Danh mục con

Giải Bài 2 Trang 97 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

Giải Bài 3 Trang 97 SGK Toán 4

Ngọc Thảo 15/10/2019 22:29:18
Giải bài 3 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Giải Bài 4 Trang 97 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 22:26:18
Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9

Giải Bài 1 Trang 98 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê 15/10/2019 22:23:18
Giải bài 1 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

Giải Bài 2 Trang 98 SGK Toán 4

Duy Vinh 15/10/2019 22:20:18
Giải bài 2 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

Giải Bài 3 Trang 98 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 15/10/2019 22:17:18
Giải bài 3 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3

Giải Bài 4 Trang 98 SGK Toán 4

Chipu 15/10/2019 22:14:18
Giải bài 4 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Giải Bài 1 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Thuỳ Chi 15/10/2019 22:11:18
Giải bài 1 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.

Giải Bài 2 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Phương Anh 15/10/2019 22:08:18
Giải bài 2 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

Giải Bài 3 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Ngọc Trinh 15/10/2019 22:05:18
Giải bài 3 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Câu nào đúng, câu nào sai?

Giải Bài 4 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Trần Hoạt 15/10/2019 22:02:18
Giải bài 4 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2.

Giải Bài 1 Trang 99 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:59:18
Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766.

Giải Bài 2 Trang 99 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 15/10/2019 21:56:18
Giải bài 2 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Trong các số 57 234; 64 620; 5270; 77 285

Giải Bài 3 Trang 99 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng 15/10/2019 21:53:18
Giải bài 3 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho

Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 4

Hoài Linh 15/10/2019 21:50:18
Giải bài 4 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2; 5

Giải Bài 1 Trang 100 SGK Toán 4

Nguyễn Cảnh Nam 15/10/2019 21:47:18
Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 100 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 15/10/2019 21:44:18
Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 100 SGK Toán 4

Ngọc Link 15/10/2019 21:41:18
Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Giải Bài 4 Trang 100 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:38:18
Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

Giải Bài 1 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Chipu 15/10/2019 21:35:18
Giải bài 1 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 2 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 15/10/2019 21:32:18
Giải bài 2 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

Giải Bài 3 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:29:18
Giải bài 3 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là

Giải Bài 4 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Phương Anh 15/10/2019 21:26:18
Giải bài 4 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

Giải Bài 5 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 15/10/2019 21:23:18
Giải bài 5 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

Giải Bài 1 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Trần Khởi My 15/10/2019 21:20:18
Giải bài 1 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá