Danh mục con

Giải Bài 2 Trang 52, 53 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 52, 53 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng vuông góc, Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Giải Bài 1 Trang 51 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 21/08/2019 03:01:22
Giải bài 1 trang 51 SGK Toán 5 trong Hai đường thẳng song song, Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Giải Bài 3 Trang 52, 53 SGK Toán 4

Chipu 21/08/2019 02:38:22
Giải bài 3 trang 52, 53 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng vuông góc, Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB

Giải Bài 1 Trang 53, 54 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 21/08/2019 02:15:22
Giải bài 1 trang 53, 54 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng song song, Nêu tên cặp cạnh song song.

Giải Bài 1 Trang 54 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 21/08/2019 01:52:22
Giải bài 1 trang 54 SGK toán 4 trong Thực hành vẽ hình chữ nhật, Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi.

Giải Bài 2 Trang 51 SGK Toán 4

Duy Thành 21/08/2019 01:29:22
Giải bài 2 trang 51 SGK Toán 5 trong Hai đường thẳng song song, Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Giải Bài 2 Trang 55 SGK Toán 4

Nguyễn Cảnh Nam 21/08/2019 01:06:22
Giải bài 2 trang 55 SGK toán 4 trong Thực hành vẽ hình vuông, Vẽ theo mẫu (CTGT bỏ)

Giải Bài 3 Trang 55 SGK Toán 4

Duy Thành 21/08/2019 00:43:22
Giải bài 3 trang 55 SGK toán 4 trong Thực hành vẽ hình vuông, Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

Giải Bài 2 Trang 53, 54 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương 21/08/2019 00:20:22
Giải bài 2 trang 53, 54 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng song song, Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB

Giải Bài 1 Trang 48 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 48 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính rồi thử lại:

Giải Bài 1 Trang 49 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 20/08/2019 23:34:22
Giải bài 1 trang 49 SGK Toán 4 trong Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 20/08/2019 23:11:22
Giải bài 1 trang 50 SGK toán 4 trong Hai đường thẳng vuông góc, Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 20/08/2019 22:48:22
Giải bài 2 trang 50 SGK toán 4 trong Hai đường thẳng vuông góc, nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán 4

Ngọc Trinh 20/08/2019 22:25:22
Giải bài 3 trang 50 SGK toán 4 trong Hai đường thẳng vuông góc, Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau

Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán 4

Trấn thành 20/08/2019 22:02:22
Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 5 trong Hai đường thẳng song song, Nêu tên cặp cạnh song song với nhau, Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Giải Bài 1 Trang 52, 53 SGK Toán 4

Duy Tâm 20/08/2019 21:39:22
Giải bài 1 trang 52, 53 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng vuông góc, Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E.

Giải Bài 2 Trang 54 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 20/08/2019 21:16:22
Giải bài 2 trang 54 SGK toán 4 trong Thực hành vẽ hình chữ nhật, Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm

Giải Bài 3 Trang 53, 54 SGK Toán 4

Ngọc Link 20/08/2019 20:53:22
Giải bài 3 trang 53, 54 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng song song, Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

Giải Bài 3 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập

Trần Văn Việt 20/08/2019 06:31:12
Giải bài 3 trang 55 SGK toán 4 luyện tập , Cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB).

Giải Bài 4 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập

Cao Thắng 20/08/2019 06:02:12
Giải bài 4 trang 55 SGK toán 4 luyện tập , a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

Giải Bài 2 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập

Hoài Linh 20/08/2019 05:33:12
Giải bài 2 trang 55 SGK toán 4 luyện tập , Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (dựa vào Hình vẽ)

Giải Bài 1 Trang 56 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 20/08/2019 05:04:12
Giải bài 1 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Đặt tính rối tính:

Giải Bài 2 Trang 56 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 20/08/2019 04:35:12
Giải bài 2 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Tính bằng cách thuận tiên nhất:

Giải Bài 3 Trang 56 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 20/08/2019 04:06:12
Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ).

Giải Bài 4 Trang 56 SGK Toán 4

Xuân Bắc 20/08/2019 03:37:12
Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Mới cập nhật

 • Giải bài tập trang 48 SGK toán 4

  Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 48 SGK toán 4 với lời giải cụ thể, chi tiết, bên cạnh đó cùng với lời giải, chúng tôi còn hướng dẫn cụ thể về phương pháp làm bài để các em học sinh hiểu được cách giải, nắm vững phương pháp giải và có thể vận dụng vào giải nhiều dạng bài tập khác nhau.

 • Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 4 trong Nhân với số có tận cùng là chữ số 0, Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và

 • Giải Bài 4 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 4 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu

 • Giải Bài 5 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ

 • Giải Bài 2 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng cách thuận tiện

 • Giải Bài 3 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tìm

 • Giải Bài 1 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu

 • Giải Bài 2 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh

 • Giải Bài 4 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 4 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số

 • Giải Bài 3 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, mỗi lớp trồng được bao nhiêu

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá