Danh mục con

Giải Bài 3 Trang 66, 67 SGK Toán 4

Giải bài 3 trang 66. 67 SGK toán 4 trong Nhân một số với một tổng, Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

Giải Bài 4 Trang 66, 67 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê 16/10/2019 03:29:18
Giải bài 4 trang 66. 67 SGK toán 4 trong Nhân một số với một tổng, Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):

Giải Bài 1 Trang 67, 68 SGK Toán 4

Thuỳ Dương 16/10/2019 03:26:18
Giải bài 1 trang 67, 68 SGK toán 4 trong Nhân một số với một hiệu, Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải Bài 2 Trang 67, 68 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 16/10/2019 03:23:18
Giải bài 2 trang 67, 68 SGK toán 4 trong Nhân một số với một hiệu, Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

Giải Bài 3 Trang 67, 68 SGK Toán 4

Tin Nguyễn 16/10/2019 03:20:18
Giải bài 3 trang 67, 68 SGK toán 4 trong Nhân một số với một hiệu, Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Giải Bài 4 Trang 67, 68 SGK Toán 4

Hoài Linh 16/10/2019 03:17:18
Giải bài 4 trang 67, 68 SGK toán 4 trong Nhân một số với một hiệu, Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Giải Bài 1 Trang 68 SGK Toán 4

An Nguy 16/10/2019 03:14:18
Giải bài 1 trang 68 SGK toán 4 trong Luyện tập , Tính

Giải Bài 2 Trang 68 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng 16/10/2019 03:11:18
Giải bài 2 trang 68 SGK toán 4 trong Luyện tập , a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Bài 3 Trang 68 SGK Toán 4

Trấn thành 16/10/2019 03:08:18
Giải bài 3 trang 68 SGK toán 4 trong Luyện tập , Tính:

Giải Bài 4 Trang 68 SGK Toán 4

Trần Thuỳ 16/10/2019 03:05:18
Giải bài 4 trang 68 SGK toán 4 trong Luyện tập , Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Giải Bài 1 Trang 69 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 16/10/2019 03:02:18
Giải bài 1 trang 69 SGK toán 4 trong Nhân với số có hai chữ số, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 69 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng 16/10/2019 02:59:18
Giải bài 2 trang 69 SGK toán 4 trong Nhân với số có hai chữ số, Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13; 26; 39

Giải Bài 3 Trang 69 SGK Toán 4

Ngọc Thảo 16/10/2019 02:56:18
Giải bài 3 trang 69 SGK toán 4 trong Nhân với số có hai chữ số, Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Giải Bài 1 Trang 69, 70 SGK Toán 4

Hoài Linh 16/10/2019 02:53:00
Giải bài 1 trang 69, 70 SGK toán 4 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 69, 70 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 16/10/2019 02:50:18
Giải bài 2 trang 69, 70 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Giải Bài 3 Trang 69, 70 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê 16/10/2019 02:47:18
Giải bài 3 trang 69, 70 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Giải Bài 4 Trang 69, 70 SGK Toán 4

Thuỳ Dương 16/10/2019 02:44:18
Giải bài 4 trang 69, 70 SGK toán 4 trong Luyện tập, Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Giải Bài 5 Trang 69, 70 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 16/10/2019 02:41:18
Giải bài 5 trang 69, 70 SGK toán 4 trong Luyện tập, Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải Bài 1 Trang 71 SGK Toán 4

Trần Khởi My 16/10/2019 02:38:18
Giải bài 1 trang 71 SGK Toán 5 trong Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, Tính nhẩm.

Giải Bài 2 Trang 71 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 16/10/2019 02:35:18
Giải bài 2 trang 71 SGK Toán 5 trong Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, Tìm x:

Giải Bài 3 Trang 71 SGK Toán 4

Trần Hoạt 16/10/2019 02:32:18
Giải bài 3 trang 71 SGK Toán 5 trong Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải Bài 4 Trang 71 SGK Toán 4

Cao Thắng 16/10/2019 02:29:18
Giải bài 4 trang 71 SGK Toán 5 trong Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

Giải Bài 1 Trang 73 SGK Toán 4

Trọng Tâm 16/10/2019 02:26:18
Giải bài 1 trang 73 SGK Toán 5 trong Nhân với số có ba chữ số, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 73 SGK Toán 4

Tin Nguyễn 16/10/2019 02:23:18
Giải bài 2 trang 73 SGK Toán 5 trong Nhân với số có ba chữ số, Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Giải Bài 3 Trang 73 SGK Toán 4

Thuỳ Chi 16/10/2019 02:20:18
Giải bài 3 trang 73 SGK Toán 5 trong Nhân với số có ba chữ số, Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá