Soạn Tiếng Việt lớp 3, Học tốt tiếng Việt 3 ngắn gọn theo chương trình mới

Việc chuẩn bị trước các bài học trước ở nhà cũng là cách giúp các em học sinh học tập tốt hơn, với tài liệu Soạn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ dàng tham khảo cũng như ôn luyện và củng cố kiến thức Tiếng Việt nhanh chóng. Được hệ thống với các bài giải bám sát chương trình Tiếng Việt lớp 3 chắc chắn tài liệu Soạn Tiếng Việt lớp 3 sẽ đem lại sự tiện lợi cho quá trình giảng dạy cũng như học tập của các em học sinh.

Bài đang học:
- Soạn bài Ông ngoại, chính tả, nghe viết
- Soạn bài Tập làm văn: Nghe, kể lại câu chuyện: Dại gì mà đổi
- Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái

Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Măng non - Tuần 1
 
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Cậu bé thông minh, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Cậu bé thông minh, kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Cậu bé thông minh, chính tả, tập chép
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Hai bàn tay em, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật. So sánh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Đơn xin vào đội, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chơi chuyền, Chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nói về Đội TNTP, bài tập làm văn

Măng non - Tuần 2

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ai có lỗi?, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Ai có lỗi ?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi ?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Khi mẹ vắng nhà, tập đọc

- Soạn bài Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi, phần luyện từ và câu
- Soạn bài Cô giáo tí hon, Tập đọc
- Soạn bài Cô giáo tí hon, Chính tả, nghe viết
- Soạn bài Tập làm văn, viết đơn, tiếng Việt 3
- Em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


Mái ấm - Tuần 3

- Soạn bài Chiếc áo len, Tập đọc
- Soạn bài Chiếc áo len, Kể chuyện
- Soạn bài Chiếc áo len, chính tả
- Soạn bài Quạt cho bà ngủ, Tập đọc
- Soạn bài So sánh. Dấu chấm, Luyện từ và câu
- Soạn bài Chú sẻ và bông hoa bằng lăng, tập đọc
- Soạn bài Chị em, chính tả (tập chép)
- Soạn bài Kể về gia đình, tập làm văn
- Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen


Mái ấm - Tuần 4- Soạn bài Người mẹ, Tập đọc
- Soạn bài Người mẹ, Chính tả
- Soạn bài Mẹ vắng nhà ngày bão, Tập đọc
- Soạn bài Mở rộng vốn từ: Gia đình, Luyện từ và câu
- Soạn bài Ông ngoại, Tập đọc
- Soạn bài Ông ngoại, chính tả, nghe viết
- Soạn bài Tập làm văn: Nghe, kể lại câu chuyện: Dại gì mà đổi
- Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái


Tới trường - Tuần 5

- Soạn bài Người lính dũng cảm, tập đọc
- Soạn bài Người lính dũng cảm, kể chuyện
- Soạn bài Mùa thu của em, tập đọc
- Soạn bài Người lính dũng cảm, chính tả nghe viết
- Soạn bài Luyện từ và câu: So sánh
- Soạn bài Cuộc họp của chữ viết, tập đọc
- Soạn bài Mùa thu của em, chính tả
- Soạn bài Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp


Tới trường - Tuần 6

- Soạn bài Bài tập làm văn, Tập đọc
- Soạn bài Bài tập làm văn, Kể chuyện
- Soạn bài Bài tập làm văn, Chính tả
- Soạn bài Ngày khai trường, Tập đọc
- Soạn bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trường học
- Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học, Tập đọc
- Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học, Chính tả (Nghe - viết)
- Soạn bài Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học


Cộng đồng - Tuần 7

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Trận bóng dưới lòng đường, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Lừa và ngựa, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Bận, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Bận
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Cộng đồng - Tuần 8

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Các em nhỏ và cụ già, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Các em nhỏ và cụ già
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tiếng ru, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Những chiếc ruông cheo, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng ru
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Ôn tập giữa kì I - Tuần 9

Quê hương - Tuần 10


- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Giọng quê hương, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Giọng quê hương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Quê hương ruột thịt
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Quê hương, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Thư gửi bà
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Quê hương

Quê hương - Tuần 11

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Đất quý, đất yêu
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Vẽ quê hương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Vẽ quê hương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương

Bắc - Trung - Nam - Tuần 12

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Nắng phương Nam
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Nắng phương Nam
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Chiều trên sông Hương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Cảnh đẹp non sống
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Cảnh đẹp non sông
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Bắc - Trung - Nam - Tuần 13

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Đêm trăng trên hồ tây
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Vàm cỏ đông
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Cửa Tùng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Vàm Cỏ Đông
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Viết thư

Anh em một nhà - Tuần 14

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏ
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

Anh em một nhà - Tuần 15

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Thành thị và nông thôn - Tuần 16

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Đôi bạn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Đôi bạn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Về quê ngoại
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Ba điều ước
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Về quê ngoại
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên

Thành thị và nông thôn - Tuần 17

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Vầng trăng quê em
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Anh Đom Đóm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Âm thanh thành phố
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Âm thanh thành phố
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Ôn tập cuối học kì I - Tuần 18

Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 19


- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Hai Bà Trưng, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Hai Bà Trưng, Kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Hai Bà Trưng, Chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Bộ đội về làng, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội", tập đọc

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nghe kể Chàng trai làng Phù Ủng
,
Tập làm văn

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 20

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ở lại với chiến khu, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ở lại với chiến khu, kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ở lại với chiến khu, chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chú ở bên Bác Hồ, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Trên đường mòn Hồ Chí Minh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Báo cáo hoạt động, tập làm văn

Sáng tạo - Tuần 21

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ông tổ nghề thêu, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ông tổ nghề thêu kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ông tổ nghề thêu chính tả nghe viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Bàn tay cô giáo
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Người tri thức yêu nước
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả: Bàn tay cô giáo
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nói về trí thức

Sáng tạo - Tuần 22

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nhà bác học và bà cụ tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nhà bác học và bà cụ, Kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ê - đi - xơn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Cái cầu (Tập đọc)
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Mở rộng vốn từ Sáng tạo, Dấu phẩy
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chiếc máy bơm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Một nhà thông thái, Chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Nghệ thuật - Tuần 23

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nhà ảo thuật, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nhà ảo thuật, kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Nghe nhạc, chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Em vẽ Bác Hồ, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chương trình xiếc đặc sắc, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam, chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Nghệ thuật - Tuần 24

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Đối đáp với vua, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Đối đáp với vua, kể chuyện
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Đối đáp với vua, chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Mặt trời mọc ở đằng...tây, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tiếng đàn, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tiếng đàn, chính tả nghe và viết
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn

Lễ hội - Tuần 25

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Hội vật, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện Hội vật
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả Hội vật
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Hội đua voi ở Tây Nguyên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Ngày hội rừng xanh, tập đọc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả Hội đua voi ở Tây Nguyên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn Kể về lễ hội

Lễ hội - Tuần 26

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả nghe viết Sự tích lễ hội Chử Đông Tử
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc Đi hội chùa Hương
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc Rước đèn ông sao
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả Nghe viết Rước đèn ông sao
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn Kể về một ngày hội

Ôn tập giữa học kì II - Tuần 27

Thể thao - Tuần 28


- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Cuộc chạy đua trong rừng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Cùng vui chơi
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Bản tin
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Cùng vui chơi
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thế thao

Thể thao - Tuần 29

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Buổi học thể dục
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Buổi học thể dục
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Buổi học thể dục
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Bé thành phi công
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Ngôi nhà chung - Tuần 30

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Liên hợp quốc
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Một mái nhà chung
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Một mái nhà chung
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Viết thư

Ngôi nhà chung - Tuần 31

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Bài hát trồng cây
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Con cò
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Bài hát trồng cây
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Ngôi nhà chung - Tuần 32

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Người đi săn và con vượn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Người đi săn và con vượn
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Cuốn sổ tay
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Bầu trời và mặt đất - Tuần 33

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Cóc kiện trời
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Cóc kiện trời
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện trời
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Quà của đồng nội
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Bầu trời và mặt đất - Tuần 34

- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Thì thầm
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Mưa
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Chính tả (Nghe - viết): Dòng suối thức
- Soạn Tiếng Việt lớp 3: Soạn bài Tập làm văn: Vươn tới các vì sao

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35

Trong tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 3 cũng bao gồm đầy đủ những nội dung tổng hợp bao gồm từ tiếng Việt, văn bản và làm văn tất cả được hướng dẫn chi tiết và ngắn gọn đễ hiểu nhất. Với tài liệu hữu ích này việc soạn Tiếng Việt lớp 3, soạn văn lớp 3 trước ở nhà cũng như tìm hiểu kiến thức cốt lõi trước của các em học sinh sẽ dễ dàng hơn quá trình học trên lớp cũng sẽ đơn giản hơn, những vấn đề khó hiểu sẽ được thầy cô giải đáp tận tình và có kết quả học tập tốt nhất.

soan tieng viet lop 3, soan tieng viet 3

Bài soạn Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc nhất

Với bộ môn ngữ văn lớp 3 để học tốt Tiếng Việt 3 các em học sinh có thể học trước những kiến thức tại nhà để tìm hiểu dễ dàng cũng như có những hướng dẫn làm bài tập, làm văn, những bài văn mẫu hay giải bài tập tiếng Việt theo đúng hướng dẫn để các bạn áp dụng cho quá trình học trên lớp được tốt hơn. Thực tế với các tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 3 hay các khối lớp khác được dùng khá phổ biến cho quá trình học tập bởi đây là tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình học tập của các em trở nên tốt hơn.

Trong quá trình giảng dạy soạn Tiếng Việt lớp 3 cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô, phù hợp với việc tìm kiếm những thông tin cốt lõi tiết học để hướng dẫn cho các em nhanh chóng và dễ dàng nhất. Với tài liệu tổng hợp này vừa giúp các thầy cô vừa giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và củng cố kiến thức nhanh chóng dễ dàng hơn.

Tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 3 được chúng tôi cập nhật chi tiết từ tập 1 đến tập 2 các bạn hãy cùng tham khảo và tìm hiểu cũng như có thể xem xét và tải về ứng dụng cho quá trình học văn của mình trở nên đơn giản hơn. Có nhiều bạn học sinh cảm thấy môn văn rất khô khan và khó học thì với tài liệu Soạn Tiếng Việt lớp 3 này chắc chắn sẽ có hứng thú với môn học này nhé.

Bên cạnh tài liệu soạn Tiếng Việt lớp 3 còn rất nhiều những tài liệu hữu ích cho các môn học này như tài liệu giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 hay khối học khác các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết và ứng dụng cho nhu cầu học tập của mình và kết quả học tập tốt nhất.

Soạn Tiếng Việt lớp 3 là một trong số những tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 có thể học tập và củng cố kiến thức môn văn, môn tiếng Việt một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. tài liệu Soạn Tiếng Việt 3 với đầy đủ những kiến thức có trong chương trình học lớp 3 được tiến hành soạn và chọn lọc những nội dung chính để các em học sinh dễ dàng chuẩn bị bài cũng như ôn luyện học tập đơn giản hơn.

Một số bài soạn có sẵn trên Taimienphi, nếu bạn cần hãy để lại comment và chúng mình sẽ gửi bài soạn tới các bạn nhé:

- Giải vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 1 tuần 1
- Giải bài tập tiếng việt lớp 3 tuần 9
- Giải bài tập tiếng việt lớp 3 tuần 5
- Giải bài tập tiếng việt lớp 3 tuần 1
- Tập đọc: Cậu bé thông minh
- Kể chuyện: Cậu bé thông minh
- Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh
- Tập đọc: Ai có lỗi ?
- Kể chuyện: Ai có lỗi ?
- Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi ?
- Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
- Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
- Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
- Chính tả (Nghe - viết): Các em nhỏ và cụ già

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-tieng-viet-lop-3-29835n.aspx
Trên đây là nội dung tài liệu soạn Tiếng Việt 3, với nội dung này Tải Miễn Phí sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích để áp dụng hiệu quả trong quá trình học tập của mình, bên cạnh tài liệu soạn Tiếng Việt 3, đối với các bạn học sinh lớp 4 có thể tham khảo tài liệu soạn tiếng Việt 4, đây cũng là tài liệu chọn lọc, bán sát nội dung chương trình học, các em học sinh, bạn đọc giả có thể tham khảo trực tiếp hoặc tải tài liệu soạn tiếng Việt lớp 4 về làm tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu nhé.

Tác giả: Nguyễn Long Thịnh     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Soạn Tiếng Việt lớp 3 - Kể chuyện Hội vật
Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 3 ngắn gọn, Ngữ văn lớp 6, CTST
Soạn bài Tập làm văn: Ghi chép sổ tay trang 130 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, soạn Tiếng Việt lớp 3
Soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3
Soạn Tiếng Việt lớp 3 - Chính tả Hội vật, nghe viết
Từ khoá liên quan:

Để học tốt ngữ văn 3

, Soạn văn lớp 3, học tốt văn lớp 3,

SOFT LIÊN QUAN
  • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Kim An

    Đề kiểm tra tiếng việt 3 hết kì 1 theo thông tư 22

    Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Kim An là đề thi hết học kì 1 chính thức năm học 2014-2015 được Taimienphi.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây làm tài liệu ôn thi cho các em học sinh lớp 3 môn tiếng việt ...

Tin Mới