Danh mục con

Giải Bài 3 Trang 54 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 5 trong Trừ hai số thập phân, Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn

Giải Bài 3 Trang 54 SGK Toán 5 luyện tập

Công Lý 07/08/2019 01:47:49
Giải bài 3 trang 54 SGK toán 5 luyện tập trong Luyện tập, Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải Bài 2 Trang 55 SGK Toán 5

Nguyễn Hải Sơn 07/08/2019 01:25:49
Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tìm x:

Giải Bài 3 Trang 55 SGK Toán 5

Nguyễn Long Thịnh 07/08/2019 01:03:49
Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Bài 3 Trang 56 SGK Toán 5

Phạm Nhất Vương 07/08/2019 00:41:49
Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phận với một số tự nhiên, Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 44 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải Bài 1 Trang 57 SGK Toán 5

Trần Hoạt 07/08/2019 00:19:49
Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.., Nhân nhẩm:

Giải Bài 3 Trang 58 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Xem Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi

Giải Bài 3 Trang 51, 52 SGK Toán 5

Hoài Linh 06/08/2019 23:35:49
Giải bài 3 trang 51, 52 SGK Toán 5 trong Tổng nhiều số thập phân, Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính

Giải Bài 2 Trang 52 SGK Toán 5

Trần Thuỳ 06/08/2019 23:13:49
Giải bài ceo trang 52 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng cách thuận tiện nhất

Giải Bài 4 Trang 52 SGK Toán 5

Ngọc Thảo 06/08/2019 22:51:49
Giải bài 4 trang 52 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt đượ

Giải Bài 1 Trang 54 SGK Toán 5 luyện tập

Nguyễn Long Thịnh 06/08/2019 22:29:49
Giải bài 1 trang 54 SGK toán 5 luyện tập trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 4 Trang 54 SGK Toán 5 luyện tập

Xuân Bắc 06/08/2019 22:07:49
Giải bài 4 trang 54 SGK toán 5 luyện tập trong Luyện tập, Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

Giải Bài 1 Trang 55 SGK Toán 5

Trần Thuỳ 06/08/2019 21:45:49
Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính:

Giải Bài 1 Trang 56 SGK Toán 5

Lộc Ngô 06/08/2019 21:23:49
Giải bài 1 trang 56 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phận với một số tự nhiên, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 2 Trang 56 SGK Toán 5

Trần Văn Việt 06/08/2019 21:01:49
Giải bài 2 trang 56 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phận với một số tự nhiên, Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 57 SGK Toán 5

Thuỳ Chi 06/08/2019 20:39:49
Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.., Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

Giải Bài 3 Trang 57 SGK Toán 5

Trần Khởi My 06/08/2019 20:17:49
Giải bài 3 trang 57 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.., Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nh

Giải Bài 3 Trang 48, 49 SGK Toán 5

Nguyễn Thuý Thanh 06/08/2019 04:43:33
Giải bài 3 trang 48, 49 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 1 Trang 51, 52 SGK Toán 5

Ngọc Trinh 06/08/2019 04:21:33
Giải bài 1 trang 51, 52 SGK Toán 5 trong Tổng nhiều số thập phân, Tính: a) 5,27 + 14,35 + 9,25.

Giải Bài 2 Trang 51, 52 SGK Toán 5

Phí Quỳnh Anh 06/08/2019 03:59:33
Giải bài 2 trang 51, 52 SGK Toán 5 trong Tổng nhiều số thập phân, Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c)

Giải Bài 1 Trang 45 SGK Toán 5

Quỳnh Búp Bê 06/08/2019 03:37:33
Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 5 trong Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 2 Trang 45 SGK Toán 5

Nguyễn Hải Sơn 06/08/2019 03:15:33
Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 5 trong Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Giải Bài 2 Trang 46, 47 SGK Toán 5

Nguyễn Cảnh Nam 06/08/2019 02:53:33
Giải bài 2 trang 46, 47 SGK Toán 5 trong Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 47 SGK Toán 5

Trần Hoạt 06/08/2019 02:31:33
Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

Giải Bài 2 Trang 48 SGK Toán 5

Ngọc Trinh 06/08/2019 02:09:33
Giải bài 2 trang 48 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá