Danh mục con

Giải toán lớp 6 trang 66 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức

Giải toán lớp 6 trang 66 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức đúng như tên gọi, đưa ra hướng dẫn giải cũng như lời giải các bài tập 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 đến 3.18 của bài học Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên. Các em xem để có thể củng cố được kiến thức bài học phép cộng và phép trừ số nguyên này cũng như làm được bài tập về nhà dễ dàng.

Giải toán lớp 6 trang 67 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải toán lớp 6 trang 67 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Bài tập ôn cuối chương 8 trang 67 là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43 trong SGK dành cho các học sinh lớp 6. Thông qua đây, các em dễ dàng làm bài tập về nhà, củng cố được kiến thức bài học.

Giải toán lớp 6 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 07/11/2022 04:06:09
Lời giải 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trong SGK theo chương trình học của bài Biểu đồ cột được trình bày khoa học, cụ thể trong tài liệu Giải toán lớp 6 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Các em gặp khó khăn, chưa biết giải bài nào thì có thể tham khảo để có thể làm bài dễ dàng, đúng chuẩn.

Giải toán lớp 6 trang 76 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Ngọc Trinh 07/11/2022 03:42:09
Các em vừa học xong bài học Bảng thống kê và biểu đồ tranh nhớ làm bài tập 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 trong SGK để củng cố kiến thức hiệu quả. Nếu chưa hình dung được cách làm, các em có thể xem hướng dẫn giải trong tài liệu Giải toán lớp 6 trang 76 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức dưới đây.

Giải toán lớp 6 trang 66 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Trần Khởi My 07/11/2022 03:18:09
Giải toán lớp 6 trang 66 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Luyện tập chung trang 65 mang đến lời giải bài tập 8.35, 8.36, 8.37, 8.38 cụ thể, chi tiết. Các em học sinh tham khảo để có thể hình dung được cách làm, nhanh chóng giải bài tập về nhà dễ dàng, củng cố kiến thức bài học.

Giải toán lớp 6 trang 86 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thành Nam - NTN 07/11/2022 02:54:09
Bài trước, Taimienphi.vn đã hướng dẫn giải các bài tập trong bài học Biểu đồ cột. Bài này, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn giải bài tập 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 của bài Biểu đồ cột kép trong SGK. Các em chú ý để làm bài đúng chuẩn, dễ dàng, củng cố được kiến thức bài học tốt nhất.

Giải toán lớp 6 trang 96 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Phạm Nhất Vương 07/11/2022 02:30:09
Giải toán lớp 6 trang 96 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán bài học Xác suất thực nghiệp. Tất cả các bài tập về nhà 9.29, 9.30, 9.31, 9.32 trong SGK đều hướng dẫn rất chi tiết, các em dễ dàng đối chiếu với bài làm hoặc hình dung ra cách làm bài tập.

Giải toán lớp 6 trang 98 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Cao Toàn Mỹ 07/11/2022 02:06:09
Đúng như tên gọi, Giải toán lớp 6 trang 98 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức đưa ra lời giải và hướng dẫn giải bài tập 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38 chi tiết trong SGK của bài học Bài tập ôn cuối chương 9. Qua đó, các em có thể củng cố vận dụng kiến thức bài học vào bài tập của chương Dữ liệu và xác suất thực nghiệm dễ dàng.

Giải toán lớp 6 trang 72 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 07/11/2022 01:42:09
Giải toán lớp 6 trang 72 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 của bài Dữ liệu và thu thập dữ liệu theo SGK rất chi tiết và cụ thể. Thông qua đây, các em có thể hình dung được cách làm, vận dụng vào giải bài tập nhanh chóng, chính xác hơn.

Giải toán lớp 6 trang 93 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Đỗ Bá Hưng 07/11/2022 01:18:09
Giải toán lớp 6 trang 93 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức giải toàn bộ các bài tập 9.25, 9.26, 9.27, 9.28 trong SGK của bài học Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi thí nghiệm. Qua đó, các em dễ dàng nắm vững cách làm, áp dụng kiến thức vào giải bài tập hiệu quả, đúng chuẩn.

Giải toán lớp 6 trang 108, 109 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Tin Nguyễn 07/11/2022 00:54:09
Để có thể giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trong SGK của bài học Bài tập ôn tập cuối năm dễ dàng, đúng chuẩn, các em hãy tham khảo Giải toán lớp 6 trang 108, 109 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Từ đó, các em củng cố được kiến thức, gặp các bài tập tương tự đều có thể giải được.

Giải toán lớp 6 trang 47 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải toán lớp 6 trang 47 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 trong SGK của bài học Điểm và đường thẳng. Các em tham khảo để hình dung cách làm để có thể nắm chắc kiến thức, giải bài tập tương tự dễ dàng mà không còn gặp khó khăn nhé.

Giải toán lớp 6 trang 60 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Trần Khởi My 04/11/2022 07:00:16
Giải toán lớp 6 trang 60 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức giải các bài tập 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 trong SGK cẩn thận, rõ ràng và dễ hiểu giúp các em có thể hình dung cách làm bài. Bên cạnh đó, đây cũng là tài liệu hữu ích giúp các giáo viên hướng dẫn các em học sinh học tập hiệu quả.

Giải toán lớp 6 trang 57 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Cao Toàn Mỹ 04/11/2022 06:28:16
Taimienphi.vn hướng dẫn giải bài 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 trong SGK của bài Luyện tập chung trang 57 trong tài liệu Giải toán lớp 6 trang 57 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Qua đây, các em học sinh có thể so sánh, đối chiếu với bài làm, hình dung được cách làm, từ đó bồi dưỡng, củng cố kiến thức hiệu quả.

Giải toán lớp 6 trang 56 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Trần Quốc Anh 04/11/2022 04:36:16
Giải toán lớp 6 trang 56 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức giúp các em có thể giải bài tập 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 trong SGK cũng như có thể hiểu và nắm chắc kiến thức bài học Trung điểm của đoạn thẳng. Từ đó, các em có thể làm các bài tương tự dễ dàng, đúng chuẩn.

Giải toán lớp 6 trang 54 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 04:20:16
Giải toán lớp 6 trang 54 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải tất cả các bài tập 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 trong SGK trang 54. Qua đó, các em có thể làm bài tập về nhà thật tốt, củng cố kiến thức bài học Đoạn thẳng, Độ dài đoạn thẳng hiệu quả.

Giải toán lớp 6 trang 64 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Cao Thắng 04/11/2022 03:32:16
Các em vừa học xong bài số đo góc và gặp khó khăn khi làm bài tập 8.31, 8.32, 8.33, 8.34 trong SGK. Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn giải các bài tập này trong Giải toán lớp 6 trang 64 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức, hỗ trợ các em học tốt Toán, nắm chắc kiến thức bài học hơn.

Giải toán lớp 6 trang 50 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Xuân Bắc 04/11/2022 00:52:16
Giải toán lớp 6 trang 50 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Điểm nằm giữa hai điểm, Tia hướng dẫn giải bài tập 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 rất cụ thể và chi tiết. Các em đang không biết cách giải thì cùng tham khảo để hình dung và biết cách làm, làm bài về nhà đúng chuẩn, dễ dàng.

Giải toán lớp 6 trang 41 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải toán lớp 6 trang 41 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu biên soạn giải các bài tập 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 của bài Luyện tập chung trang 41. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài, so sánh với kết quả bài làm của mình, đồng thời củng cố kiến thức của chương Số thập phân.

Giải toán lớp 6 trang 42 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Trần Thuỳ 03/11/2022 08:58:49
Các bài tập trong bài Bài tập cuối chương 7: 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31 đều được hướng dẫn giải trong Giải toán lớp 6 trang 42 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Nếu chưa hình dung được cách làm hoặc muốn so sánh, đối chiếu với kết quả bài làm, các em có thể tham khảo tài liệu này.

Giải toán lớp 6 trang 30 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thành Nam - NTN 03/11/2022 07:52:49
Giải toán lớp 6 trang 30 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu hữu ích với các em học sinh giúp các em tham khảo được cách giải và đối chiếu với lời giải của mình, đảm bảo làm bài tập 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 đúng chuẩn cũng như học tốt bài học Số thập phân.

Giải toán lớp 6 trang 34 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Xuân Bắc 03/11/2022 07:34:49
Giải toán lớp 6 trang 34 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Tính toán với số thập phân được Taimienphi.vn biên soạn chi tiết, khoa học mang đến hướng dẫn giải và lời giải chi tiết bài tập 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trong SGK. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập về nhà của bài học Tính toán với số thập phân dễ dàng, đúng chuẩn.

Giải toán lớp 6 trang 37 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Phương Anh 03/11/2022 07:28:49
Giải toán lớp 6 trang 37 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu hữu ích, học tốt Toán cho các em học sinh lớp 6 bài học Làm tròn và ước lượng. Với biên soạn hướng dẫn giải, phương pháp giải khoa học, đầy đủ, các em dễ dàng so sánh, đối chiếu bài làm 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 trong SGK.

Giải toán lớp 6 trang 40 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Chipu 03/11/2022 07:22:49
Giải toán lớp 6 trang 40 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 trong SGK của bài học Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm giúp các em có thể làm bài tập, đối chiếu với bài làm của mình dễ dàng.

Giải toán lớp 6 trang 27 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải toán lớp 6 trang 27 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức mang đến lời giải chi tiết và hướng dẫn giải bài 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50 trong SGK của bài Bài tập cuối chương 6 trang 27. Tham khảo tài liệu này, các em sẽ nắm chắc được các giải cũng như củng cố được kiến thức.

Mới cập nhật

 • Giải toán lớp 6 trang 76 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Các em vừa học xong bài học Bảng thống kê và biểu đồ tranh nhớ làm bài tập 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 trong SGK để củng cố kiến thức hiệu quả. Nếu chưa hình dung được cách làm, các em có thể xem hướng dẫn giải trong tài liệu

 • Giải toán lớp 6 trang 93 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải toán lớp 6 trang 93 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức giải toàn bộ các bài tập 9.25, 9.26, 9.27, 9.28 trong SGK của bài học Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi thí nghiệm. Qua đó, các em dễ dàng nắm vững cách làm,

 • Giải toán lớp 6 trang 96 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải toán lớp 6 trang 96 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán bài học Xác suất thực nghiệp. Tất cả các bài tập về nhà 9.29, 9.30, 9.31, 9.32 trong SGK đều hướng dẫn rất chi tiết, các em dễ dàng đối chiếu

 • Giải toán lớp 6 trang 66 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải toán lớp 6 trang 66 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Luyện tập chung trang 65 mang đến lời giải bài tập 8.35, 8.36, 8.37, 8.38 cụ thể, chi tiết. Các em học sinh tham khảo để có thể hình dung được cách làm, nhanh chóng

 • Giải toán lớp 6 trang 67 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải toán lớp 6 trang 67 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Bài tập ôn cuối chương 8 trang 67 là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43 trong SGK dành cho các học sinh lớp 6. Thông qua đây, các em dễ

 • Giải toán lớp 6 trang 98 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Đúng như tên gọi, Giải toán lớp 6 trang 98 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức đưa ra lời giải và hướng dẫn giải bài tập 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38 chi tiết trong SGK của bài học Bài tập ôn cuối chương 9. Qua đó, các em

 • Giải toán lớp 6 trang 108, 109 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Để có thể giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trong SGK của bài học Bài tập ôn tập cuối năm dễ dàng, đúng chuẩn, các em hãy tham khảo Giải toán lớp 6 trang 108, 109 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Từ đó, các

 • Giải toán lớp 6 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Lời giải 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trong SGK theo chương trình học của bài Biểu đồ cột được trình bày khoa học, cụ thể trong tài liệu Giải toán lớp 6 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Các em gặp khó

 • Giải toán lớp 6 trang 72 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải toán lớp 6 trang 72 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 của bài Dữ liệu và thu thập dữ liệu theo SGK rất chi tiết và cụ thể. Thông qua đây, các em có thể hình dung được

 • Giải toán lớp 6 trang 86 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Bài trước, Taimienphi.vn đã hướng dẫn giải các bài tập trong bài học Biểu đồ cột. Bài này, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn giải bài tập 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 của bài Biểu đồ cột kép trong SGK. Các em chú