Danh mục con

Giải Bài 3 Trang 61 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 61 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải Bài 2 Trang 16, 17 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 15/08/2019 03:00:25
Giải bài 2 Trang 16, 17 SGK Toán 5 trong luyện tập chung, Tìm x

Giải Bài 3 Trang 16, 17 SGK Toán 5

Ngọc Trinh 15/08/2019 02:34:25
Giải bài 3 Trang 16, 17 SGK Toán 5 trong luyện tập chung, Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

Giải Bài 4 Trang 16, 17 SGK Toán 5

Công Lý 15/08/2019 02:08:25
Giải bài 4 Trang 16, 17 SGK Toán 5 trong luyện tập chung, tên đề bài

Giải Bài 3 Trang 28 SGK Toán 5

Duy Tâm 15/08/2019 01:42:25
Giải bài 3 trang 28 SGK Toán 5 trong Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích, Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 1 Trang 29.3 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 15/08/2019 01:16:25
Giải bài 1 trang 29, 30 SGK Toán 5 trong Héc-ta, Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 3 Trang 46, 47 SGK Toán 5

Trần Thuỳ 15/08/2019 00:50:25
Giải bài 3 trang 46, 47 SGK Toán 5 trong Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 1 Trang 47 SGK Toán 5

Thuỳ Dương 15/08/2019 00:24:25
Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 50 SGK Toán 5 trong Cộng hai số thập phân, tính

Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán 5

An Nguy 14/08/2019 23:32:25
Giải bài 2 trang 50 SGK Toán 5 trong Cộng hai số thập phân, Đặt rồi tính

Giải Bài 4 Trang 58 SGK Toán 5

Nguyễn Hải Sơn 14/08/2019 23:06:25
Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tìm số tự nhiên x, biết:

Giải Bài 1 Trang 58, 59 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 14/08/2019 22:40:25
Giải bài 1 trang 58, 59 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với một số thập phân, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 58, 59 SGK Toán 5

Cao Thắng 14/08/2019 22:14:25
Giải bài 2 trang 58, 59 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với một số thập phân, Tính rồi so sánh giá trị của axb và bxa

Giải Bài 3 Trang 58, 59 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 14/08/2019 21:48:25
Giải bài 3 trang 58, 59 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với một số thập phân, Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Giải Bài 2 Trang 60 SGK Toán 5

Nguyễn Thành Nam - NTN 14/08/2019 21:22:25
Giải bài 2 trang 60 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Giải Bài 3 Trang 60 SGK Toán 5

Ngọc Thảo 14/08/2019 20:56:00
Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8cm. Hỏi độ dài thật của quãng đườn

Giải Bài 1 Trang 61 SGK Toán 5

Hoàng Bách 14/08/2019 20:30:25
Giải bài 1 trang 61 SGK Toán 5 trong Luyện tập, a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Giải Bài 2 Trang 61 SGK Toán 5

Nguyễn Cảnh Nam 14/08/2019 20:04:25
Giải bài 2 trang 61 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính: a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4; b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 14/08/2019 05:40:03
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 5 trong bài Ôn tập so sánh hai phân số(tiếp), Điền dấu vào chỗ chấm

Giải bài 2 trang 13,14 SGK Toán 5

Hoàng Bách 14/08/2019 05:16:03
Giải bài 2 trang 13,14 SGK Toán 5 trong bài Hỗn số(tiếp theo), Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

Giải bài 2 trang 15 SGK Toán 5

Cao Thắng 14/08/2019 04:52:03
Giải bài 2 trang 15 SGK Toán 5 trong bài Luyện tập chung, Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 5

Nguyễn Hải Sơn 14/08/2019 04:28:03
Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 5 trong bài Luyện tập chung, Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

Giải bài 1 trang 16 SGK Toán 5

Ngọc Thảo 14/08/2019 04:04:03
Giải bài 1 trang 16 SGK Toán 5 trong bài Luyện tập chung, tính

Giải bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Cao Toàn Mỹ 14/08/2019 03:40:03
Giải bài 2 trang 16 SGK Toán 5 trong bài Luyện tập chung, tính

Giải bài 1 trang 10 SGK Toán 5

Duy Tâm 14/08/2019 03:16:03
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán 5 trong bài Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số, Tính

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá