh 18/12/2019 06:31:00
Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về danh sách (list) trong HTML. Bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về phần tử block trong HTML.

Link (liên kết) trong HTML

Trần Quốc Anh 18/12/2019 06:15:00
Trong bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về thuộc tính color trong HTML. Bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về link (liên kết) trong HTML.

Bảng mã ký tự (Character Set) trong HTML

Hoài Linh 18/12/2019 06:10:00
Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về biểu tượng trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về bảng mã ký tự (Character Set) trong HTML.

Đường dẫn file trong HTML, link Ảnh tuyệt đối và tương đối

Đường dẫn file trong HTML được sử dụng để mô tả vị trí của file trong cấu trúc thư mục của trang web. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết đường dẫn file trong HTML.

Thuộc tính color, màu trong HTML

Thuỳ Chi 18/08/2019 11:46:42
Màu trong HTML được chỉ định bằng cách sử dụng tên màu hoặc các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA, tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết thuộc tính color, màu trong HTML.

Thẻ comment trong HTML, tạo chú thích bằng HTML

Trọng Tâm 18/08/2019 11:15:42
Trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu cho bạn thẻ comment trong HTML, ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thẻ quote trong HTML nhé.

Thuộc tính id trong HTML, thẻ ID

Trấn thành 18/08/2019 10:44:42
Bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về thuộc tính class trong HTML. Bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về thuộc tính id trong HTML.

Tìm hiểu các phần tử trong HTML

Hoàng Bách 18/08/2019 09:42:42
Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn các thuộc tính trong HTML, trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn các phần tử trong HTML.

Danh sách các thuộc tính trong HTML

Nguyễn Ngọc Thuỷ 18/08/2019 09:11:42
Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML. Để tìm hiểu chi tiết các thuộc tính trong HTML, bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Thẻ Heading trong HTML, thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6

Tin Nguyễn 18/08/2019 08:40:42
Trong các bài viết trước đây Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về các thuộc tính và phần tử trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về thẻ Heading trong HTML.

Layout trong HTML, tạo bố cụ trang web

Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về phần tử head trong HTML, bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về layout trong HTML.

Responsive Web Design trong HTML

Nguyễn Long Thịnh 17/08/2019 11:56:11
Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về Responsive Web Design trong HTML, ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm về layout trong HTML.

URL trong HTML là gì? cấu trúc như thế nào?

URL hay còn gọi là địa chỉ web, một URL bao gồm các từ (chẳng hạn Taimienphi.vn) hoặc địa chỉ IP (chẳng hạn 192.68.20.50, tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu về URL trong HTML.

HTML và XHTML, khái niệm về cách sử dụng

Xuân Bắc 11/08/2019 16:58:59
Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về URL trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về HTML và XHTML.

Phần tử Computer Code trong HTML là gì? có bao nhiêu loại?

Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về Responsive Web Design trong HTML, trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về phần tử Computer Code trong HTML.

Mới cập nhật

 • Sự khác nhau giữa JSON và XML

  XML (Extensible Markup Language) và JSON (JavaScript Object Notation) là 2 định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. So sánh JSON và XML, sự khác nhau giữa JSON và XML là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé.

 • Thẻ quote trong HTML

  Thẻ quote trong HTML được sử dụng để đặt trích dẫn, hiển thị trên trang web. Để làm được điều này chúng ta phải sử dụng thẻ q và thẻ blockquote HTML. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi

 • Danh sách (list) trong HTML

  Bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về bảng (table) trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về danh sách (list) trong HTML.

 • Thẻ img trong HTML

  Trên các trang web đều sử dụng hình ảnh minh họa để làm nổi bật nội dung, đồng thời để tránh người dùng cảm thấy khó chịu vì text quá dài. Trong HTML hình ảnh được chỉ định bằng thẻ img. Tham khaor tiếp bài viết dưới

 • Thuộc tính class trong HTML, cách sử dụng

  Thuộc tính class trong HTML được sử dụng để chỉ định một hoặc nhiều tên lớp cho phần tử HTML. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết thuộc tính class trong HTML.

 • Phần tử head trong HTML

  Trong bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về đường dẫn file trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về phần tử head trong HTML.

 • Thẻ iframe trong HTML

  Thẻ iframe trong HTML được sử dụng để nhúng một trang web vào trang web hiện tại. Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết thẻ iframe trong HTML.

 • Biểu tượng trong HTML

  Trong bài viết trước Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về Entities (ký tự thực thể) trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về biểu tượng (symbol) trong HTML.

 • JavaScript trong HTML

  Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về thẻ iframe trong HTML. Bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về JavaScript trong HTML.

 • Học bảng (table) trong HTML

  Trong bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về thẻ img trong HTML. Trong bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về bảng (table) trong HTML.