Các hàm tương thích trong Excel

Trong các hàm tính toán trong Excel thì có nhiều loại hàm dùng cho công việc tính toán các số liệu về xác suất, thống kế, lượng giác, ... Và các loại hàm tương thích trong Excel chính là các hàm phục vụ cho công việc này. Qua bài viết này bạn sẽ biết thêm về các hàm tương thích trong Excel phổ biến nhất.

Việc tính toán và trả về các kết quả khi thực hiện nghiên cứu về xác suất hay tính các giá trị lượng giác, hàm mũ trong toán học gây nhiều khó khăn khi thực hiện tính toán bằng máy tính thông thường. Còn với Excel bạn có thể nhanh chóng tính toán các giá trị này với hàng loạt hàm hỗ trợ rất mạnh mẽ.

Các hàm tương thích trong Excel

1. Hàm BETADIST : Trả về hàm mật độ xác suất tích lũy Beta. Hàm này được ứng dụng để nghiên cứu sự biến thiên theo tỷ lệ phần trăm của một đối tượng qua các mẫu.

2. Hàm BETAINV : Trả về giá trị nghịch đảo của hàm mật độ xác suất tích lũy Beta cho một phân bố Beta đã xác định. Có thể dùng phân bố beta trong lập kế hoạch dự án để làm mẫu thời gian có thể hoàn thành trên cơ sở thời gian dự kiến và khả năng có sự thay đổi.

3. Hàm BINOMDIST : Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ. Hàm này được ứng dụng trong các vấn đề có số lượng kiểm định hoặc phép thử ấn định khi kết quả của bất kỳ phép thử nào chỉ là thành công hay thất bại, khi các phép thử là độc lập và khi xác suất thành công không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm.

4. Hàm CHIDIST : Trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Hàm này được ứng dụng để so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến, bạn có thể xác định giả thuyết ban đầu của mình có hợp lệ hay không.

5. Hàm CHIINV : Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Hàm này được ứng dụng để so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến để xác định giả thuyết ban đầu của bạn có hợp lệ hay không.

6. Hàm CHITEST : Trả về kiểm định tính độc lập. Hàm này được ứng dụng để xác định kết quả được giả thuyết có được thí nghiệm xác nhận hay không.

7. Hàm CONFIDENCE : Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể, bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa.

8. Hàm COVAR : Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu.

9. Hàm CRITBINOM : Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí. Hàm này được dùng cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng.

10. Hàm EXPONDIST : Trả về phân bố hàm mũ. Hàm này được ứng dụng để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện.

11. Hàm FDIST : Trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu. Bạn có thể dùng hàm này để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không.

12. Hàm FINV : Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F (đầu bên phải). Phân bố F có thể được dùng trong kiểm tra F-test để so sánh độ biến thiên trong hai tập dữ liệu.

13. Hàm FTEST : Trả về kết quả của kiểm tra F-test. Hàm này được ứng dụng để xác định xem hai mẫu có các phương sai khác nhau không

14. Hàm GAMMADIST : Trả về phân bố gamma. Hàm này được ứng dụng để nghiên cứu các biến số có thể có phân bố lệch.

15. Hàm GAMMAINV : Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma. Hàm này được ứng dụng để nghiên cứu các biến số mà phân bố của chúng có thể là đối xứng lệch.

16. Hàm HYPGEOMDIST : Trả về phân bố siêu bội. Hàm này được ứng dụng cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn, trong đó mỗi quan sát có thể là thành công hoặc thất bại và trong đó mỗi tập con có kích thước đã biết được chọn với khả năng như nhau.

17. Hàm LOGINV : Trả về nghịch đảo của hàm phân phối lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x, trong đó ln(x) thường được phân bố với tham số trung bình và độ lệch chuẩn.

18. Hàm LOGNORMDIST : Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích của x. Hàm này được ứng dụng để phân tích những dữ liệu đã được biến đổi theo lô-ga-rit.

19. Hàm MODE : Trả về giá thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

20. Hàm NEGBINOMDIST : Trả về phân bố nhị thức âm. Hàm này tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi.

21. Hàm NORMDIST : Trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định. Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê, bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

22. Hàm NORMINV : Trả về nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định.

23. Hàm NORMSDIST : Trả về hàm phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

24. Hàm NORMSINV : Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

25. Hàm PERCENTILE : Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi. Hàm này có thể được ứng dụng để thiết lập ngưỡng chấp nhận.

26. Hàm PERCENTRANK : Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dựa trên tỷ lệ phần trăm của nó trong tập dữ liệu đó. Bạn có thể dùng hàm này để đánh giá vị trí tương đối của một giá trị trong một tập dữ liệu.

27. Hàm POISSON : Trả về phân bố Poisson. Hàm này được ứng dụng để dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể.

28. Hàm QUARTILE : Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu. Tứ phân vị được dùng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng để chia tập hợp thành các nhóm.

29. Hàm RANK : Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

30. Hàm STDEV : Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

31. Hàm STDEVP : Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

32. Hàm TDIST : Trả về các Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student. Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t.

33. Hàm TINV : Trả về nghịch đảo hai phía của phân bố t Student.

34. Hàm TTEST : Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student. Hàm này được ứng dụng để xác định xem hai mẫu thử có xuất phát từ hai tập hợp gốc có cùng giá trị trung bình hay không.

35. Hàm VAR : Hàm này được ứng dụng để ước tính phương sai dựa trên mẫu.

36. Hàm VARP : Hàm này được ứng dụng để tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

37. Hàm WEIBULL : Trả về phân bố Weibull. Dùng phân phối này trong phân tích độ tin cậy, như tính toán tuổi thọ trung bình của một thiết bị.

38. Hàm ZTEST : Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z. Đối với một trung bình tổng thể giả thuyết nhất định, μ0, hàm ZTEST trả về xác suất rằng trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung bình quan sát trong bộ dữ liệu (mảng) - tức là, trung độ mẫu quan sát được.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-ham-tuong-thich-trong-excel-2232n.aspx
Vậy là bạn đã biết về các hàm tương thích trong Excel rồi đó. Với các hàm tương thích này bạn sẽ giảm thiểu được rất nhiều thời gian và công sức trong việc tính toán, phân tích số liệu và chỉ cần nhập vào giá trị các tham số là bạn sẽ có ngay kết quả chính xác của hàm mà bạn lựa chọn.


Tác giả: Thuỳ Dương     (4.0★- 30 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích
Excel - Hàm SUMPRODUCT, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng
Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm CRITBINOM trong Excel, Ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm BINOMDIST, Hàm trả về giá trị xác suất phân bố nhị thức
Từ khoá liên quan:

hàm tương thích

, hàm tương thích trong excel, hàm tương thích trong bảng tính,

SOFT LIÊN QUAN
 • Các hàm thông dụng trong Excel

  Giới thiệu về các hàm trong Excel

  Các hàm thông dụng trong Excel giới thiệu về các hàm thông dụng trong excel từ đơn giản đến phức tạp như hàm logic, hàm thống kê, tài liệu giúp các bạn có thể tìm hiểu tất cả các hàm, cú pháp hàm và cách sử dụng chi tiết ...

Tin Mới

 • Cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2016

  Cách chia ô trong Excel 2016 thành 2 ô tam giác giúp phân chia nội dung của các cột được dễ dàng hơn. Tuy nhiên việc tạo gạch chéo trong Excel 2016 không hẳn ai cũng biết. Vì thế trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2016.

 • Cách sửa lỗi hàm Sum không cộng được trong Excel

  Trong quá trình học Excel và làm việc thì gặp lỗi hàm Sum là điều không tránh khỏi. Vậy cùng tham khảo cách sửa lỗi hàm Sum không cộng được trong Excel được Taimienphi.vn chia sẻ dưới đây. Các bạn gặp trường hợp lỗi hàm Sum thế này có thể sửa dễ dàng chỉ với vài bước.

 • Cách tạo khoảng cách giữa chữ và viền trong Excel

  Mẹo tạo khoảng cách giữa chữ và viền trong Excel là thủ thuật giúp người dùng có thể tạo các khoảng trống trong một ô trên Excel, nơi mà các phím cách không có tác dụng. Hướng dẫn dưới đây sẽ cho bạn biết cách thức hoạt

 • Giải toán lớp 6 tập 2 trang 84, 85 vẽ góc khi biết số đo

  Tài liệu Giải toán lớp 6 tập 2 trang 84, 85 vẽ góc khi biết số đo với đầy đủ lời giải, đáp án bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK. Tham khảo lời giải Toán


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá