Danh mục con

Giải Bài 1 Trang 16 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 16 SGK toán 4 trong Luyện tập , Viết theo mẫu:

Giải Bài 4 Trang 16 SGK Toán 4

Nguyễn Thành Nam - NTN 28/07/2019 02:12:00
Giải bài 4 trang 16 SGK toán 4 trong Luyện tập , Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

Giải Bài 1 Trang 17, 18 SGK Toán 4

Thuỳ Chi 28/07/2019 01:43:00
Giải bài 1 trang 17, 18 SGK toán 4 trong Luyện tập, Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

Giải Bài 4 Trang 17, 18 SGK Toán 4

Trần Hoạt 28/07/2019 01:14:00
Giải bài 4 trang 17, 18 SGK toán 4 trong Luyện tập, Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Giải Bài 5 Trang 17, 18 SGK Toán 4

Trấn thành 28/07/2019 00:45:00
Giải bài 5 trang 17, 18 SGK toán 4 trong Luyện tập, Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:

Giải Bài 1 Trang 13 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 28/07/2019 00:16:00
Giải bài 1 trang 13 SGK Toán 4 trong So sánh các số có nhiều chữ số, Điền dấu vào chỗ chấm:

Giải Bài 2 Trang 13 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 13 SGK Toán 4 trong So sánh các số có nhiều chữ số, Tìm số lớn nhất trong các số sau:

Giải Bài 1 Trang 13, 14 SGK Toán 4

Hoài Linh 27/07/2019 23:18:00
Giải bài 1 trang 13, 14 SGK toán 4 trong Triệu và lớp triệu, Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Giải bài 3 Trang 13, 14 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng 27/07/2019 22:49:00
Giải bài 3 Trang 13, 14 SGK toán 4 trong Triệu và lớp triệu, Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Giải Bài 2 Trang 15 SGK Toán 4

Nguyễn Long Thịnh 27/07/2019 22:20:00
Giải bài 2 trang 15 SGK toán 4 trong Triệu và lớp triệu (tiếp theo), Đọc các số sau:

Giải Bài 3 Trang 15 SGK Toán 4

Duy Vinh 27/07/2019 21:51:00
Giải bài 3 trang 15 SGK toán 4 trong Triệu và lớp triệu (tiếp theo), Viết các số sau:

Giải Bài 2 Trang 16 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 27/07/2019 21:22:00
Giải bài 2 trang 16 SGK toán 4 trong Luyện tập , Đọc các số sau:

Giải Bài 3 Trang 16 SGK Toán 4

Hoàng Bách 27/07/2019 20:53:00
Giải bài 3 trang 16 SGK toán 4 trong Luyện tập , Viết các số sau:

Giải Bài 2 Trang 17, 18 SGK Toán 4

Trọng Tâm 27/07/2019 20:24:00
Giải bài 2 trang 17, 18 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết số, biết số đó gồm:

Giải Bài 3 Trang 17, 18 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 27/07/2019 19:55:00
Giải bài 3 trang 17, 18 SGK toán 4 trong Luyện tập, Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

Giải Bài 4 Trang 11, 12 SGK Toán 4

Lộc Ngô 27/07/2019 05:15:00
Giải bài 4 trang 11, 12 SGK toán 4 trong Hàng và lớp, Viết số, biết số đó gồm:

Giải Bài 3 Trang 11, 12 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 27/07/2019 04:35:00
Giải bài 3 trang 11, 12 SGK toán 4 trong Hàng và lớp, Viết các số sau thành tổng (theo mẫu):

Giải Bài 2 Trang 11, 12 SGK Toán 4

Duy Vinh 27/07/2019 03:55:00
Giải bài 2 trang 11, 12 SGK toán 4 trong Hàng và lớp, a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:

Giải Bài 1 Trang 11, 12 SGK Toán 4

Ngọc Thảo 27/07/2019 03:15:00
Giải bài 1 trang 11, 12 SGK toán 4 trong Hàng và lớp, Viết theo mẫu:

Giải Bài 4 Trang 10 SGK Toán 4

Trần Văn Việt 27/07/2019 02:35:00
Giải bài 4 trang 10 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 10 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 27/07/2019 01:55:00
Giải bài 3 trang 10 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết các số sau:

Giải Bài 2 Trang 10 SGK Toán 4

Duy Thành 27/07/2019 01:15:00
Giải bài 2 trang 10 SGK toán 4 trong Luyện tập, a) Đọc các số sau: 2453; 65243; 762543; 53620

Giải Bài 1 Trang 10 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 27/07/2019 00:35:00
Giải bài 1 trang 10 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết theo mẫu:

Giải Bài 4 Trang 9, 10 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 9, 10 SGK toán 4 trong Các số có sáu chữ số, Viết các số sau:

Giải Bài 3 Trang 9, 10 SGK Toán 4

Trần Thuỳ 26/07/2019 23:15:00
Giải bài 3 trang 9, 10 SGK toán 4 trong Các số có sáu chữ số, Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá