Giải Toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4

Tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết từng bài tập dưới đây chắc chắn sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho các em học sinh. Bên cạnh đó, với cách hệ thống các bài học khoa học, rõ ràng, bám sát chương trình học sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng rất dễ dàng theo dõi, từ đó chủ động hơn trong việc hướng dẫn con em mình học ở nhà đạt hiệu quả cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập các số đến 100 000
- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức có chứa một chữ
- Giải Toán 4 trang 7 - Luyện tập trang 7 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 9, 10 - Các số có sáu chữ số
- Giải Toán 4 trang 10 - Luyện tập trang 10 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng và lớp
- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh các số có nhiều chữ số
- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu và lớp triệu
- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
- Giải Toán 4 trang 16 - Luyện tập trang 16 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 17, 18 - Luyện tập trang 17 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 19 - Dãy số tự nhiên
- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
- Giải Toán 4 trang 22 - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - Luyện tập trang 22 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn
- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị đo khối lượng
- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, thế kỉ
- Giải Toán 4 trang 26 - Luyện tập trang 26 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 27 - Tìm số trung bình cộng
- Giải Toán 4 trang 28 - Luyện tập trang 28 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ
- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu đồ (tiếp theo)
- Giải Toán 4 trang 33, 34 - Luyện tập trang 33 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 35, 36 - Luyện tập chung trang 35 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 36, 37 - Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
1. Phép cộng và phép trừ

- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng
- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ
- Giải Toán 4 trang 40, 41 - Luyện tập trang 40 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức có chứa hai chữ
- Giải Toán 4 trang 43 - Tính chất giao hoán của phép cộng
- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức có chứa ba chữ
- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất kết hợp của phép cộng
- Giải Toán 4 trang 46 - Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- Giải Toán 4 trang 50 - Hai đường thẳng vuông góc
- Giải Toán 4 trang 51 - Hai đường thẳng song song
- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai đường thẳng vuông góc
- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai đường thẳng song song
- Giải Toán 4 trang 54 - Thực hành vẽ hình chữ nhật
- Giải Toán 4 trang 55 - Thực hành vẽ hình vuông
- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 56 - Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

2. Phép nhân

- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân với số có một chữ số
- Giải Toán 4 trang 58 - Tính chất giao hoán của phép nhân
- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất kết hợp của phép nhân
- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông
- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông
- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một số với một tổng
- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một số với một hiệu
- Giải Toán 4 trang 68 - Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân với số có hai chữ số
- Giải Toán 4 trang 69, 70 - Luyện tập trang 69 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 71 - Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân với số có ba chữ số
- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán 4 trang 74 - Luyện tập trang 74 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 75 - Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 4

3. Phép chia

- Giải Toán 4 trang 76 - Chia một tổng cho một số
- Giải Toán 4 trang 77 - Chia cho số có một chữ số
- Giải Toán 4 trang 78 - Luyện tập trang 78 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một số cho một tích
- Giải Toán 4 trang 79 - Chia một tích cho một số
- Giải Toán 4 trang 80 - Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
- Giải Toán 4 trang 81 - Chia cho số có hai chữ số
- Giải Toán 4 trang 82 - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 83 - Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương có chữ số 0
Giải Toán lớp 4 trang 86 - Chia cho số có ba chữ số
Giải Toán lớp 4 trang 87 - Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
Giải Toán lớp 4 trang 88 - Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Giải Toán lớp 4 trang 89 - Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
Giải Toán lớp 4 trang 90 - Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4


CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

- Giải Toán lớp 4 trang 95 - Dấu hiệu chia hết cho 2
- Giải Toán lớp 4 trang 96 - Dấu hiệu chia hết cho 5
- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - Luyện tập trang 96 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp  4 trang 97 - Dấu hiệu chia hết cho 9
- Giải Toán lớp 4 trang 98 - Dấu hiệu chia hết cho 3
- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 99 - Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông
- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - Luyện tập trang 100 SGK Toán 4

2. Giới thiệu hình bình hành

- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành
- Giải Toán lớp 4 trang 104 - Diện tích hình bình hành
- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI
1. Phân số


- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số và phép chia số tự nhiên
- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - Luyện tập trang 110 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bằng nhau
- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - Luyện tập trang 114 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng mẫu số các phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 117 - Luyện tập trang 117 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 118 - Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 119 - So sánh hai phân số cùng mẫu số
- Giải Toán lớp 4 trang 120 - Luyện tập trang 120 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 122 - So sánh hai phân số khác mẫu số
- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4

2. Các phép tính với phân số

- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cộng phân số
- Giải Toán  lớp 4 trang 127 - Phép cộng phân số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 128 - Luyện tập trang 128 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - Luyện tập trang 131 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4
- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - Luyện tập trang 133 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 134- Luyện tập trang 134 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 135 - Tìm phân số của một số
- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép chia phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Luyện tập trang 136 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 137 - Luyện tập trang 137 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 138, luyện tập chung - Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 139 - Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

3. Giới thiệu hình thoi

- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi
- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - Diện tích hình thoi
- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - Luyện tập trang 143 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số


- Giải Toán lớp 4 trang 147 - Giới thiệu tỉ số
- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - Luyện tập trang 148 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - Luyện tập trang 149 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung - Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
- Giải Toán lớp 4 trang 151 - Luyện tập trang 151 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 152 - Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 153 - Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ bản đồ
- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số tự nhiên
- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ
- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về các phép tính với phân số
- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng
- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học
- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học (tiếp theo)
- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm số trung bình cộng - Ôn tập về tìm số trung bình cộng
- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 177 - Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 178 - Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4
- Giải Toán lớp 4 trang 179 - Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 với hệ thống toàn bộ các dạng bài tập toán lớp 4 ngăn gọn và đầy đủ được cập nhật chi tiết và bám sát với chương trình sách giáo khoa Toán 4 giúp các bạn có thể học môn Toán 4 dễ dàng và hiệu quả hơn. Bài tập từ chương I đến chương 6 với tất cả các nội dung chương trình học từ số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, bốn phép tính với các số tự nhiên, phần hình học cùng với các phép tính phân số, tỉ số, tất cả được biên soạn và xây dựng chi tiết và rõ ràng nhất.

giai toan 4, giai bai tap toan lop 4

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ngoài việ tìm hiểu và củng cố kiến thức còn được hướng dẫn làm bài theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh đó việc làm bài tập và tự mình so sánh kết quả cũng như đánh giá khả năng học tập của mình cũng trở nên dễ dàng hơn. Qua giải toán 4 các em học sinh sẽ giải bài tập toán lớp 4 từ học kì 1, đến học kì 2, từ kiến thức nâng cao đến cơ bản và lựa chọn cho mình cách giải toán nhanh chóng hiệu quả nhất.

Sách giải toán lớp 4 có lời giải hay, hấp dẫn, tất cả những bài tập đều được hướng dẫn chi tiết vì thế các em học sinh không cần mất nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là hình thức học tập được nhiều em học sinh lựa chọn. Với tài liệu tổng hợp này các em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức đã học của mình và có thể thực hành làm bài tập và luyện đề nhiều hơn. Các dạng bài toán hay và bài toán khó trong chương trình sgk đều được cập nhật chi tiết trong sách giải các bạn yên tâm tham khảo.

Để học tốt toán 4 ngoài việc học tập trên lớp lắng nghe thầy cô giảng dạy thì việc thực hành làm bài tập đầy đủ là cách giúp các em vận dụng kiến thức dễ dàng và hợp lý hơn. Các em học sinh hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình học tập của mình để biết đến nhiều cách giải toán cũng như phương thức làm toán nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

Cùng với tài liệu để học tốt toán 4 Tải Miễn Phí cũng chia sẻ tới các em học sinh nhiều tài liệu có liên quan khác như đối với các em học sinh lớp 5 có thể tham khảo tài liệu Giải toán 5 với nhiều bài tập khác nhau, trong quá trình học tập các em học sinh có thể tham khảo tài liệu giải toán 5 này để phục vụ cho quá trình ôn luyện giải bài của mình được tốt hơn nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-29869n.aspx

Tác giả: Ngọc Thảo     (4.1★- 25 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 69, 70 SGK toán 4
Giải Toán lớp 4 trang 89 SGK, Luyện tập , câu 1,2,3
Giải bài tập trang 68 SGK toán 4
Giải bài tập trang 56 SGK toán 4
Giải toán lớp 4 trang 5 VBT tập 2, Luyện tập, bài 86
Từ khoá liên quan:

Giai toan 4

, giai bai tap toan 4, huong dan giai toan 4,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4

    Giải bài tập luyện tập chung chương 2 lớp 4

    Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4 là tài liệu lời giải chi tiết phần kiến thức luyện tập chung chương 2 trong sách giáo khoa toán 4. Các thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo giải Toán lớp 4 để làm tài liệu học tốt môn Toán và nâng cao kỹ năng giải toán.

Tin Mới