Giải bài tập trang 5 SGK toán 4

Giải bài tập trang 5 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) là bài luyện tập cuối cùng cho nội dung này, các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu bài học về các số đến 100000 để nắm vững kiến thức cũng như tiến hành học toán, làm toán hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu và tiến hành giải toán lớp 4 nhanh chóng, chính xác hơn nhé

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 Toán 4 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:
Tính nhẩm:
a) 6000 + 2000 - 4000                                            b) 21000 x 3
    90000 - (70000 - 20000)                                         9000 - 4000 x 2
    90000 - 70000 - 20000                                           (9000 - 4000) x 2
    12000 : 6                                                                 8000 - 6000 : 3

Phương pháp giải:
1. Tính nhẩm phép cộng/ trừ số tròn nghìn: Cộng/ trừ các chữ số lớp nghìn với nhau, sau đó thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.
2. Tính nhẩm phép nhân các số tròn nghìn: Nhân các chữ số lớp nghìn với số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.
3. Tính nhẩm phép chia các số tròn nghìn: Chia các chữ số lớp nghìn cho số đã cho, rồi thêm vào sau kết quả ba chữ số 0.
* Lưu ý:
- Thực hiện phép tính từ trái qua phải.
- Trong trường hợp biểu thức chứa cả phép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau.
- Trong trường hợp biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

Đáp án:
a) 6000 + 2000 - 4000

Có thể tính nhẩm như sau:
6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn = 4 nghìn
Và ghi như sau:
6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000
Nhẩm tương tự như trên ta có:
90000 - (70000 - 20000) = 90000 - 50000 = 40000
90000 - 70000 - 20000 = 20000 - 20000 = 0
12000 : 6 = 2000
b) 21000 x 3
Có thể nhẩm: 21 nghìn x 3 = 63 nghìn
Và ghi: 21000 x 3 = 63000
Nhẩm tương tự như trên ta có:
9000 - 4000 x 2 = 9000 - 8000 = 1000
(9000 - 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000
8000 - 6000 : 3 = 8000 - 2000 = 6000

2. Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:
Đặt tính rồi tính:
a) 6083 + 2378                                     b) 56346 + 2854
    28763 - 23359                                      43000 - 21308
    2570 x 5                                                13065 x 4
    40075 : 7                                               65040 : 5

Phương pháp giải:
- Đối với phép trừ/ phép cộng:
+ Đặt các chữ số của các hàng sao cho thẳng cột với nhau
+ Thực hiện phép tính cộng/ trừ như các số tự nhiên bình thường, theo thứ tự từ phải qua trái.
- Đối với phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số: Nói cách khác đây chính là thao tác thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất
+ Đặt thừa số thứ nhất có nhiều chữ số phía trên, thừa số thứ hai có một chữ số phía dưới sao cho thẳng cột với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.
+ Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất, theo thứ tự từ phải qua trái
+ Cần chú ý đến việc nhớ số chục của mỗi bước nhân vào kết quả của bước nhân kế tiếp
+ Cứ như vậy thực hiện các thao tác cho đến khi kết thúc phép tính và tìm ra kết quả.
- Đối với phép chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số:
+ Đặt tính dọc
+ Từ trái qua phải, lấy chữ số của hàng cao nhất ở số bị chia chia cho số chia, ra thương
+ Tiếp tục lấy thương vừa tìm được nhân với số chia, rồi lấy số bị chia trừ đi tích vừa tìm được đó
+ Hạ tiếp chữ số ở hàng thấp hơn của số bị chia, được số bị chia mới, lấy kết quả đó chia tiếp cho số chia.
+ Lặp lại các thao tác cho đến khi kết thúc phép tính, tìm ra kết quả. 

Đáp án:
giai bai 2 trang 5 sgk toan 4

3. Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:
Tính giá trị biểu thức:
a) 3257 + 4659 - 1300;                                   b) 6000 - 1300 x 2;
c) (70850 - 50230) x 3;                                   d) 9000 + 1000 : 2.

Phương pháp giải:
- Trong biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân và phép chia, ta cần thực hiện phép tính từ trái qua phải
- Trong biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia, ta cần thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau
- Trong biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

Đáp án:
a) 3257 + 4659 - 1300 = 7916 - 1300 = 6616
b) 6000 - 1300 x 2 = 6000 - 2600 = 3400
c) (70850 - 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860
d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

4. Giải bài 4 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:
Tìm x:
a) x + 875 = 9936                b) x x 2 = 4826
    x - 725 = 8259                     x : 3 = 1532

Phương pháp giải
Để giải được bài toán này, các bạn cần nắm được quy tắc sau:
- Trong phép cộng: Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
- Trong phép trừ:
+ Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ
+ Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
- Trong phép nhân: Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
- Trong phép chia:
+ Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia
+ Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Đáp án:
a) x + 875 = 9936                    - 725 = 8259
    x = 9936 - 875                     = 8259 + 725
    x = 9061                              = 8984
b) x 2 = 4826                        : 3 = 1532
    x = 4826 : 2                         = 1532 x 3
    x = 2413                              = 4596

5. Giải bài 5 trang 5 SGK Toán 4

Đề bài:
Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Phương pháp giải:
- Bước 1: Tìm số lượng tivi nhà máy đó sản xuất được trong 1 ngày, bằng cách lấy số tivi sản xuất được trong 4 ngày đã biết chia cho 4.
- Bước 2: Lấy kết quả vừa tìm được trong phép tính trên, nhân với 7, sẽ ra đáp án cần tìm. 

Đáp án:
Trong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:
                           680 : 4 = 170 (chiếc)
Trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ti vi là:
                         170 x 7 = 1190 (chiếc)
                            Đáp số: 1190 chiếc .

 

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 Toán 4 ngắn gọn

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo 2

giai toan 4 trang 5 sgk on tap cac so den 100 000 tiep theo 3

Bài viết trước, các em đã được hướng dẫn  giải Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 SGK - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp). Vẫn với nội dung thực hiện các phép tính và các bài toán về các số đến 100000, bài Giải Toán 4 trang 5 SGK - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) sẽ giúp các em học sinh nắm bắt được đầy đủ những kiến thức bài học Cùng với đó là các cách giải toán thông qua hệ thống hướng dẫn giúp cho việc giải toán lớp 4 được thực hiện nhanh chóng, bằng nhiều phương pháp khác nhau. Các bạn hãy cùng tham khảo để nâng cao kết quả học tập của mình tốt nhất nhé.

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK - Biểu thức có chứa một chữ, các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết và ứng dụng cho quá trình học tập đạt kết quả cao.

Giải câu 1 đến 5 trang 5 SGK môn Toán lớp 4

- Giải câu 1 trang 5 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 2 trang 5 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 3 trang 5 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 4 trang 5 SGK Toán lớp 4

- Giải câu 5 trang 5 SGK Toán lớp 4

Trên đây là phần Giải bài tập trang 5 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 4, 5 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 6 SGK toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Chương I Số tự nhiên các em học bài Luyện tập trang 26 SGK Toán 4, hãy xem gợi ý Giải Toán 4 trang 26 của Luyện tập trang 26 SGK Toán 4 để học tốt Toán 4.

Biểu đồ (tiếp theo) là phần học tiếp theo của Chương I Số tự nhiên lớp 11 cùng xem gợi ý Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Toán 4.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-trang-5-sgk-on-tap-cac-so-den-100-000-tiep-theo-33830n.aspx

Tác giả: Nguyễn Thành Nam - NTN     (4.0★- 17 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài 5 trang 133 SGK Toán 4
Giải bài 5 trang 138, 139 SGK Toán 4
Giải Bài 4 Trang 24 SGK Toán 5
Giải Bài 4 Trang 22, 23 SGK Toán 5
Giải Bài 4 Trang 48 SGK Toán 5
Từ khoá liên quan:

Giải Toán 4 trang 5 SGK - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

, ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo lop 4, ôn tập các số đến 100.000 lớp 4,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84 sgk toán 4

    Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4 là tài liệu học tốt môn Toán dành cho các em học sinh lớp 4, giúp các em làm tốt các bài tập về phần luyện tập chia cho số có hai chữ số. Qua tài liệu giải bài tập trang 84 SGK Toán 4, cá ...

Tin Mới