Danh mục con

Giải Bài 4 Trang 40 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 40 SGK Toán 5 trong Phép trừ, cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Giải Bài 1 Trang 40, 41 SGK Toán 4

Hoài Linh 31/07/2019 01:55:00
Giải bài 1 trang 40, 41 SGK toán 4 trong Luyện tập, Thử lại phép cộng:

Giải Bài 2 Trang 40, 41 SGK Toán 4

Trần Khởi My 31/07/2019 01:36:00
Giải bài 2 trang 40, 41 SGK toán 4 trong Luyện tập, Thử lại phép trừ.

Giải Bài 3 Trang 40, 41 SGK Toán 4

An Nguy 31/07/2019 01:17:00
Giải bài 3 trang 40, 41 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tìm x:

Giải Bài 4 Trang 40, 41 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh 31/07/2019 00:58:00
Giải bài 4 trang 40, 41 SGK toán 4 trong Luyện tập, núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Giải Bài 1 Trang 42 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương 31/07/2019 00:39:00
Giải bài 1 trang 42 SGK Toán 4 trong Biểu thức có chứa hai chữ, Tính giá trị của c + d nếu:

Giải Bài 2 Trang 42 SGK Toán 4

Trần Thuỳ 31/07/2019 00:20:00
Giải bài 2 trang 42 SGK Toán 4 trong Biểu thức có chứa hai chữ, Tính giá trị của a - b nếu:

Giải Bài 3 Trang 42 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương 31/07/2019 00:01:00
Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 4 trong Biểu thức có chứa hai chữ, Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

Giải Bài 4 Trang 42 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 42 SGK Toán 4 trong Biểu thức có chứa hai chữ, Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Giải Bài 1 Trang 43 SGK Toán 4

Xuân Bắc 30/07/2019 23:23:00
Giải bài 1 trang 43 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép cộng, Nêu kết quả tính:

Giải Bài 2 Trang 43 SGK Toán 4

Trọng Tâm 30/07/2019 23:04:00
Giải bài 2 trang 43 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép cộng, Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 43 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng 30/07/2019 22:45:00
Giải bài 3 trang 43 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép cộng, Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nhau

Giải Bài 1 Trang 43, 44 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 30/07/2019 22:26:00
Giải bài 1 trang 43, 44 SGK toán 4 trong Biểu thức có chứa ba chữ, Tính giá trị của a + b + c nếu :

Giải Bài 2 Trang 43, 44 SGK Toán 4

Ngọc Trinh 30/07/2019 22:07:00
Giải bài 2 trang 43, 44 SGK toán 4 trong Biểu thức có chứa ba chữ, Tính giá trị của a x b x c nếu:

Giải Bài 3 Trang 43, 44 SGK Toán 4

Trần Hoạt 30/07/2019 21:48:00
Giải bài 3 trang 43, 44 SGK toán 4 trong Biểu thức có chứa ba chữ, Tính giá trị biểu thức:

Giải Bài 4 Trang 43, 44 SGK Toán 4

Duy Tâm 30/07/2019 21:29:00
Giải bài 4 trang 43, 44 SGK toán 4 trong Biểu thức có chứa ba chữ, Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

Giải Bài 1 Trang 45 SGK Toán 4

Trọng Tâm 30/07/2019 21:10:00
Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 5 trong Tính chất kết hợp của phép cộng, Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Bài 2 Trang 45 SGK Toán 4

Chipu 30/07/2019 20:51:00
Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 5 trong Tính chất kết hợp của phép cộng, cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Giải Bài 3 Trang 45 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 30/07/2019 20:32:00
Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 5 trong Tính chất kết hợp của phép cộng, Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 1 Trang 36, 37 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê 30/07/2019 20:13:00
Giải bài 1 trang 36, 37 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, khoanh vào chữ cái trả lời đúng

Giải Bài 2 Trang 27 SGK Toán 4

Trần Thuỳ 30/07/2019 05:31:00
Giải bài 2 trang 27 SGK Toán 5 trong Tìm số trung bình cộng, trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 30/07/2019 05:08:00
Giải bài 1 trang 29 SGK toán 4 trong Biểu đồ, Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

Giải Bài 2 Trang 33, 34 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 30/07/2019 04:45:00
Giải bài 2 trang 33, 34 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

Giải Bài 4 Trang 35, 36 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 30/07/2019 04:22:00
Giải bài 4 trang 35, 36 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Trả lời các câu hỏi:

Giải Bài 1 Trang 25 SGK Toán 4

Công Lý 30/07/2019 03:59:00
Giải bài 1 trang 25 SGK toán 4 trong Giây, thế kỉ, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Mới cập nhật

 • Giải bài tập trang 48 SGK toán 4

  Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 48 SGK toán 4 với lời giải cụ thể, chi tiết, bên cạnh đó cùng với lời giải, chúng tôi còn hướng dẫn cụ thể về phương pháp làm bài để các em học sinh hiểu được cách giải, nắm vững phương pháp giải và có thể vận dụng vào giải nhiều dạng bài tập khác nhau.

 • Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 62 SGK Toán 4 trong Nhân với số có tận cùng là chữ số 0, Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và

 • Giải Bài 4 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 4 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu

 • Giải Bài 5 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ

 • Giải Bài 2 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng cách thuận tiện

 • Giải Bài 3 Trang 46 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tìm

 • Giải Bài 1 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu

 • Giải Bài 2 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh

 • Giải Bài 4 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 4 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số

 • Giải Bài 3 Trang 47 SGK Toán 4

  Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 4 trong Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, mỗi lớp trồng được bao nhiêu

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá