Danh mục con

Giải Bài 4 Trang 123, 124 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 123, 124 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Giải Bài 1 Trang 46 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 18/01/2020 00:19:01
Giải bài 1 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính tổng:

Giải Bài 1 Trang 123 SGK Toán 4

Duy Tâm 18/01/2020 00:03:01
Giải bài 1 trang 123 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Giải Bài 1 Trang 7 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 7 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

Giải Bài 4 Trang 123 SGK Toán 4

Công Lý 17/01/2020 23:31:01
Giải bài 4 trang 123 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Tính

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 4

Trần Khởi My 17/01/2020 23:15:01
Giải bài 2 trang 131 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính

Giải Bài 1 Trang 123, 124 SGK Toán 4

Tin Nguyễn 17/01/2020 22:59:01
Giải bài 1 trang 123, 124 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho

Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 17/01/2020 22:43:01
Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 4 nằm trong bài Luyện tập chung, Tìm x

Giải Bài 2 Trang 123, 124 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 17/01/2020 22:27:01
Giải bài 2 trang 123, 124 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của lớp học đó.

Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 17/01/2020 22:11:01
Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 nằm trong bài Luyện tập chung, Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Giải Bài 3 Trang 123, 124 SGK Toán 4

Phương Anh 17/01/2020 21:55:01
Giải bài 3 trang 123, 124 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Trong các phân số đã cho phân số nào bằng 5/9

Giải bài 5 trang 133 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 17/01/2020 20:51:01
Giải bài 5 trang 133 SGK Toán 4 nằm trong bài Luyện tập chung, Tính chu vi và diện tích?

Giải Bài 5 Trang 123, 124 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 17/01/2020 04:18:44
Giải bài 5 trang 123, 124 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song

Giải Bài 1 Trang 126 SGK Toán 4

Nguyễn Cảnh Nam 17/01/2020 04:02:44
Giải bài 1 trang 126 SGK toán 4 trong Phép cộng phân số, Tính

Giải Bài 3 Trang 124, 125 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 17/01/2020 03:46:44
Giải bài 3 trang 124, 125 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a) Giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau

Giải bài 5 Trang 11, 12 SGK Toán 4

Trần Khởi My 17/01/2020 03:30:44
Giải bài 5 trang 11, 12 SGK toán 4 trong Hàng và lớp, Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Giải Bài 1 Trang 124, 125 SGK Toán 4

Hoài Linh 17/01/2020 03:14:44
Giải bài 1 trang 124, 125 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng.

Giải Bài 2 Trang 130 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 17/01/2020 02:58:44
Giải bài 2 trang 130 SGK Toán 5 trong Phép trừ phân số (tiếp theo), Tính

Giải Bài 5 Trang 26 SGK Toán 4

Cao Thắng 17/01/2020 02:42:44
Giải bài 5 trang 26 SGK toán 4 trong Luyện tập, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Bài 5 Trang 35, 36 SGK Toán 4

Ngọc Trinh 17/01/2020 02:26:44
Giải bài 5 trang 35, 36 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Tìm số tròn trăm x, biết 540 nhỏ hơn x và x nhỏ hơn 870.

Giải Bài 5 Trang 40, 41 SGK Toán 4

Nguyễn Long Thịnh 17/01/2020 02:10:44
Giải bài 5 trang 40, 41 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Giải Bài 2 Trang 126 SGK Toán 4

Nguyễn Long Thịnh 17/01/2020 01:54:44
Giải bài 2 trang 126 SGK toán 4 trong Phép cộng phân số, Viết tiếp vào chỗ chấm

Giải Bài 3 Trang 126 SGK Toán 4

An Nguy 17/01/2020 01:38:44
Giải bài 3 trang 126 SGK toán 4 trong Phép cộng phân số, Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Giải Bài 1 Trang 127 SGK Toán 4

An Nguy 17/01/2020 01:22:44
Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 5 trong Phép cộng phân số (tiếp theo), Tính

Giải Bài 2 Trang 127 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 17/01/2020 01:06:44
Giải bài 2 trang 127 SGK Toán 5 trong Phép cộng phân số (tiếp theo), Tính (theo mẫu)

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá