Danh mục con

Giải Bài 1 Trang 62 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính:

Giải Bài 1 Trang 64 SGK Toán 5

Nguyễn Thành Nam - NTN 16/08/2019 04:30:56
Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 5 trong Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 64 SGK Toán 5

Duy Vinh 16/08/2019 04:08:56
Giải bài 2 trang 64 SGK Toán 5 trong Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, Tìm x:

Giải Bài 3 Trang 61, 62 SGK Toán 5

Phí Quỳnh Anh 16/08/2019 03:46:56
Giải bài 3 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Mua 5kg đường phải trả 38500 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Giải Bài 3 Trang 64 SGK Toán 5

Công Lý 16/08/2019 03:24:56
Giải bài 3 trang 64 SGK Toán 5 trong Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải Bài 3 Trang 64 SGK Toán 5 luyện tập

Hoàng Bách 16/08/2019 03:02:56
Giải bài 3 trang 64 SGK toán 5 luyện tập trong luyện tập , Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 68 SGK Toán 5 luyện tập

Nguyễn Ngọc Thuỷ 16/08/2019 02:40:56
Giải bài 3 trang 68 SGK toán 5 luyện tập , Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Giải Bài 4 Trang 64 SGK Toán 5 luyện tập

Nguyễn Thuý Thanh 16/08/2019 02:18:56
Giải bài 4 trang 64 SGK toán 5 luyện tập trong luyện tập , Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải Bài 4 Trang 68 SGK Toán 5 luyện tập

Ngọc Link 16/08/2019 01:56:56
Giải bài 4 trang 68 SGK toán 5 luyện tập , Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải Bài 3 Trang 66 SGK Toán 5

Thuỳ Dương 16/08/2019 01:34:56
Giải bài 3 trang 66 SGK Toán 5 trong Chia một số thập phân cho 10,100,1000.., Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

Giải Bài 1 Trang 61, 62 SGK Toán 5

Phương Anh 16/08/2019 01:12:56
Giải bài 1 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 1 Trang 68 SGK Toán 5

Quỳnh Búp Bê 16/08/2019 00:50:56
Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 5 trong Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 61, 62 SGK Toán 5

Xuân Bắc 16/08/2019 00:28:56
Giải bài 2 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính nhẩm:

Giải Bài 4 Trang 61, 62 SGK Toán 5

Duy Tâm 16/08/2019 00:06:56
Giải bài 4 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

Giải Bài 2 Trang 62 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính bằng hai cách:

Giải Bài 1 Trang 64 SGK Toán 5 luyện tập

Duy Tâm 15/08/2019 23:22:56
Giải bài 1 trang 64 SGK toán 5 luyện tập trong luyện tập , Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán 5

Đỗ Bá Hưng 15/08/2019 23:00:56
Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Bài 2 Trang 64 SGK Toán 5 luyện tập

Ngọc Link 15/08/2019 22:38:56
Giải bài 2 trang 64 SGK toán 5 luyện tập trong luyện tập , Tìm số dư của phép chia sau

Giải Bài 1 Trang 66 SGK Toán 5

Nguyễn Cảnh Nam 15/08/2019 22:16:56
Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 5 trong Chia một số thập phân cho 10,100,1000.., Tính nhẩm:

Giải Bài 2 Trang 66 SGK Toán 5

Cao Thắng 15/08/2019 21:54:56
Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 5 trong Chia một số thập phân cho 10,100,1000.., Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

Giải Bài 2 Trang 68 SGK Toán 5

Trần Khởi My 15/08/2019 21:32:56
Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 5 trong Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm, May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Giải Bài 3 Trang 68 SGK Toán 5

Đỗ Bá Hưng 15/08/2019 21:10:56
Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 5 trong Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm, Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

Giải Bài 4 Trang 62 SGK Toán 5

Hoàng Bách 15/08/2019 20:48:56
Giải bài 4 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Mua 4m vải phải trả 60000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Giải Bài 1 Trang 68 SGK Toán 5 luyện tập

Cao Toàn Mỹ 15/08/2019 20:26:56
Giải bài 1 trang 68 SGK toán 5 luyện tập , Tính:

Giải Bài 2 Trang 68 SGK Toán 5 luyện tập

Tin Nguyễn 15/08/2019 20:04:56
Giải bài 2 trang 68 SGK toán 5 luyện tập , Tính rồi so sánh kết quả:





Mới cập nhật

 • Giải bài 2 trang 130, 131 SGK Toán 5

  Gợi ý giải bài 2 trang 130, 131 SGK Toán 5 nằm trong bài Bảng đơn vị đo thời gian, Viết số thích hợp vào chỗ

 • Giải bài 3 trang 130, 131 SGK Toán 5

  Hướng dẫn Giải bài 3 trang 130, 131 SGK Toán 5 nằm trong bài bảng đơn vị đo thời gian, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ

 • Giải bài tập trang 11 SGK toán 5

  Bài trước chúng ta đã được ôn luyện và củng cố kiến thức về phép cộng và phép trừ hai phân số, bài ngày hôm nay chúng ta cùng tham khảo bài học giải bài tập trang 11 SGK toán 5. Liệu với dạng toán này có khó hơn phép cộng và phép trừ không? Các bạn hãy cùng theo dõi bài học và tiến hành Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5 nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất nhé

 • Giải Bài 3 Trang 68 SGK Toán 5 luyện tập

  Giải bài 3 trang 68 SGK toán 5 luyện tập , Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn

 • Giải Bài 4 Trang 68 SGK Toán 5 luyện tập

  Giải bài 4 trang 68 SGK toán 5 luyện tập , Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu

 • Giải Bài 3 Trang 61, 62 SGK Toán 5

  Giải bài 3 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Mua 5kg đường phải trả 38500 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu

 • Giải Bài 4 Trang 62 SGK Toán 5

  Giải bài 4 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Mua 4m vải phải trả 60000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu

 • Giải Bài 4 Trang 61, 62 SGK Toán 5

  Giải bài 4 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x

 • Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán 5

  Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính bằng cách thuận tiện

 • Giải Bài 1 Trang 61, 62 SGK Toán 5

  Giải bài 1 trang 61, 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Đặt tính rồi

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá