Soạn tiếng Việt lớp 4 mới nhất

Tài liệu Soạn Tiếng Việt lớp 4 với đầy đủ những nội dung chi tiết của bài học như những kiến thức hướng dẫn bám sát với chương trình sách giáo khoa đây là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Với những bài soạn tiếng Việt lớp 4 này các em có thể lựa chọn đúng những bài mình học để ôn luyện và củng cố kiến thức hay có thể chuẩn bị sẵn sàng cho bài ở nhà để tiết học trên lớp trở nên hiệu quả hơn.

=> Bài đang học:

- Kể lại chuyện cổ tích Cây khế
- Soạn bài Một người chính trực, Tập đọc
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay

 

 

Mục lục các bài soạn Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Thương người như thể thương thân - Tuần 1

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả: Nghe - viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Mẹ ốm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Thương người như thể thương thân - Tuần 2

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Truyện cổ nước mình
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Thương người như thể thương thân - Tuần 3- Soạn bài Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
- Soạn bài Thư thăm bạn, tập đọc
- Soạn bài Cháu nghe câu chuyện của bà
- Soạn bài Từ đơn và từ phức
- Soạn bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc về lòng nhân hậu tuần 3
- Kể lại chuyện cổ tích Cây khế
- Soạn bài Người ăn xin, tập đọc trang 31 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
- Soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
- Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết
- Soạn bài Tập làm Văn: Viết thư gửi một bạn ở trường khác
- Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay


Măng mọc thẳng - Tuần 4


- Soạn bài Một người chính trực, phần Tập đọc
- Soạn bài Truyện cổ tích nước mình, Chính tả Nghe - Viết
- Soạn bài Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
- Soạn bài Một nhà thơ chân chính, kể chuyện
- Soạn bài Tre Việt Nam, phần Tập đọc
- Soạn bài Tập làm văn: Cốt truyện
- Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
- Soạn bài Tập làm văn, Luyện tập xây dựng cốt truyện


Măng mọc thẳng - Tuần 5- Soạn bài Những hạt thóc giống, tập đọc
- Soạn bài Những hạt thóc giống, chính tả nghe viết
- Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực, tự trọng
- Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về tính trung thực
- Soạn bài Gà trống và cáo, tập đọc
- Nhân dịp năm mới, hãy viết thư cho một người thân
- Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ
- Soạn bài Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện


Măng mọc thẳng - Tuần 6

- Soạn bài Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca, tập đọc
- Soạn bài Người viết truyện thật thà, chính tả nghe viết
- Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
- Soạn bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn bài Chị em tôi, phần tập đọc
- Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng
- Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện


Trên đôi cánh ước mơ - Tuần 7- Soạn bài Trung thu độc lập, phần tập đọc
- Soạn bài Gà Trống và Cáo, phần nhớ-viết
- Soạn bài Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam
- Soạn bài Lời ước dưới trăng, phần kể chuyện
- Soạn bài Ở Vương quốc Tương lai, phần tập đọc
- Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
- Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
- Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện


Trên đôi cánh ước mơ - Tuần 8


- Soạn bài Nếu chúng mình có phép lạ, Tập đọc
- Soạn bài Trung thu độc lập, Chính tả (Nghe - viết)
- Soạn bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
- Soạn bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8
- Soạn bài Đôi giày ba ta màu xanh, phần Tập đọc
- Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện, tiết 1
- Soạn bài Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép
- Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện tiết 2


Trên đôi cánh ước mơ - Tuần 9

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Thợ rèn
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Điều ước của vua Mi - đát
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Động từ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Ôn tập giữa học kì I - Tuần 10

Có chí thì nên - Tuần 11

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Ông Trạng thả diều
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Nếu chúng mình có phép lạ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Bàn chân kì diệu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Có chì thì nên
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Tính từ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Có chí thì nên - Tuần 12

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Vẽ trứng
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Kể chuyện

Có chí thì nên - Tuần 13

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả: Nghe viết: Người tìm đường lên các vì sao
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Văn hay chữ tốt
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Tiếng sáo diều - Tuần 14

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Chú đất nung
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo búp bê
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Búp bê của ai?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tiếng sáo diều - Tuần 15

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Cánh diều tuổi thơ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Tuổi ngựa
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Tiếng sáo diều - Tuần 16

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Kéo co
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Kéo co
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

Tiếng sáo diều - Tuần 17

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Mùa đông trên rẻo cao
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Ôn tập học kì I - Tuần 18Mục lục Tiếng Việt lớp 4 Tập 2

Người ta là hoa đất - Tuần 19

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Bốn anh tài, tập đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kim tự tháp Ai Cập, chính tả nghe và viết
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì, Luyện từ và câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chuyện cổ tích về loài người, tập đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Mở rộng vốn từ Tài năng, luyện từ và câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Người ta là hoa đất - Tuần 20

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Bốn anh tài, tập đọc, tiếp theo
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Trống đồng Đông Sơn, tập đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Miêu tả đồ vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Người ta là hoa đất - Tuần 21

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chuyện cổ tích về loài người, Chính tả (Nghe - viết)
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Câu kể Ai thế nào, Luyện từ và câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Bè xuôi sông La, tập đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Vị ngữ trong câu Ai thế nào? luyện từ và câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối, tập làm văn

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 22

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Sầu riêng, tập đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả Sầu riêng, nghe viết
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?,Luyện từ và câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Con vịt xấu xí, kể chuyện
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Chợ tết
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Mở rộng vốn từ Cái đẹp, luyện từ và câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 23

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Hoa học trò, tập đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chợ Tết, chính tả nhớ và viết
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 24

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Những người quả cảm - Tuần 25

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Khuất phục tên cướp biển
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Những chú bé không chết
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trog bài văn miêu tả cây cối

Những người quả cảm - Tuần 26

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Thắng biển
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Thắng biển
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Những người quả cảm - Tuần 27

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Câu khiến
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Con sẻ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Miêu tả cây cối
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt cầu khiến

Ôn tập giữa học kì II - Tuần 28

Khám phá thế giới - Tuần 29

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Đường đi Sa Pa
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4...?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến ?
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Khám phá thế giới - Tuần 30

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Đường đi Sa Pa
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Dòng sông mặc áo
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Khám phá thế giới - Tuần 31

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Ăng-co Vát
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Nghe lời chim nói
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Tình yêu cuộc sống - Tuần 32

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Vương quốc vắng nụ cười
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Khát vọng sống
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

Tình yêu cuộc sống - Tuần 33

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Ngắm trăng. Không đề
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Con chim chiền chiện
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Miêu tả con vật
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tình yêu cuộc sống - Tuần 34

- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập đọc: Ăn "mầm đá"
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
- Soạn tiếng Việt lớp 4: Soạn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35

Nhằm cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn học tập cũng như hệ thống lại các bài học một cách chi tiết và đầy đủ để các em học sinh dễ dàng nắm bắt và kiểm soát lương kiến thức học tập của mình. Tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 4 với đầy đủ kiến thúc tập 1 và tập 2 theo từng phần khác nhau như tập đọc, chính tả, tiếng Việt luyện từ và câu, kể chuyện, làm văn giúp các em có thể học tập theo đúng chương trình và có được những kiến thức cốt lõi nhất.

soan tieng viet lop 4, soan tieng viet 4

Bài soạn tiếng Việt lớp 4 chọn lọc nhất

Soạn Tiếng Việt lớp 4 hay tài liệu soạn tiếng Việt lớp 4 là một trong số những tài liệu học tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 4. Để học tốt tiếng Việt 4 hay bộ môn ngữ văn các em học sinh có thể sử dụng bài soạn văn tổng hợp để dễ dàng học tập và củng cố kiến thức theo đúng với nội dung chương trình sách giáo khoa. Chắc chắn với tài liệu soạn Tiếng Việt 4 sẽ làm các them thích thú hơn với môn Ngữ văn lớp 4.

Những bài soạn Tiếng Việt lớp 4 đầy đủ giúp các em đễ dàng trả lời những câu hỏi cũng như hiểu hơn về kiến thức của bộ môn. Đặc biệt trong tài liệu soạn văn lớp 4 còn có những bài văn mẫu hỗ trợ cho quá trình làm văn các bạn có thể đọc hiểu, tham khảo để có thêm những kinh nghiệm cho quá trình viết văn của mình trở nên dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết. Có rất nhiều các em học sinh không có hứng thú với môn văn hay tiếng Việt bởi khó hiểu hay khô khan nhàm chán nhưng với những bài soạn Tiếng Việt lớp 4 cụ thể, ngắn gọn chắc chắn sẽ tạo cảm hứng học tập cho các em.

Ngoài những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa được soạn Tiếng Việt lớp 4 cụ thể hóa thông qua các bài soạn thì tài liệu còn có những kiến thức nâng cao giúp các em có thêm nguồn kiến thức mới để tìm hiểu. Đồng thời qua tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 4 việc chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị tiết học trên lớp giải bài tập Tiếng Việt 4 không còn khó khăn nữa.

Có rất nhiều những tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 4 khác nhau hay những tài liệu giảng tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 1, 2, Tiếng việt lớp 4 tập làm văn hay các tài liệu soạn văn được thực hiện theo từng tuần học các bạn có thể btham khảo và lựa chọn tài liệu học tập cho mình tốt nhất. Với những tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 4 hay các khối lớp được chúng tôi cập nhật đầy đủ trên đây các thầy cô giáo cũng có thể tham khảo và sử dụng làm tài liệu, giáo án giảng dạy cho các em học sinh dễ dàng và hiệu quả nhất.

Một số bài soạn tiếng việt lớp 4 đáng chú ý như:

- Soạn bài Tập đọc lớp 4: Gà Trống và Cáo
- Soạn bài Ở hiền gặp lành
- Soạn bài Món quà tuổi thơ - Tiếng Việt Lớp 4

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-tieng-viet-lop-4-29836n.aspx
Cùng với nội dung bài soạn Tiếng Việt lớp 4, Tải Miễn Phí cũng đã cập nhật tới các bạn học sinh lớp 3 tài liệu bài soạn tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh có thêm tài liệu để tham khảo trong quá trình học tập, với tài liệu bài soạn tiếng Việt lớp 3 này các em có thể tham khảo trực tiếp hoặc cũng có thể tải về làm tài liệu học tập nghiên cứu.

Tác giả: Trần Văn Việt     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Soạn bài Ôn tập giữa kì II (tiết 1) trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, soạn Tiếng Việt lớp 4
Soạn Tiếng Việt lớp 4 - Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 47 SGK
Soạn bài Ôn tập giữa kì II (tiết 8) trang 100 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, soạn Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài Ôn tập giữa kì II (tiết 6) trang 98 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, soạn Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài Ôn tập giữa kì II (tiết 3) trang 96 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, soạn Tiếng Việt lớp 4
Từ khoá liên quan:

Để học tốt ngữ văn 4

, Soạn văn lớp 4, học tốt văn lớp 4,

SOFT LIÊN QUAN
 • Giáo án dạy hè Lớp 4 lên Lớp 5

  Tài liệu dạy hè ôn Lớp 4 lên Lớp 5

  Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5 tổng hợp rất nhiều các bài giảng ôn tập kiến thức dành cho các giáo viên dạy thêm hè cho các em học sinh mới học xong lớp 4 đang chuẩn bị lên lớp 5.Các thầy cô giáo có thể lưu lại giáo án d ...

Tin Mới

 • Bài văn tả đồ chơi lớp 4, dàn ý và bài văn mẫu hay nhất

  Trong những món đồ chơi mà được bạn bè, người thân tặng, em thích nhất thứ gì? Vì sao? Hãy miêu tả món đồ chơi mà em yêu thích, gắn bó nhất nhé. Mời em tham khảo Bài văn tả đồ chơi lớp 4 do đội ngũ Taimienphi.vn biên

 • Văn miêu tả con vật lớp 4 ngắn gọn, hay nhất

  Xung quanh em có những con vật nào? Em hãy quan sát và miêu tả chúng bằng một bài văn nhé. Taimienphi.vn mời em tham khảo Văn tả con vật lớp 4 ngắn gọn nhất để em có thêm một vài gợi ý cho bài viết của mình.

 • Bài văn miêu tả con chó lớp 4 chọn lọc

  Những con vật nuôi trong nhà dường như đã quá quen thuộc đối với chúng ta. Hai loài phổ biến nhất mà ta biết tới chính là chó và mèo. Để có thể tự miêu tả, giới thiệu chúng với người khác, mời em tham khảo bài Văn tả

 • Code 3Q Chiến Chiến Chiến mới nhất 6/2024 và cách nhập

  3Q Chiến Chiến Chiến chính thức ra mắt vào ngày 3/4/2024, game chiến thuật mới sở hữu đồ họa đỉnh cao và hiệu ứng mượt mà được SohaGame đầu tư bài bản, nhập Code 3Q Chiến Chiến Chiến để có những bước tiến đột phá tạo nên kỳ tích trong thế giới game Tam Quốc.