Danh mục con

Giải toán lớp 4 trang 101 VBT tập 2, Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo), bài 165

Giải Toán lớp 4 trang 101 VBT tập 2, Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo), bài 165 là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trong sách bài tập Toán 4 trang 101 bám sát vào chương trình. Các em cùng tham khảo để có thể biết cách giải dạng bài tập đại lượng, củng cố được kiến thức.

Giải toán lớp 4 trang 117, 118, 119 VBT tập 2, Tự kiểm tra, bài 175

Phí Quỳnh Anh 13/02/2023 02:35:50
Các bài tập 1, 2, 3, 4 và 5 trong phần 1 và 1, 2, trong phần 2 trong sách bài tập Toán 4 trang 117, 118, 119 Tập 2 đều được hướng dẫn giải tại tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 117, 118, 119 VBT tập 2, Tự kiểm tra, bài 175. Các em cùng tham khảo để xem cách làm, củng cố kiến thức sau khi học bài nhé.

Giải toán lớp 4 trang 105, 106 VBT tập 2, Ôn tập về hình học (Tiếp theo), bài 168

Cao Toàn Mỹ 13/02/2023 02:20:50
Giải Toán lớp 4 trang 105,106 VBT tập 2, Ôn tập về hình học (Tiếp theo), bài 168 mang đến tài liệu hữu ích giúp giải bài tập 1, 2, 3, 4 chi tiết theo nội dung học. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng, củng cố được kiến thức về bài học hình học.

Giải toán lớp 4 trang 110, 111 VBT tập 2, Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó, bài 171

Công Lý 13/02/2023 02:05:50
Giải Toán lớp 4 trang 110,111 VBT tập 2, Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó, bài 171 hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3... theo chương trình học giúp các em có thể hình dung cách làm, nắm chắc được kiến thức bài học, áp dụng vào giải toán.

Giải toán lớp 4 trang 111, 112, 113 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 172

Nguyễn Thuý Thanh 13/02/2023 01:50:50
Cùng xem lời giải trong tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 111, 112, 113 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 172 để có thể làm bài tập 1, 2, 3, 4 và 5 dễ dàng, củng cố được kiến thức để khi gặp bài tập tương tự đều có thể giải được đúng chuẩn.

Giải toán lớp 4 trang 113, 114, 115 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 173

Nguyễn Thuý Thanh 13/02/2023 01:35:50
Giải Toán lớp 4 trang 113, 114, 115 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 173 mang đến lời giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 và 5 chi tiết nhất bám sát vào nội dung học giúp các em có thể củng cố kiến thức, nắm chắc được cách giải dạng bài tập này dễ dàng, hiệu quả. Từ đó yêu thích môn Toán và nâng cao được điểm số tốt nhất.

Giải toán lớp 4 trang 106, 107 VBT tập 2, Ôn tập về tìm số trung bình cộng, bài 169

Nguyễn Long Thịnh 13/02/2023 01:20:50
Giải Toán lớp 4 trang 106, 107 VBT tập 2, Ôn tập về tìm số trung bình cộng, bài 169 là tài liệu hữu dành cho các em học sinh khi hướng dẫn giải và mang đến lời giải bài tập 1, 2, 3, 4 chi tiết. Các em cùng xem để có thể nắm chắc được cách làm cùng với kiến thức bài học.

Giải toán lớp 4 trang 108, 109 VBT tập 2, Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, bài 170

Nguyễn Thuý Thanh 13/02/2023 01:20:50
Các bài tập 1, 2, 3, 4 trong sách bài tập Toán 4 tập 2 trang 108, 109 đều được hướng dẫn giải chi tiết tại tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 108, 109 VBT tập 2, Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, bài 170. Các em cùng tham khảo để đối chiếu với cách làm, củng cố được kiến thức bài học.

Giải toán lớp 4 trang 115, 116, 117 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 174

Nguyễn Thuý Thanh 13/02/2023 01:05:50
Giải Toán lớp 4 trang 115, 116, 117 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 174 là tài liệu học tốt Toán, hỗ trợ giải bài tập 1, 2, 3, 4 và 5 với lời giải và hướng dẫn giải rất chi tiết. Các em chưa biết cùng tham khảo để biết được cách làm nhé.

Giải toán lớp 4 trang 60, 61 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 136

Giải Toán lớp 4 trang 60, 61 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 136 là tài liệu mang đến lời giải và hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 và 4 chi tiết nhất giúp các em dễ dàng ôn tập cách nhận biết hình thoi, áp dụng công thức tính diện tích hình thoi vào làm bài.

Giải toán lớp 4 trang 67, 68 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 141

Thuỳ Dương 31/01/2023 05:34:55
Các em cùng tham khảo tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 67, 68 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 141 để có thể hinh dung cách làm hoặc đối chiếu với bài làm bài tập 1, 2, 3 và 4 của mình để xem đúng chuẩn chưa nhé. Từ đó có thể làm bài tập liên quan tới dạng bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ.

Giải toán lớp 4 trang 71, 72 VBT tập 2, Luyện tập, bài 144

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 05:16:55
Cùng xem hướng dẫn giải và lời giải bài tập 1, 2, 3 trong tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 71, 72 VBT tập 2, Luyện tập, bài 144 để có thể hình dung cách làm, biết cách vận dụng công thức, kiến thức vào làm dạng bài liên quan tới Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.

Giải toán lớp 4 trang 56, 57 VBT tập 2, Hình thoi, bài 133

Tin Nguyễn 31/01/2023 04:58:55
Các bài tập 1, 2, 3 và 4 trong sách bài tập của bài Hình thoi Toán 4 tập 2 sẽ được hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 56,57 VBT tập 2, Hình thoi, bài 133 này. Các em chưa biết cách làm có thể tham khảo để hình dung, giải bài tập dễ dàng hơn.

Giải toán lớp 4 trang 47 VBT tập 2, Phép chia phân số, bài 126

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 04:40:55
Giải Toán lớp 4 trang 47 VBT tập 2, Phép chia phân số, bài 126 là tài liệu đưa ra lời giải chi tiết cho từng bài tập 1, 2, 3. Các em cùng tham khảo để nắm rõ cách làm dạng bài phép chia phân số cũng như thực hiện phép tính, giải toán dễ dàng.

Giải toán lớp 4 trang 58, 59 VBT tập 2, Luyện tập, bài 135

Nguyễn Cảnh Nam 31/01/2023 04:22:55
Tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 58, 59 VBT tập 2, Luyện tập, bài 135 mang đến lời giải bài tập 1, 2, 3 và 4 chi tiết bám sát nội dung học. Các em cùng tham khảo để có cách làm, biết cách vận dụng kiến thức bài học, công thức tính diện tích hình thoi vào làm bài.

Giải toán lớp 4 trang 51, 52 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 130

Trần Hoạt 31/01/2023 04:04:55
Giải Toán lớp 4 trang 51, 52 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 130 là tài liệu giúp các em giải bài tập 1, 2, 3 và 4 trong sách bài tập trang 51, 52 Toán 4 tập 2. Các em cùng xem để hình dung được cách làm, nắm chắc cách giải dạng bài này.

Giải toán lớp 4 trang 64 VBT tập 2, Luyện tập, bài 139

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 03:46:55
Giải Toán lớp 4 trang 64 VBT tập 2, Luyện tập, bài 139 mang đến hướng dẫn giải cũng như lời giải chi tiết cho bài tập 1, 2 và 3 giúp các học sinh lớp 4 có thể tham khảo, làm bài tập dễ dàng, nắm chắc được kiến thức về giải bài toán Tìm hai số khi biết tỉ và tổng.

Giải toán lớp 4 trang 70 VBT tập 2, Luyện tập, bài 143

Xuân Bắc 31/01/2023 03:28:55
Giải Toán lớp 4 trang 70 VBT tập 2, Luyện tập, bài 143 là tài liệu mang đến hướng dẫn giải và đáp án chi tiết cho bài tập 1, 2, 3 giúp các em dễ dàng hình dung được cách làm, củng cố được kiến thức, nắm chắc cách giải bài toán liên quan tới tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.

Giải toán lớp 4 trang 49, 50 VBT tập 2, Luyện tập, bài 128

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 03:10:55
Giải Toán lớp 4 trang 49, 50 VBT tập 2, Luyện tập, bài 128 là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 4. Các đáp án và hướng dẫn giải đều bám sát vào chương trình học, các em dễ dàng đối chiếu, hình dung được cách giải bài tập, nắm chắc kiến thức.

Giải toán lớp 4 trang 65, 66 VBT tập 2, Luyện tập, bài 140

Phương Anh 31/01/2023 02:52:55
Tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 65, 66 VBT tập 2, Luyện tập, bài 140 hướng dẫn giải và đưa lời giải chi tiết nhất bài tập 1, 2, 3 theo sách bài tập. Các em cùng tham khảo để nắm rõ cách làm, củng cố được kiến thức bài học về tổng của hai số, tỉ số của số lớn...

Giải toán lớp 4 trang 50, 51 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 129

An Nguy 31/01/2023 02:34:55
Cùng tham khảo tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 50, 51 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 129 để có thể giải bài tập 1, 2, 3 và 4 trong sách bài tập trang 50, 51 Toán 4 tập 2 dễ dàng, đúng chuẩn nhé. Thông qua đây, các em sẽ nắm chắc cách giải dạng bài tập phép cộng, trừ, nhân, chia phân số.

Giải toán lớp 4 trang 62, 63 VBT tập 2, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, bài 138

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 02:16:55
Giải Toán lớp 4 trang 62, 63 VBT tập 2, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, bài 138 mang đến lời giải và hướng dẫn giải rất chi tiết bài tập 1, 2, 3 bám sát vào nội dung học. Các em học sinh cùng tham khảo để nắm chắc kiến thức, cách giải dạng bài toán này.

Giải toán lớp 4 trang 61, 62 VBT tập 2, Giới thiệu tỉ số, bài 137

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 01:58:55
Để hình dung cách làm cũng như chắc chắn cách làm bài tập 1, 2, 3 trong sách bài tập trang 61, 62 Toán 4 tập 2, các em có thể tham khảo tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 61, 62 VBT tập 2, Giới thiệu tỉ số, bài 137. Với lời giải, hướng dẫn rất chi tiết, các em dễ dàng củng cố được kiến thức.

Giải toán lớp 4 trang 48 VBT tập 2, Luyện tập, bài 127

Nguyễn Thuý Thanh 31/01/2023 01:40:55
Giải Toán lớp 4 trang 48 VBT tập 2, Luyện tập, bài 127 là tài liệu hữu ích đưa ra lời giải và đáp án chi tiết cho bài tập 1, 2, 3 và 4 trong sách bài tập giúp các em dễ dàng hình dung được cách giải bài tập, củng cố được kiến thức bài học.

Giải toán lớp 4 trang 54, 55 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 132

Lê Thị Thuỷ 31/01/2023 01:22:55
Giải Toán lớp 4 trang 54, 55 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 132 hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 và 4 chi tiết nhất giúp các em hình dung được cách làm, đồng thời nắm chắc dạng bài tập này để lần sau gặp phải có thể giải dễ dàng.

Mới cập nhật