Danh mục con

Giải Bài 1 Trang 48 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 48 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính rồi thử lại:

Giải Bài 1 Trang 49 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 20/08/2019 23:34:22
Giải bài 1 trang 49 SGK Toán 4 trong Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ 20/08/2019 23:11:22
Giải bài 1 trang 50 SGK toán 4 trong Hai đường thẳng vuông góc, Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 20/08/2019 22:48:22
Giải bài 2 trang 50 SGK toán 4 trong Hai đường thẳng vuông góc, nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán 4

Ngọc Trinh 20/08/2019 22:25:22
Giải bài 3 trang 50 SGK toán 4 trong Hai đường thẳng vuông góc, Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau

Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán 4

Trấn thành 20/08/2019 22:02:22
Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 5 trong Hai đường thẳng song song, Nêu tên cặp cạnh song song với nhau, Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Giải Bài 1 Trang 52, 53 SGK Toán 4

Duy Tâm 20/08/2019 21:39:22
Giải bài 1 trang 52, 53 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng vuông góc, Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E.

Giải Bài 2 Trang 54 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 20/08/2019 21:16:22
Giải bài 2 trang 54 SGK toán 4 trong Thực hành vẽ hình chữ nhật, Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm

Giải Bài 3 Trang 53, 54 SGK Toán 4

Ngọc Link 20/08/2019 20:53:22
Giải bài 3 trang 53, 54 SGK toán 4 trong Vẽ hai đường thẳng song song, Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

Giải Bài 3 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập

Trần Văn Việt 20/08/2019 06:31:12
Giải bài 3 trang 55 SGK toán 4 luyện tập , Cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB).

Giải Bài 4 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập

Cao Thắng 20/08/2019 06:02:12
Giải bài 4 trang 55 SGK toán 4 luyện tập , a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

Giải Bài 2 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập

Hoài Linh 20/08/2019 05:33:12
Giải bài 2 trang 55 SGK toán 4 luyện tập , Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (dựa vào Hình vẽ)

Giải Bài 1 Trang 56 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 20/08/2019 05:04:12
Giải bài 1 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Đặt tính rối tính:

Giải Bài 2 Trang 56 SGK Toán 4

Nguyễn Ngọc Thuỷ 20/08/2019 04:35:12
Giải bài 2 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Tính bằng cách thuận tiên nhất:

Giải Bài 3 Trang 56 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 20/08/2019 04:06:12
Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ).

Giải Bài 4 Trang 56 SGK Toán 4

Xuân Bắc 20/08/2019 03:37:12
Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung, Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Giải Bài 1 Trang 57 SGK Toán 4

Duy Vinh 20/08/2019 03:08:12
Giải bài 1 trang 57 SGK toán 4 trong Nhân với số có một chữ số, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 57 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh 20/08/2019 02:39:12
Giải bài 3 trang 57 SGK toán 4 trong Nhân với số có một chữ số, Tính:

Giải Bài 4 Trang 57 SGK Toán 4

Trần Khởi My 20/08/2019 02:10:12
Giải bài 4 trang 57 SGK toán 4 trong Nhân với số có một chữ số, Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Giải Bài 1 Trang 58 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ 20/08/2019 01:41:12
Giải bài 1 trang 58 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép nhân, Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 58 SGK Toán 4

Trấn thành 20/08/2019 01:12:12
Giải bài 2 trang 58 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép nhân, Tính:

Giải Bài 3 Trang 58 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn 20/08/2019 00:43:12
Giải bài 3 trang 58 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép nhân, Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Giải Bài 4 Trang 58 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh 20/08/2019 00:14:12
Giải bài 4 trang 58 SGK toán 4 trong Tính chất giao hoán của phép nhân, Số ?

Giải Bài 2 Trang 59, 60 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 59, 60 SGK toán 4 trong Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...., Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 1 Trang 61 SGK Toán 4

Trần Hoạt 19/08/2019 23:16:12
Giải bài 1 trang 61 SGK toán 4 trong Tính chất kết hợp của phép nhân, Tính bằng 2 cách (theo mẫu):

Mới cập nhật

 • Giải Bài 5 Trang 74 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 74 SGK toán 4 trong Luyện tập, Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b với hệ thống lời giải chi tiết, rõ ràng sẽ là tài liệu học tập hữu ích trong quá trình luyện tập, củng cố kiến thức.

 • Giải Bài 5 Trang 99 SGK Toán 4

  Giải bài 5 trang 99 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học, luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

 • Giải Bài 2 Trang 84 SGK Toán 4 luyện tập

  Giải bài 2 trang 84 SGK toán 4 luyện tập , Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền

 • Giải Bài 4 Trang 114 SGK Toán 4 luyện tập

  Giải bài 4 trang 114 SGK toán 4 luyện tập , Tính (theo

 • Giải Toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4

  Tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết từng bài tập dưới đây chắc chắn sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho các em học sinh. Bên cạnh đó, với cách hệ thống các bài học khoa học, rõ ràng, bám sát chương trình học sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng rất dễ dàng theo dõi, từ đó chủ động hơn trong việc hướng dẫn con em mình học ở nhà đạt hiệu quả cao.

 • Giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK - So sánh hai phân số khác mẫu số

  Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về so sánh hai phân số cùng mẫu số, bài ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về so sánh hai phân số khác mẫu. Tài liệu giải Toán lớp 4 nội dung so sánh hai phân số khác mẫu số

 • Giải bài tập trang 119 SGK toán 4

  Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về quy đồng mẫu số các phân số, bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu so sánh hai phân số cùng mẫu số với cách giải bài tập trang 119 SGK toán 4. Tài liệu Giải Toán lớp 4 so sánh hai phân

 • Giải bài tập trang 116 SGK toán 4

  Giải bài Quy đồng mẫu số các phân số là tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh lớp 4 có thể tiện lợi cũng như dễ dàng ôn luyện và học bài và nắm bắt kiến thức về quy đồng mẫu số các phân số nhanh chóng và hiệu quả

 • Giải bài tập trang 114 SGK toán 4

  Bên cạnh những bài giải toán lớp 4 về phân số đã được học ở bài trước các bạn học sinh đã dễ dàng nắm bắt kiến thức và giải bài tập tốt hơn, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập trang 114 SGK toán 4. Tài

 • Giải bài tập trang 112 SGK toán 4

  Phần trước chúng ta đã tìm hiểu về phân số, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tham khảo tài liệu giải bài phân số bằng nhau với giải bài tập trang 112 SGK toán 4. Tài liệu Giải Toán lớp 4 chuyên đề phần số bằng nhau

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá