Danh mục con

Giải Toán lớp 7 trang 55 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải Toán lớp 7 trang 55 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Làm quen với xác suất của biến cố giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo và biết được cách giải bài tập 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 trong SGK của bài học. Từ đó, khi gặp phải các bài tập tương tự, các em có thể làm được.

Giải Toán lớp 7 trang 69 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Thuỳ Chi 04/11/2022 07:32:16
Giải Toán lớp 7 trang 69 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán dành cho các em học sinh lớp 7 và các thầy cô. Với hướng dẫn giải bài tập 9.10, 9.11, 9.12 chi tiết trong SGK của bài Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, các em dễ dàng tham khảo và hình dung được cách làm bài, từ đó làm bài tập nhanh chóng.

Giải Toán lớp 7 trang 93 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Hoài Linh 04/11/2022 07:16:16
Giải Toán lớp 7 trang 93 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Luyện tập là tài liệu học tốt Toán 7 dành cho các em học sinh và giáo viên. Thông qua đây, các em có thể nắm chắc kiến thức, làm bài tập và đối chiếu với cách làm của mình dễ dàng.

Giải Toán lớp 7 trang 90, 91 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 06:44:16
Giải Toán lớp 7 trang 90, 91 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập của bài Hình hộp chữ nhật và hình lập phương theo chương trình học trong SGK. Thông qua tài liệu này, các em sẽ hình dung, biết được cách giải bài tập 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 dễ dàng.

Giải Toán lớp 7 trang 62 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 05:56:16
Giải Toán lớp 7 trang 62 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán bài học Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Với hướng dẫn giải bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, các em có thể hoàn thành tốt bài tập về nhà cũng như nắm chắc các giải bài tập liên quan tới bài học này.

Giải Toán lớp 7 trang 84 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Trần Văn Việt 04/11/2022 05:40:16
Các bài tập 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40 của bài học Bài tập cuối chương IX đều được hướng dẫn giải trong Giải Toán lớp 7 trang 84 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Các em có thể xem thêm để có thể đối chiếu, hình dung được cách làm, từ đó giải toán đúng chuẩn, nắm chắc bài học.

Giải Toán lớp 7 trang 102 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Tin Nguyễn 04/11/2022 05:24:16
Giải Toán lớp 7 trang 102 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 của bài học Bài tập cuối chương X rất chi tiết và cụ thể. Các em có thể tham khảo để đối chiếu với bài làm, hình dung cách làm bài tốt nhất.

Giải Toán lớp 7 trang 83 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Long Thịnh 04/11/2022 04:04:16
Giải Toán lớp 7 trang 83 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 trong SGK của bài Luyện tập chung rất chi tiết và trình bày khoa học. Các em học sinh cùng với giáo viên tham khảo để có thể làm bài, soạn giáo án đúng chuẩn theo chương trình mới.

Giải Toán lớp 7 trang 76 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Chipu 04/11/2022 03:48:16
Các em đang gặp khó khăn trong giải bài tập 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 trong SGK của bài Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác, vậy tham khảo Giải Toán lớp 7 trang 76 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Đây là tài liệu giải chi tiết, các em dễ dàng hình dung được cách làm, giải bài tốt hơn.

Giải Toán lớp 7 trang 101 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Lê Thị Thuỷ 04/11/2022 03:00:16
Giải Toán lớp 7 trang 101 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 10.17, 10.18, 10.19 trong SGK của bài Luyện tập. Với trình bày rất khoa học và chi tiết, các em dễ dàng nắm vững kiến thức, hình dung được cách làm, từ đó có thể làm các bài tập tương tự khi gặp phải.

Giải Toán lớp 7 trang 110, 111, 112, 113 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 02:28:16
Giải Toán lớp 7 trang 110, 111, 112, 113 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trong SGK của bài Bài tập ôn tập cuối năm. Các em cùng xem để có thể hình dung cách làm các dạng bài tập trong suốt chương trình học, từ đó củng cố kiến thức, có thể giải được mọi bài tập khi gặp phải.

Giải Toán lớp 7 trang 57 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 02:12:16
Giải Toán lớp 7 trang 57 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 trong SGK của bài Luyện tập chung. Qua đó, các em có thể làm bài tập về nhà dễ dàng sau khi học xong bài này cũng như nắm chắc kiến thức của chương.

Giải Toán lớp 7 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 01:56:16
Lời giải bài tập 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 trong SGK đều nằm trong tài liệu Giải Toán lớp 7 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Các em đang không biết giải bài nào và không chắc chắn với bài làm của mình đều có thể hình dung được khi tham khảo tài liệu hữu ích này.

Giải Toán lớp 7 trang 71 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Duy Tâm 04/11/2022 01:40:16
Giải Toán lớp 7 trang 71 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Luyện tập chung đã hướng dẫn giải bài tập 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 rất chi tiết và cụ thể. Thông qua đây, các em có thể đối chiếu, chắc chắn bài làm của mình và hình dung được cách làm bài tập.

Giải Toán lớp 7 trang 98, 99 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thành Nam - NTN 04/11/2022 01:24:16
Giải Toán lớp 7 trang 98, 99 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hướng dẫn giải 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 trong SGK theo chương trình học. Các em chưa biết làm bài nào có thể tham khảo để biết cách làm.

Giải Toán lớp 7 trang 58 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Thuỳ Dương 04/11/2022 00:36:16
Giải Toán lớp 7 trang 58 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Bài tập cuối chương VIII là tài liệu giải các bài tập 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 trong SGK. Các em đang gặp khó khăn trong làm bài tập về nhà của bài học này hoặc không chắc chắn với bài làm của mình thì có thể tham khảo.

Giải Toán lớp 7 trang 65 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 04/11/2022 00:20:16
Giải Toán lớp 7 trang 65 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán bài Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dành cho các em học sinh cũng như các thầy cô giáo. Thông qua đây, các em có thể làm bài tập về nhà dễ dàng, hình dung cách làm cũng như nắm chắc kiến thức bài học.

Giải Toán lớp 7 trang 33 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải Toán lớp 7 trang 33 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức này là tài liệu học tốt Toán bài Phép cộng và phép trừ đa thức một biến. Thông qua tài liệu này, các em sẽ hình dung và có được cách giải bài tập 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 dễ dàng.

Giải Toán lớp 7 trang 46 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Thuỳ Chi 03/11/2022 09:28:49
Giải Toán lớp 7 trang 46 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46 của bài học Bài tập cuối chương VII. Các em cùng tham khảo để hình dung cách làm, đối chiếu với bài làm của mình, đồng thời củng cố được kiến thức chương Biểu thức đại số và đa thức một biến.

Giải Toán lớp 7 trang 50 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Duy Tâm 03/11/2022 09:16:49
Làm quen với biến cố là bài đầu tiên trong chương 8. Để nắm chắc kiến thức bài học cũng như vận dụng vào làm bài, ngoài lắng nghe bài giảng ở trên lớp, các em hãy làm bài tập về nhà 8.1, 8.2, 8.3 trong SGK. Nếu chưa hình dung được cách làm, các em có thể tham khảo tài liệu Giải Toán lớp 7 trang 50 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức học tốt bài học này.

Giải Toán lớp 7 trang 35 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Quỳnh Búp Bê 03/11/2022 08:16:49
Giải Toán lớp 7 trang 35 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức gợi ý và mang đến đáp án bài tập 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 của bài Luyện tập chung trong SGK. Các em học sinh lớp 7 cùng tham khảo để giải toàn bộ bài tập về nhà dễ dàng.

Giải Toán lớp 7 trang 38 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Phạm Nhất Vương 03/11/2022 08:10:49
Giải Toán lớp 7 trang 38 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Phép nhân đa thức một biến giải bài tập 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 trong SGK giúp các em dễ dàng xem được gợi ý giải các bài tập, củng cố được kiến thức tốt nhất.

Giải Toán lớp 7 trang 43 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 03/11/2022 08:04:49
Giải Toán lớp 7 trang 43 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Phép chia đa thức một biến hướng dẫn giải 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 rất cụ thể chi tiết. Không chỉ dành cho học sinh mà tài liệu này còn rất hữu ích giúp các giáo viên biên soạn bài đúng chuẩn theo chương trình mới.

Giải Toán lớp 7 trang 45 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Nguyễn Thuý Thanh 03/11/2022 07:58:49
Giải Toán lớp 7 trang 45 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức không chỉ có hướng dẫn giải mà còn đưa ra lời giải bài tập 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 của bài Luyện tập chung trong SGK. Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, các em sẽ dễ dàng hình dung, nắm bắt được cách làm.

Giải Toán lớp 7 trang 18 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải Toán lớp 7 trang 18 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức mang đến lời giải chi tiết bài tập 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 trong SGK của bài Đại lượng tỉ lệ nghịch. Các em tham khảo để giải bài tập trong SGK dễ dàng, nắm chắc phương pháp giải và lời giải chi tiết.

Mới cập nhật

 • Giải Toán lớp 7 trang 83 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 83 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 trong SGK của bài Luyện tập chung rất chi tiết và trình bày khoa học. Các em học sinh cùng với giáo viên tham khảo

 • Giải Toán lớp 7 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Lời giải bài tập 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 trong SGK đều nằm trong tài liệu Giải Toán lớp 7 trang 81 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức. Các em đang không biết giải bài nào và không chắc chắn với bài làm của mình đều có thể

 • Giải Toán lớp 7 trang 101 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 101 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 10.17, 10.18, 10.19 trong SGK của bài Luyện tập. Với trình bày rất khoa học và chi tiết, các em dễ dàng nắm vững kiến thức, hình

 • Giải Toán lớp 7 trang 102 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 102 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 của bài học Bài tập cuối chương X rất chi tiết và cụ thể. Các em có thể tham khảo để đối chiếu với

 • Giải Toán lớp 7 trang 58 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 58 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Bài tập cuối chương VIII là tài liệu giải các bài tập 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 trong SGK. Các em đang gặp khó khăn trong làm bài tập về nhà của bài học này hoặc không

 • Giải Toán lớp 7 trang 62 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 62 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán bài học Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Với hướng dẫn giải bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, các em có thể hoàn thành tốt

 • Giải Toán lớp 7 trang 71 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 71 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức: Luyện tập chung đã hướng dẫn giải bài tập 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 rất chi tiết và cụ thể. Thông qua đây, các em có thể đối chiếu, chắc chắn bài làm của

 • Giải Toán lớp 7 trang 110, 111, 112, 113 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 110, 111, 112, 113 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trong SGK của bài Bài tập ôn tập cuối năm. Các em cùng xem để có thể hình dung cách

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Các em đang gặp khó khăn trong giải bài tập 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 trong SGK của bài Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác, vậy tham khảo Giải Toán lớp 7 trang 76 tập 2

 • Giải Toán lớp 7 trang 69 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

  Giải Toán lớp 7 trang 69 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức là tài liệu học tốt Toán dành cho các em học sinh lớp 7 và các thầy cô. Với hướng dẫn giải bài tập 9.10, 9.11, 9.12 chi tiết trong SGK của bài Quan hệ giữa ba cạnh