Danh mục con

Giải Bài 2 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Cho biết trong hình tứ giác ABCD

Giải Bài 3 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 15/10/2019 21:14:18
Giải bài 3 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Giải Bài 1 Trang 104 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:11:18
Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích mỗi hình bình hành sau

Giải Bài 2 Trang 104 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:08:18
Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích

Giải Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4

Trần Hoạt 15/10/2019 21:05:18
Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích hình bình hành, biết

Giải Bài 1 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Lộc Ngô 15/10/2019 21:02:18
Giải bài 1 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải Bài 2 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Trần Thuỳ 15/10/2019 20:59:18
Giải bài 2 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải Bài 3 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 20:56:18
Giải bài 3 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính chu vi hình bình hành

Giải Bài 4 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Hoàng Bách 15/10/2019 20:53:18
Giải bài 4 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính diện tích của mảnh đất đó?

Giải Bài 1 Trang 107 SGK Toán 4

Nguyễn Long Thịnh 15/10/2019 20:50:18
Giải bài 1 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.

Giải Bài 2 Trang 107 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 20:47:18
Giải bài 2 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết theo mẫu:

Giải Bài 3 Trang 107 SGK Toán 4

Trấn thành 15/10/2019 20:44:18
Giải bài 3 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết các phân số

Giải Bài 4 Trang 107 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 15/10/2019 20:41:18
Giải bài 4 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Đọc các phân số sau:

Giải Bài 1 Trang 108 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 20:38:18
Giải bài 1 trang 108 SGK Toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên, Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Giải Bài 2 Trang 108 SGK Toán 4

Trần Hoạt 15/10/2019 20:35:18
Giải bài 2 trang 108 SGK Toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên, Viết theo mẫu

Giải Bài 3 Trang 108 SGK Toán 4

An Nguy 15/10/2019 20:32:18
Giải bài 3 trang 108 SGK Toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên, Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu)

Giải Bài 1 Trang 110 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 15/10/2019 20:29:18
Giải bài 1 trang 110 SGK toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo), Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

Giải Bài 2 Trang 110 SGK Toán 4

Tin Nguyễn 15/10/2019 20:26:18
Giải bài 2 trang 110 SGK toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo), Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?.

Giải Bài 3 Trang 110 SGK Toán 4

Nguyễn Cảnh Nam 15/10/2019 20:23:18
Giải bài 3 trang 110 SGK toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo), a) Phân số nào bé hơn 1?

Giải Bài 1 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Cao Thắng 15/10/2019 20:20:18
Giải bài 1 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Đọc các số đo đại lượng

Giải Bài 2 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Duy Thành 15/10/2019 20:17:18
Giải bài 2 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết các phân số: một phần tư, sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Giải Bài 3 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Trọng Tâm 15/10/2019 20:14:18
Giải bài 3 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1.

Giải Bài 4 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Tin Nguyễn 15/10/2019 20:11:18
Giải bài 4 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết một phân số

Giải Bài 5 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Nguyễn Hải Sơn 15/10/2019 20:08:18
Giải bài 5 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết vào chỗ chấm theo mẫu

Giải Bài 5 Trang 96 SGK Toán 4 luyện tập

Nguyễn Ngọc Thuỷ 15/10/2019 20:05:00
Giải bài 5 trang 96 SGK toán 4 luyện tập , Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo? sẽ đưa ra lời giải chi tiết nhằm định hướng, giúp đỡ các em học sinh trong quá trình luyện tập, củng cố kĩ năng làm bài của mình.

Mới cập nhật

 • Giải bài tập trang 48 SGK toán 4

  Tài liệu học tập giải bài tập trang 48 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 - Luyện tập chung bao gồm đầy đủ những kiến thức cũng như nội dung hướng dẫn giải bài tập bám sát chương trình SGK khá chi tiết và dễ hiểu. Các bạn hãy cùng theo dõi và ứng dụng cho quá trình học toán, giải toán lớp 4 diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn

 • Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 4 trong Nhân với số có tận cùng là chữ số 0, Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và

 • Giải Bài 4 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 4 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu

 • Giải Bài 5 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ

 • Giải Bài 2 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng cách thuận tiện

 • Giải Bài 3 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tìm

 • Giải Bài 1 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu

 • Giải Bài 2 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh

 • Giải Bài 4 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 4 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số

 • Giải Bài 3 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, mỗi lớp trồng được bao nhiêu

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá