Danh mục con

Giải Bài 2 Trang 98 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 98 SGK Toán 5 trong Chu vi hình tròn, Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

Giải Bài 1 Trang 98 SGK Toán 5

Phí Quỳnh Anh 19/01/2020 03:15:15
Giải bài 1 trang 98 SGK Toán 5 trong Chu vi hình tròn, Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

Giải Bài 1 Trang 99 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 19/01/2020 02:59:15
Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

Giải Bài 3 Trang 99 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 19/01/2020 02:43:15
Giải bài 3 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập, ính chu vi của bánh xe đó.

Giải Bài 1 Trang 90 SGK Toán 5

Trần Văn Việt 19/01/2020 02:27:15
Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 19/01/2020 02:11:15
Giải bài 4 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Bài 2 Trang 91, 92 SGK Toán 5

Duy Vinh 19/01/2020 01:55:15
Giải bài 2 trang 91, 92 SGK Toán 5 trong Hình thang, Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải Bài 2 Trang 94 SGK Toán 5

Trần Khởi My 19/01/2020 01:39:15
Giải bài 2 trang 94 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Giải Bài 2 Trang 100 SGK Toán 5 luyện tập

Hoàng Bách 19/01/2020 01:23:15
Giải bài 2 trang 100 SGK toán 5 luyện tập , Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Giải Bài 2 Trang 90 SGK Toán 5

Phạm Nhất Vương 19/01/2020 01:07:15
Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 1 Trang 91, 92 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 19/01/2020 00:51:15
Giải bài 1 trang 91, 92 SGK Toán 5 trong Hình thang, Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Giải Bài 4 Trang 91, 92 SGK Toán 5

Nguyễn Thành Nam - NTN 19/01/2020 00:35:15
Giải bài 4 trang 91, 92 SGK Toán 5 trong Hình thang, Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

Giải Bài 3 Trang 91, 92 SGK Toán 5

Trần Thuỳ 19/01/2020 00:19:15
Giải bài 3 trang 91, 92 SGK Toán 5 trong Hình thang, Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Giải Bài 3 Trang 94 SGK Toán 5

Đỗ Bá Hưng 19/01/2020 00:03:15
Giải bài 3 trang 94 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải Bài 1 Trang 93, 94 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 93, 94 SGK Toán 5 trong Diện tích hình thang, Tính diện tích hình thang

Giải Bài 1 Trang 95 SGK Toán 5

Cao Thắng 18/01/2020 23:31:15
Giải bài 1 trang 95 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

Giải Bài 2 Trang 93, 94 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 18/01/2020 23:15:15
Giải bài 2 trang 93, 94 SGK Toán 5 trong Diện tích hình thang, Tính diện tích mỗi hình thang

Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán 5

Lê Thị Thuỷ 18/01/2020 22:59:15
Giải bài 3 trang 95 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

Giải Bài 3 Trang 93, 94 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 18/01/2020 22:43:15
Giải bài 3 trang 93, 94 SGK Toán 5 trong Diện tích hình thang, Tính diện tích thửa ruộng đó.

Giải Bài 1 Trang 96, 97 SGK Toán 5

Hoài Linh 18/01/2020 22:27:15
Giải bài 1 trang 96, 97 SGK Toán 5 trong Hình tròn, đường tròn, Vẽ hình tròn có:

Giải Bài 2 Trang 96, 97 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 18/01/2020 22:11:15
Giải bài 2 trang 96, 97 SGK Toán 5 trong Hình tròn, đường tròn, Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Giải Bài 3 Trang 96, 97 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 18/01/2020 21:55:15
Giải bài 3 trang 96, 97 SGK Toán 5 trong Hình tròn, đường tròn, Vẽ theo mẫu:

Giải Bài 1 Trang 100 SGK Toán 5

Duy Thành 18/01/2020 21:39:15
Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

Giải Bài 2 Trang 100 SGK Toán 5

Phương Anh 18/01/2020 21:23:15
Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính diện tích hình tròn có đường kính d

Giải Bài 3 Trang 100 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 18/01/2020 21:07:15
Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá