Danh mục con

Giải Bài 5 Trang 75 SGK Toán 4

Giải bài 5 trang 75 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

Giải Bài 1 Trang 76 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê 16/10/2019 01:44:18
Giải bài 1 trang 76 SGK toán 4 trong Chia một tổng cho một số, a) Tính bằng hai cách:

Giải Bài 2 Trang 76 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 16/10/2019 01:41:18
Giải bài 2 trang 76 SGK toán 4 trong Chia một ctổng cho một số, Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Giải Bài 3 Trang 76 SGK Toán 4

Cao Thắng 16/10/2019 01:38:00
Giải bài 3 trang 76 SGK toán 4 trong Chia một ctổng cho một số, Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Giải Bài 1 Trang 77 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 16/10/2019 01:35:18
Giải bài 1 trang 77 SGK Toán 5 trong Chia một tổng cho một chữ số, Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 77 SGK Toán 4

Thuỳ Chi 16/10/2019 01:32:18
Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 5 trong Chia một tổng cho một chữ số, Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng?

Giải Bài 3 Trang 77 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 16/10/2019 01:29:00
Giải bài 3 trang 77 SGK Toán 5 trong Chia một tổng cho một chữ số, Thực hiện phép tính: 187250 : 8 . Thương tìm được chính là số hộp có thể xếp được, số dư chính là số cái áo còn thừa.

Giải Bài 1 Trang 78 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 16/10/2019 01:26:18
Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 4 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 78 SGK Toán 4

Phương Anh 16/10/2019 01:23:18
Giải bài 2 trang 78 SGK Toán 4 trong Luyện tập, Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là

Giải Bài 3 Trang 78 SGK Toán 4

Trần Hoạt 16/10/2019 01:20:18
Giải bài 3 trang 78 SGK Toán 4 trong Luyện tập, Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Giải Bài 4 Trang 78 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 16/10/2019 01:17:18
Giải bài 4 trang 78 SGK Toán 4 trong Luyện tập, Tính bằng hai cách:

Giải Bài 1 Trang 78, 79 SGK Toán 4

Duy Thành 16/10/2019 01:14:18
Giải bài 1 trang 78, 79 SGK toán 4 trong Chia một số cho một tích, Tính giá trị biểu thức:

Giải Bài 2 Trang 78, 79 SGK Toán 4

Ngọc Trinh 16/10/2019 01:11:18
Giải bài 2 trang 78, 79 SGK toán 4 trong Chia một số cho một tích, Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 78, 79 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê 16/10/2019 01:08:18
Giải bài 3 trang 78, 79 SGK toán 4 trong Chia một số cho một tích, Tính giá tiền mỗi quyển vở.

Giải Bài 1 Trang 79 SGK Toán 4

Duy Tâm 16/10/2019 01:05:18
Giải bài 1 trang 79 SGK toán 4 trong Chia một tích cho một số, Tính bằng hai cách.

Giải Bài 2 Trang 79 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 16/10/2019 01:02:18
Giải bài 2 trang 79 SGK toán 4 trong Chia một tích cho một số, Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

Giải Bài 3 Trang 79 SGK Toán 4

Cao Thắng 16/10/2019 00:59:18
Giải bài 3 trang 79 SGK toán 4 trong Chia một tích cho một số, Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Giải Bài 1 Trang 80 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 16/10/2019 00:56:18
Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 5 trong Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Tính.

Giải Bài 2 Trang 80 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 16/10/2019 00:53:18
Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 5 trong Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Tìm x:

Giải Bài 3 Trang 80 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 16/10/2019 00:50:18
Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 5 trong Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Giải Bài 1 Trang 81 SGK Toán 4

Xuân Bắc 16/10/2019 00:47:18
Giải bài 1 trang 81 SGK Toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số, Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 81 SGK Toán 4

Trọng Tâm 16/10/2019 00:44:18
Giải bài 2 trang 81 SGK Toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số, Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Giải Bài 3 Trang 81 SGK Toán 4

Ngọc Thảo 16/10/2019 00:41:18
Giải bài 3 trang 81 SGK Toán 4 trong Chia cho số có hai chữ số, Tìm x

Giải Bài 1 Trang 82 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 16/10/2019 00:38:18
Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 5 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 82 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 16/10/2019 00:35:18
Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 5 trong Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo), Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Mới cập nhật

 • Giải Bài 5 Trang 74 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 74 SGK toán 4 trong Luyện tập, Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b với hệ thống lời giải chi tiết, rõ ràng sẽ là tài liệu học tập hữu ích trong quá trình luyện tập, củng cố kiến thức.

 • Giải Bài 5 Trang 99 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 99 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học, luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

 • Giải Bài 2 Trang 84 SGK Toán 4 luyện tập

  Giải bài 2 trang 84 SGK toán 4 luyện tập , Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền

 • Giải Bài 4 Trang 114 SGK Toán 4 luyện tập

  Giải bài 4 trang 114 SGK toán 4 luyện tập , Tính (theo

 • Giải Toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4

  Tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết từng bài tập dưới đây chắc chắn sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho các em học sinh. Bên cạnh đó, với cách hệ thống các bài học khoa học, rõ ràng, bám sát chương trình học sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng rất dễ dàng theo dõi, từ đó chủ động hơn trong việc hướng dẫn con em mình học ở nhà đạt hiệu quả cao.

 • Giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK - So sánh hai phân số khác mẫu số

  Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về so sánh hai phân số cùng mẫu số, bài ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về so sánh hai phân số khác mẫu. Tài liệu giải Toán lớp 4 nội dung so sánh hai phân số khác mẫu số

 • Giải bài tập trang 119 SGK toán 4

  Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về quy đồng mẫu số các phân số, bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu so sánh hai phân số cùng mẫu số với cách giải bài tập trang 119 SGK toán 4. Tài liệu Giải Toán lớp 4 so sánh hai phân

 • Giải bài tập trang 116 SGK toán 4

  Giải bài Quy đồng mẫu số các phân số là tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh lớp 4 có thể tiện lợi cũng như dễ dàng ôn luyện và học bài và nắm bắt kiến thức về quy đồng mẫu số các phân số nhanh chóng và hiệu quả

 • Giải bài tập trang 114 SGK toán 4

  Bên cạnh những bài giải toán lớp 4 về phân số đã được học ở bài trước các bạn học sinh đã dễ dàng nắm bắt kiến thức và giải bài tập tốt hơn, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập trang 114 SGK toán 4. Tài

 • Giải bài tập trang 112 SGK toán 4

  Phần trước chúng ta đã tìm hiểu về phân số, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tham khảo tài liệu giải bài phân số bằng nhau với giải bài tập trang 112 SGK toán 4. Tài liệu Giải Toán lớp 4 chuyên đề phần số bằng nhau

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá