Danh mục con

Giải Bài 1 Trang 87 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 87 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 87 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 15/10/2019 23:44:18
Giải bài 2 trang 87 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

Giải Bài 3 Trang 87 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 23:41:18
Giải bài 3 trang 87 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng hai cách :

Giải Bài 1 Trang 88 SGK Toán 4

Duy Vinh 15/10/2019 23:38:18
Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 5 trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo), Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 88 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 23:35:18
Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 5 trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo), Tìm x

Giải Bài 3 Trang 88 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 23:32:18
Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 5 trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo), Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày ?

Giải Bài 1 Trang 89 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 15/10/2019 23:29:00
Giải bài 1 trang 89 SGK toán 4 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 89 SGK Toán 4

Trần Khởi My 15/10/2019 23:26:18
Giải bài 2 trang 89 SGK toán 4 trong Luyện tập, Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối ?

Giải Bài 3 Trang 89 SGK Toán 4

Thuỳ Chi 15/10/2019 23:23:18
Giải bài 3 trang 89 SGK toán 4 trong Luyện tập, a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

Giải Bài 1 Trang 90 SGK Toán 4

Ngọc Thảo 15/10/2019 23:20:18
Giải bài 1 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 90 SGK Toán 4

Duy Tâm 15/10/2019 23:17:00
Giải bài 2 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 90 SGK Toán 4

Ngọc Link 15/10/2019 23:14:18
Giải bài 3 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

Giải Bài 4 Trang 90 SGK Toán 4

Lộc Ngô 15/10/2019 23:11:18
Giải bài 4 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

Giải Bài 1 Trang 91, 93 SGK Toán 4

Duy Tâm 15/10/2019 23:08:18
Giải bài 1 trang 91, 93 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Giải Bài 2 Trang 91, 93 SGK Toán 4

Phương Anh 15/10/2019 23:05:18
Giải bài 2 trang 91, 93 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a. Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

Giải Bài 3 Trang 91, 93 SGK Toán 4

Hoàng Bách 15/10/2019 23:02:18
Giải bài 3 trang 91, 93 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

Giải Bài 1 Trang 95 SGK Toán 4

Thuỳ Dương 15/10/2019 22:59:18
Giải bài 1 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Số nào chia hết cho 2?

Giải Bài 2 Trang 95 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 22:56:18
Giải bài 2 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2

Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán 4

Ngọc Link 15/10/2019 22:53:18
Giải bài 3 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

Giải Bài 4 Trang 95 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 15/10/2019 22:50:18
Giải bài 4 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 1 Trang 96 SGK Toán 4

Trọng Tâm 15/10/2019 22:47:18
Giải bài 1 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

Giải Bài 2 Trang 96 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 15/10/2019 22:44:18
Giải bài 2 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 96 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương 15/10/2019 22:41:18
Giải bài 3 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Giải Bài 4 Trang 96 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 15/10/2019 22:38:18
Giải bài 4 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

Giải Bài 1 Trang 97 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 15/10/2019 22:35:18
Giải bài 1 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá