Danh mục con

Giải Bài 2 Trang 79 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 79 SGK toán 4 trong Chia một tích cho một số, Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

Giải Bài 3 Trang 79 SGK Toán 4

Cao Thắng 16/10/2019 00:59:18
Giải bài 3 trang 79 SGK toán 4 trong Chia một tích cho một số, Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Giải Bài 1 Trang 80 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 16/10/2019 00:56:18
Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 5 trong Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Tính.

Giải Bài 2 Trang 80 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 16/10/2019 00:53:18
Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 5 trong Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Tìm x:

Giải Bài 3 Trang 80 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 16/10/2019 00:50:18
Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 5 trong Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Giải Bài 1 Trang 81 SGK Toán 4

Xuân Bắc 16/10/2019 00:47:18
Giải bài 1 trang 81 SGK Toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số, Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 81 SGK Toán 4

Trọng Tâm 16/10/2019 00:44:18
Giải bài 2 trang 81 SGK Toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số, Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Giải Bài 3 Trang 81 SGK Toán 4

Ngọc Thảo 16/10/2019 00:41:18
Giải bài 3 trang 81 SGK Toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số, Tìm x

Giải Bài 1 Trang 82 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 16/10/2019 00:38:18
Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 5 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 82 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 16/10/2019 00:35:18
Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 5 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Giải Bài 3 Trang 82 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 16/10/2019 00:32:18
Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 5 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Tìm x:

Giải Bài 1 Trang 83 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 16/10/2019 00:29:18
Giải bài 1 trang 83 SGK toán 4 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 83 SGK Toán 4

Duy Vinh 16/10/2019 00:26:18
Giải bài 2 trang 83 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính giá trị biểu thức:

Giải Bài 3 Trang 83 SGK Toán 4

Cao Thắng 16/10/2019 00:23:18
Giải bài 3 trang 83 SGK toán 4 trong Luyện tập, Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Giải Bài 1 Trang 84 SGK Toán 4

Phương Anh 16/10/2019 00:20:18
Giải bài 1 trang 84 SGK toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 84 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 16/10/2019 00:17:18
Giải bài 2 trang 84 SGK toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét ?

Giải Bài 1 Trang 84 SGK Toán 4 luyện tập

Chipu 16/10/2019 00:14:18
Giải bài 1 trang 84 SGK toán 4 luyện tập , Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 84 SGK Toán 4 luyện tập

Nguyễn Cảnh Nam 16/10/2019 00:11:18
Giải bài 3 trang 84 SGK toán 4 luyện tập , Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Giải Bài 4 Trang 84 SGK Toán 4 luyện tập

Thuỳ Dương 16/10/2019 00:08:18
Giải bài 4 trang 84 SGK toán 4 luyện tập , Sai ở đâu ?

Giải Bài 1 Trang 85 SGK Toán 4

Trấn thành 16/10/2019 00:05:18
Giải bài 1 trang 85 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 85 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 16/10/2019 00:02:18
Giải bài 2 trang 85 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước ?

Giải Bài 3 Trang 85 SGK Toán 4

Giải bài 3 trang 85 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

Giải Bài 1 Trang 86 SGK Toán 4

Lộc Ngô 15/10/2019 23:56:18
Giải bài 1 trang 86 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 86 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương 15/10/2019 23:53:18
Giải bài 2 trang 86 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Tính giá trị của biểu thức

Giải Bài 3 Trang 86 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 23:50:18
Giải bài 3 trang 86 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá