Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, Cú pháp, ví dụ minh họa dễ hiểu

Hàm VLOOKUP là hàm được sử dụng để đối chiếu, tra cứu thông tin trong bảng dữ liệu hoặc vùng dữ liệu. Trong bài viết này Taimienphi.vn sẽ giúp các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP bằng những ví dụ thực thế và cách khắc phục nếu như sử dụng hàm bị lỗi nhé.
 NOTE: Tải Ngay 70+ bài tập excel cơ bản và nâng cao

Cách thực hiện này giúp bạn:
- Áp dụng hàm Vlookup trong công việc
- Kết hợp hàm Vlookup với các hàm Excel khác
- Sửa lỗi hàm VLOOKUP khi gặp

Hàm VLOOKUP trong Excel là hàm tìm kiếm giá trị theo cột và trả về phương thức hàng dọc, đây có thể nói là hàm excel khá thông dụng và tiện lợi với những người hay sử dụng Excel để thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột chính xác. Trong khuôn khổ thủ thuật học excel, Taimienphi.vn sẽ trình bày tới bạn đọc 2 cách dò tìm cơ bản của hàm này.

cach dung ham vlookup trong excel

Ví dụ hàm Vlookup, bài tập hàm Vlookup trong Excel.


Mục Lục bài viết:
I. Hàm Vlookup là gì?.
II. Cú pháp hàm Vlookup.
III. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel.
    1. Cách dò tìm tương đối.
    2. Cách dò tìm tuyệt đối.
IV. Hàm Vlookup kết hợp hàm Hlookup, Left, Right, Match.
V. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm Vlookup.
    1. Lỗi #N/A.
    2. Lỗi #REF!.
    3. Lỗi #VALUE!.
    4. Lỗi #NAME?.
VI. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm Vlookup.
    1. Sử dụng tham chiếu tuyệt đối.
    2. Không lưu giá trị số dưới dạng văn bản..
    3. Bảng dò tìm chứa những giá trị bị trùng.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel


I. Hàm Vlookup là gì?

Hàm Vlookup là một trong những hàm cơ bản thường dùng trong Excel cho phép người dùng sử dụng để dò tìm dữ liệu theo cột. Hàm Vlookup được lập trình sẵn giúp người dùng tìm kiếm thông tin và trả về một cách nhanh chóng. Việc sử dụng thuần thục hàm Vlookup sẽ giúp bạn thao tác được nhanh hơn, tiết kiệm thời gian.


II. Cú pháp hàm Vlookup

 Lưu ý cú pháp hàm:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.
table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4).
col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.
range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

III. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

1. Cách dò tìm tương đối:

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

ham vlookup trong excel

Ví dụ về hàm Vlookup excel

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)
Kết quả thu được:

cach su dung ham vlookup trong excel

Kết quả khi dùng hàm vlookup

2. Cách dò tìm tuyệt đối

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối.
VD: Điền thông tin Quê quántrình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

cach su dung ham vlookup

Ví dụ dò tìm tuyệt đối khi dùng hàm vlookup

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6 như sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)
A6 là giá trị đem dò tìm
$D$12:$F$17 là bảng dò tìm
2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò
0 : Kiểu dò tìm chính xác

su dung ham vlookup trong excel

Tương tự để điền vào ô trình độ của nhân viên ta làm như sau:

Với ô F6 có công thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

cach su dung ham vlookup trong excel

Kết quả dùng hàm Vlookup dò giá trị tuyệt đối

3. Giá trị tương đối và giá trị tuyệt đối

Với giá trị tuyệt đối bạn sẽ tìm kiếm được kết quả chính xác nhất, các giá trị tuyệt đối sẽ không bị thay đổi địa chỉ dù xuất hiện ở các cột, ô mới. Do đó chúng ta sử dụng giá trị tuyệt đối trong trường hợp cần tìm chính xác nhất thông tin và sử dụng giá trị tương đối trong trường hợp tìm kiếm các kết quả chính xác, gần chính xác nhất. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết về tham chiếu các hàm trong Excel nhé.


IV. Hàm Vlookup kết hợp hàm Hlookup, Left, Right, Match

Ở nội dung trên Taimienphi.vn đã hướng dẫn bạn tìm hiểu cơ bản về hàm Vlookup, để giúp các bạn hiểu hơn và áp dụng thực tế hơn, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một tình huống bài tập cụ thể như sau. Bài toán này là sự kết hợp giữa hàm Vlookup và các hàm trong Excel như hàm Hlookup hay hàm Left, hàm Right và hàm Match.

Cho dữ liệu như bảng dưới đây với quy ước như sau:
- Bảng 1: BẢNG THỐNG KÊ TIÊU THỤ GẠO
- Bảng 2: BẢNG TRA TÊN HÀNG, TÊN HÃNG SẢN XUẤT VÀ ĐƠN GIÁ

ham vlookup ket hop hlookup left right match

Yêu cầu cần giải quyết:

Câu 1: Căn cứ vào 2 ký tự bên trái và 2 ký tự bên phải của Mã SP trong Bảng 1, hãy tra trong Bảng 2 đề điền giá trị cho cột Tên Hàng - Tên Hãng Sản xuất (Tính dữ liệu cho cột C5:C10).
VD: KD-NĐ Tức là gạo Khang Dân - Nam Định.
Câu 2: Hãy điền Đơn Giá cho mỗi mặt hàng đựa vào Mã SP ở Bảng 1 và tra ở Bảng 2. (Tính dữ liệu cho cột D5:D10).
Câu 3: Tính thành tiền = Số lượng * Đơn giá

Đáp án:

Câu 1:
- Giải thích: Chúng ta cần đưa ra được công thức lấy dữ liệu Tên Hàng và Tên Tỉnh Sản xuất, sau đó ghép 2 công thức tính toán này lại thì sẽ ra được đáp án Câu 1.

 + Lấy Tên hàng: Lấy 2 ký tự bên trái trong cột Mã SP ở Bảng 1 (A5:A10) so với 2 ký tự trong cột Mã Hàng ở Bảng 2, nhưng vùng dữ liệu ta lấy sang cả cột Tên Hàng ở Bảng 2 (A15:B20) hoặc (A15:E20).
 >> Ta dùng Hàm Vlookup: Tại một ô nào đó chưa có dữ liệu, bạn nhập thử công thức sau: =VLOOKUP(LEFT(A5,2),$A$15:$B$20,2,FALSE)
Sau khi nhập xong, bấm Enter, nếu ra từ "Khang Dân", tức là bạn đã hoàn thiện được 40% đáp án Câu 1 này rồi đó, đơn giản phải không nào, tiếp tục nhé.

+ Lấy Tên Tỉnh Sản xuất: Lấy 2 ký tự bên phải trong cột Mã SP(A5:A10) ở Bảng 1 so với 2 ký tự trong "Hàng" Mã gạo - Tên tỉnh sản xuất ở Bảng 2, vùng dữ liệu lấy sẽ (A16:E20).
 >> Lấy dữ liệu so theo hàng nên ta dùng hàm Hlookup. Cũng tại 1 ô chưa có dữ liệu, bạn nhập thử công thức sau:

= HLOOKUP(RIGHT(A5,2),$C$16:$E$20,2,FALSE)
Sau khi nhập xong, bạn cũng tiếp tục bấm Enter, nếu ra từ "Nam Định", tức là bạn đã hoàn thiện được thêm 40% đáp án Câu 1 rồi. Lúc này bạn đã hình dung ra đáp án rồi đúng không nào. Công việc tiếp theo ghép 2 hàm này lại để tính toán được dữ liệu trong cột Tên Hàng - Tên Tỉnh Sản xuất

+ Ghép 2 công thức: Có nhiều công thức để ghép hay nối chuỗi lại với nhau, ở bài toán này Taimienphi.vn hướng dẫn các bạn cách nối chuỗi sử dụng hàm &. Trong bài toán này, chúng tôi sẽ sử dụng dấu gạch ngang (có dấu cách trống) để ngăn cách 2 công thức đã tính toán ra kết quả ở trước, tức là Tên Hàng và Tên Tỉnh Sản Xuất, cụ thể là: " - "
 Tổng quan lại thì hàm sẽ như sau =+vlookup&" - "&hlookup (Không còn dấu = ở đầu hàm Hlookup nữa nhé)
 Lúc đó, tại C5, bạn nhập công thức:
 C5=+VLOOKUP(LEFT(A5,2),$A$15:$B$20,2,FALSE)&" - "&HLOOKUP(RIGHT(A5,2),$C$16:$E$20,2,FALSE)
 Bấm Enter để xem kết quả, Nếu ra chuẩn đáp án thì phải là "Khang Dân - Nam Định"
 Kết quả đã ok, ở ô tiếp theo là C6:C10, bạn chỉ cần trỏ chuột vào cạnh công thức ở ô C5 và kéo xuống C10, là xong
 Tương tự thế,

C6=+VLOOKUP(LEFT(A6,2),$A$15:$B$20,2,FALSE)&" - "&HLOOKUP(RIGHT(A6,2),$C$16:$E$20,2,FALSE)
Thế là đã xong Câu 1 của yêu cầu bài toán đưa ra rồi, tiếp tục chúng ta giải đáp Câu 2 các bạn nhé

Câu 2: Tính Đơn giá
Công thức sẽ như sau: Tại ô D5 các bạn nhập công thức
D5=+VLOOKUP(LEFT(A5,2),$A$16:$E$20,MATCH(RIGHT(A5,2),$A$16:$E$16,0),FALSE)

Câu 3: Tính thành tiền
Ồ, câu hỏi này thường xuất hiện trong những bài toán tính toán dữ liệu như bảng lương, chi phí, tổng thành tiền, ... Khá là dễ rồi phải không các bạn.
Công thức tính thành tiền sẽ như sau, Tại ô F5 các bạn nhập E5=+D5*E5


V. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm Vlookup

1. Lỗi #N/A

Lỗi #NA là gì? Lỗi #NA được trả về trong công thức excel khi không tìm thấy giá trị thích hợp. Khi sử dụng hàm Vlookup, chúng ta gặp lỗi #NA khi không tìm thấy điều kiện tìm kiếm trong vùng điều khiển, chính xác ở đây là cột đầu tiên trong vùng điều kiện của hàm Vlookup.

Tham khảo: Cách sửa lỗi #N/A trong Excel

2. Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xảy ra khi cột được chỉ không xác định ví dụ như trong bài dưới đây Col_index_num3, trong khi Table_array là B2:C10 chỉ có 2 cột. Do đó hệ thống sẽ báo lỗi #REF!

Tham khảo: Cách sửa lỗi #REF! trong Excel

3. Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xảy ra khi cột Col_index_num nhỏ hơn 1 trong công thức. Ví dụ trong bài dưới đây Col_index_num bằng 0 dẫn đến việc xuất hiện lỗi #VALUE!.

Tham khảo: Cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel

4. Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME? xuất hiện khi Lookup_value thiếu dấu ngoặc kép ("") (dấu "" để định dạng văn bản giúp Excel hiểu rõ công thức). Ví dụ bên dưới đây Cải xoăn thiếu ngoặc ké ("") làm Excel không hiểu được công thức. Sửa lỗi bằng cách thay Cải xoăn thành "Cải xoăn".

Tham khảo: Cách sửa lỗi #NAME? trong Excel


VI. Một số lưu ý khi dùng hàm VLOOKUP

1. Sử dụng tham chiếu tuyệt đối

Sử dụng tham chiếu tuyệt đối giúp bạn copy công thức từ cột này sang cột khác sẽ không bị thay đổi.

Như ví dụ dưới, ta có công thức tại ô C13 là =VLOOKUP(B13,$B$2:$C$10,2,0). Khi copy công thức cho ô C14 Table_array sẽ giữ nguyên.

2. Không lưu giá trị số dưới dạng văn bản.

Nếu dữ liệu số trong bảng dữ liệu đang để dạng văn bản như trong ví dụ dưới đây của cột A. Khi bạn nhập công thức =VLOOKUP(A8$A$2:$B$5,2,0) trong cột doanh thu dữ liệu sẽ trả về lỗi #N/A. Để chuyển dữ liệu text về số bạn chỉ cần chọn Home => Chọn Wrap Text => Chọn Number.

3. Bảng dò tìm chứa những giá trị bị trùng

Nếu bảng biểu của bạn chứa nhiều giá trị trùng nhau, hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả đầu tiên mà nó tìm thấy từ trên xuống dưới. Ví dụ trong bảng trả về kết quả Táo bằng 97 thay vì 23 ở dưới.

- Giải pháp 1: Nếu bạn muốn loại bỏ giá trị trùng lặp, bạn bôi đen bảng dò tìm và chọn Data => Chọn Remove Duplicates

- Giải pháp 2: Sử dụng Pivot Table để lọc ra danh sách kết quả

Trong Excel, hàm Vlookup được sử dụng phổ biến giúp bạn có thể thực hiện hàm tìm kiếm giá trị, trả về phương thức hàng dọc tốt, nhanh chóng. Hiện nay, bạn có thể áp dụng một trong hai cách dò hàm Vlookup.

Với hai cách dò tìm tương đối và tuyệt đối của hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột bạn dễ dàng thống kê dữ liệu trên bảng tính Excel. Vlookup giúp cho việc thống kê các chi tiết để làm báo cáo lọc ra các danh sách cần thiết, công việc của bạn sẽ chính xác và rút ngắn thời gian hơn. Đây là hàm được dùng khá nhiều trong quá trình thao tác trên bảng tính.

Để học tốt cũng như hiểu rõ hơn về hàm tìm kiếm bạn có thể tham khảo hàm Hlookup trong Excel đã được Taimienphi.vn giới thiệu. Hàm Hlookup giúp bạn tìm kiếm và tham chiếu theo cột, hoặc theo dòng, Khi bạn sử dụng hàm này, nếu thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Bên cạnh hàm tìm kiếm Vlookup trong Excel, bạn có thể tham khảo Hàm COUNTIF trong Excel, Hàm COUNTIF là một hàm đếm khá tiện lợi, với những điều kiện ban đầu, Hàm COUNTIF sẽ cho bạn những kết quả chính xác nhất.

Hàm tính toán cũng có khá nhiều hàm khác nhau trong Excel, và Hàm SUMIF là một trong những hàm được nhiều người sử dụng, Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, giúp bạn tính tổng các cột, các hàng riêng lẻ mà không phải tính tổng tất cả các dữ liệu trong file Excel, là sự kết hợp giữa 2 hàm IF và hàm Sum phổ biến trong việc sử dụng bảng dữ liệu Excel hiện nay.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-vlookup-trong-excel-633n.aspx
Sử dụng Excel không thể không nhắc tới Hàm MID, đây là hàm cơ bản trong Excel hỗ trợ cắt những chuỗi ký tự trong một dãy ký tự cho trước trong bảng tính Excel, hàm cơ bản MID được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp cần lấy ra những ký tự đặc biệt nhất trong các chuỗi ký tự dài có thể lên tới hàng trăm ký tự.

Tác giả: Chipu     (4.2★- 110 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Sử dụng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu từ bảng tính này sang bảng tính khác
Gộp bảng bằng VLOOKUP
Sử dụng hàm VLOOKUP nhiều điều kiện
Tìm hiểu 23 điều về hàm VLOOKUP ai cũng nên biết (Phần 1)
Sử dụng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác
Từ khoá liên quan:

ham vlookup

, cach dung ham vlookup, su dung ham vlookup,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài mẫu hàm Vlookup kết hợp hàm If

    Bài tập mẫu về hàm Vlookup trong Excel

    Giới thiệu cách tính lương cho nhân viên trong bài tập mẫu hàm Vlookup, sử dụng hàm này để tìm ra tên phòng ban, hoặc phụ cấp chức vụ khi biết mã nhân viên. Đây là một trong những bài toán khá phổ biến trong excel

Tin Mới