11 phím tắt Excel giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bạn

Bạn có chắc mình đã biết hết phím tắt Excel? Ngay cả người dùng Excel thường xuyên có thể cũng không biết đến các phím tắt này. Dưới đây là 11 phím tắt Excel giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bạn.

Trên Excel có rất nhiều phím tắt khác nhau để người dùng có thể thao tác, thực hiện tính toán trên công cụ này. Với 11 phím tắt Excel được đề cập dưới đây sẽ là những kiến thức bổ ích dành cho bạn để làm việc hiệu quả hơn.

11 Phím tắt Excel giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bạn

1. Ctrl + PgDn và Ctrl + PgUp: Nhảy từ bảng tính này sang bảng tính khác

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban

2. Ctrl + phím mũi tên: di chuyển đến các vùng dữ liệu tiếp

Thường thì bạn có thể sử dụng phím mũi tên để di chuyển từ ô này sang ô khác. Tuy nhiên nếu muốn di chuyển đến các ô nhanh hơn bạn có thể nhấn và giữ phím Ctrl và sử dụng phím mũi tên.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 2

3. Ctrl + Shift + phím mũi tên: để chọn dữ liệu

Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + phím mũi tên để mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 3

4. Kích đúp chuột để sao chép công thức xuống cuối bảng tính

Để sao chép công thức hoặc giá trị xuống cuối bảng tính, bạn không cần phải thao tác giữ và kéo chuột xuống dưới. Thay vào đó chỉ cần kích đúp chuột vào ô nhỏ nằm góc dưới cùng bên phải của ô.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 4

5. Sử dụng phím tắt đề định dạng các giá trị nhanh chóng

Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + ! cho định dạng số với hai chữ số thập phân. Sử dụng Ctrl + Shift + $ cho định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân. Và sử dụng Ctrl + Shift + % cho các định dạng phần trăm không có chữ số thập phân.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 5

6. Khóa nhanh các ô bằng phím F4

Khi sao chép các công thức trong Excel, trong một số trường hợp bạn muốn di chuyển các công thức vào các ô đầu vào, nhưng trong một số trường hợp khác thì không.

Khi muốn “khóa” một công thức trên ô đầu vào, bạn chỉ cần thêm biểu tượng $ vào trước tên và số hàng của ô đầu vào đó, chẳng hạn như nếu muốn khóa ô B1, bạn nhập là =$B1. Tuy nhiên nếu muốn khóa nhiều ô, và mỗi ô bạn sẽ phải thao tác thêm từng biểu tượng $ sẽ rất mất thời gian.

Thay vào đó bạn chỉ cần chọn ô và nhấn phím F4 để thêm biểu tượng $. Nếu nhấn tiếp phím F4, nó sẽ lặp lại các tùy chọn khác như khóa ô, khóa số hàng, khóa cột và không khóa.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 6

7. Tính toán dữ liệu với hàm CountIF và hàm SumIF

Khi cần tính toán dữ liệu, người dùng thường nghĩ tới 2 hàm CountIF và SumiF, trong đó hàm CountIF sẽ đếm số lần của một giá trị xuất hiện trong vùng điều kiện đã chọn còn hàm SumIF sẽ thêm các giá trị trong một vùngđiều kiện khi giá trị trong vùng điều kiện tương ứng phù hợp với điều kiện của bạn.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 7

Đầu vào đầu tiên là vùng điều kiện có giá trị mà bạn muốn đếm. Đầu vào thứ hai là điều kiện, hoặc giá trị cụ thể bạn đang tìm kiếm.

Trong phần ví dụ dưới đây taimienphi.vn đếm số lượng các câu chuyện trong cột B được viết bởi tác giả đầu tiên.

SUMIF (phạm vi, tiêu chí, phạm vi tổng hợp)

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 8

Trong ví dụ dưới đây, Taimienphi.vn đếm tổng số lượt xem của mỗi tác giả. Phạm vi tổng hợp này khác với phạm vi tên tác giả, nhưng kích thước 2 phạm vi là như nhau. Số lượt xem của mỗi tác giả được thêm vào cột E được ghép khớp với đúng tên tác giả nằm trong cột B. SUMIF là sự kết hợp độc đáo giữa hàm SUM (tính tổng) và hàm IF (điều kiện), cả 2 hàm SUM và hàm IF đều được sử dụng nhiều trong các bài toán cũng như công việc hiện nay.

8. Kéo chính xác các dữ liệu mà bạn muốn bằng hàm VLOOKUP

 

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 9

Hàm VLOOKUP tìm một giá trị trong cột bên trái vùng dữ liệu và sẽ trả về bất kỳ giá trị nào ở cột bên phải của nó.

Trong ví dụ dưới đây là danh sách các trường đại học luật. Taimienphi.vn muốn sử dụng hàm VLOOKUP để tạo danh sách 5 trường hàng đại học luật hàng đầu.

VLOOKUP (giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm, vùng dữ liệu, số cột, loại)

Đầu vào đầu tiên là giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm. Ở đây chúng ta sử dụng để tìm bảng xếp hạng.

Đầu vào thứ hai là vùng dữ liệu có chứa các giá trị mà chúng ta đang tìm kiếm trong cột bên trái và thông tin mà chúng ta muốn lấy nằm ở các cột bên phải. Đầu vào thứ ba là số cột của giá trị mà bạn muốn trả lại.

Ở ví dụ này chúng ta muốn lọc ra 5 trường đại học luật hàng đầu, và tên các trường đại học nằm trong cột thứ 2 trong vùng dữ liệu.

Dữ liệu đầu vào cuối cùng để nói với Excel rằng nếu bạn muốn ghép kết quả chính xác hoặc gần đúng. Nếu muốn ghép kết quả chính xác, bạn nhập FALSE hoặc 0.

9. Sử dụng & để kết hợp chuỗi văn bản

Trong ví dụ dưới đây, bảng tính có một cột chứa tên và một cột chứa họ. Bạn có thể sử dụng & để tạo một cột chứa họ tên đầy đủ. Trong Excel, & kết hợp 2 hoặc nhiều đoạn văn bản. Lưu ý, giữa các tên và họ tên sẽ có dấu cách.

Công thức của bạn sẽ là =[Tên]&" "&[Họ tên]. Bạn có thể kết hợp các tham chiếu ô với văn bản thực tế miễn là văn bản mà bạn muốn thêm được đặt trong dấu ngoặc kép.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 10

10. Sử dụng hàm LEFT, RIGHT và LEN để “làm sạch” dữ liệu của bạn

Các hàm này là giải pháp tuyệt vời để “làm sạch” dữ liệu của bạn.

Hàm LEFT (chuỗi văn bản, số ký tự)

 

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 11

Ở ví dụ trên, sử dụng tên viết tắt của tiểu bang kết hợp với tên tiểu bang bằng một dấu gạch ngang nằm ở giữa.

Bạn có thể sử dụng hàm LEFT để trả về kết quả là tên viết tắt của tiểu bang. Hàm LEFT sẽ lấy một số ký tự nhất định ở đầu chuỗi văn bản. Đầu vào đầu tiên là chuỗi văn bản. Đầu vào thứ hai là số ký tự mà bạn muốn. Trong ví dụ này là sử dụng 2 ký tự đầu tiên.

Hàm LEN (chuỗi văn bản)

 

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 12

Nếu muốn bỏ tên các tiểu bảng ra khỏi chuỗi văn bản này, bạn phải sử dụng chức năng RIGHT,  RIGHT lấy một số ký tự được chỉ định từ cuối bên phải chuỗi văn bản.

Vấn đề là bạn muốn lấy bao nhiêu ký tự ở bên phải chuỗi văn bản? Lấy tất cả và trừ đi 3, vì tất cả tên các tiểu bang được thêm sau tên 2 ký tự viết tắt của tên tiểu bang và một dấu gạch ngang. Lúc này hàm LEN sẽ hữu ích, hàm LEN sẽ đếm số ký tự hoặc độ dài của chuỗi văn bản.

Hàm RIGHT (chuỗi văn bản, số ký tự)

 

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 13

Bây giờ bạn có thể sử dụng kết hợp hàm RIGHT và hàm LEN để tách các tên tiểu bang. Vì ở đây chúng ta muốn trừ đi 3 ký tự đầu tiên, bạn lấy chiều dài của chuỗi trừ đi 3 và kết quả là các ký tự ở cuối bên phải của chuỗi.

Ngoài ra, để cắt chuỗi ký tự trong bảng tính, người dùng có thể sử dụng Hàm MID để lấy chuỗi này, ví dụ dữ liệu trong 1 cột ô là 34567, bạn muốn lấy 2 số 45 thì bạn chỉ dùng hàm MID là xong.

11. Tạo các giá trị ngẫu nhiên với RAND

Hàm RAND ()

Bạn có thể sử dụng hàm RAND () để tạo một giá trị ngẫu nhiên giữa 0 và 1. Không cần thêm bất kỳ đầu vào nào, giá trị trong dấu ngoặc đơn bạn chỉ cần để trống. Giá trị ngẫu nhiên mới sẽ được tạo ra mỗi khi bảng tính được tính toán lại. Bạn có thể buộc bảng tính tính lại bằng cách nhấn phím F9. Ngoài ra hàm RAND () cũng tính toán lại các giá trị khi bạn thực hiện các thay đổi khác trên bảng tính.

11 phim tat excel giup nang cao hieu suat lam viec cua ban 14

Trên đây là 11 phím tắt Excel giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bạn. Ngoài ra, trong bảng tính, phím tắt Ctrl trong Excel cũng được sử dụng nhiều, 50 phím tắt Ctrl trong Excel sẽ giúp bạn làm việc, thao tác nhanh hơn trên bộ công cụ thống kê, bảng tính tuyệt vời này.

 

https://thuthuat.taimienphi.vn/11-phim-tat-excel-giup-nang-cao-hieu-suat-lam-viec-cua-ban-24594n.aspx
 

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn     (4.2★- 16 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách tính ngày tháng năm trong Excel
Cách xoay khổ giấy trong Excel
Hàm lấy 4 ký tự bên trái trong Excel
Cách tính tổng, sum theo hàng ngang trong Excel
Hàm LOWER trong Excel, cú pháp và cách sử dụng
Từ khoá liên quan:

Phím tắt Excel

, hotkey Excel, shortcut Excel,

SOFT LIÊN QUAN
 • Tự học Excel

  Tài liệu tự học Excel 2007, 2010, 2013, 2016

  Tài liệu tự học Excel được TAIMIENPHI.VN sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp người học nắm và sử dụng Excel thành thạo để phục vụ hiệu quả hơn cho các công việc của mình ...

Tin Mới

 • Cách tắt thông báo Update Link trên Excel, không mất dữ liệu

  Khi sử dụng Excel, đôi lúc chúng ta sẽ gặp thông báo Update Link của Excel khi ta phải xử lý bảng tính lấy từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Vậy làm thế nào để tắt thông báo Update Link trên Excel để tránh gây phiền toái đến bạn, hãy cùng Taimienphi.vn tìm hiểu nhé.

 • Cách chèn dấu ngoặc trong Excel nhanh nhất

  Nếu bạn đang sử dụng Excel muốn chèn dấu ngoặc để hoàn thiện các biểu thức toán học, đang gặp khó khăn khi không thấy dấu ngoặc. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thể chèn dấu ngoặc trong Excel nhanh chóng, dễ dàng

 • 3 Cách xóa số 0 trên Excel đơn giản, dễ dàng

  Khi trình bày dữ liệu trong Excel, sẽ có nhiều lúc dữ liệu sẽ có rất nhiều số 0. Điều này sẽ làm khó khăn và rắc rối hơn trong quá trình quản lý dữ liệu. Lúc này, người dùng nên xóa số 0 trên Excel để có thể xem và đọc

 • Cách cập nhật Windows 11 chính thức

  Windows 11 là hệ điều hành mới nhất của Microsoft với những tính năng vượt trội được cập nhật qua từng phiên bản. Hiện có rất nhiều cách cập nhật Windows 11 chính thức như sử dụng Windows Update, Windows 11 Insider hay sử dụng file iOS để cài đặt Windows 11,...


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá