Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel, hàm đếm có điều điện

Bạn đã bao giờ dùng hàm COUNTIF trong Excel hay chưa? Nếu là nhân viên văn phòng, thì chắc hẳn bạn sẽ gặp hàm COUNT rồi đúng không? Như vậy, có thể thấy Hàm COUNTIF là hàm nâng cao của COUNT và dùng để đếm và đối chiếu điều kiện các dữ liệu trong bảng tính có sẵn.

Trên thực tế chúng ta thường hay bắt gặp bài toán thống kê với một hoặc nhiều điều kiện ràng buộc và thường dùng hàm Hàm Count để đếm, Hàm COUNT trong Excel phần nào giúp bạn thực hiện những thao tác đó.

cach su dung ham countif

Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều kiện trong Excel

Hàm COUNTIF cũng vậy, tuy nhiên COUNTIF là hàm đếm có điều kiện. Lưu ý, tùy theo cài đặt của từng máy mà các bạn dùng dấu phân cách trong các hàm là “,” hoặc “;” các bạn nhé!Với đề bài yêu cầu thống kê mà cho biết một điều kiện cụ thể, ta dùng hàm COUNTIF

Cách thức sử dụng hàm COUNTIF - Ví dụ minh họa


Mục Lục bài viết:
I. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIF trong Excel.
II. Ví dụ minh họa dùng hàm COUNTIF trong Excel.
    2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng.
    2.2. Đếm dữ liệu theo 1 điều kiện nhất định.
    2.3. Tìm kiếm và đếm số lần xuất hiện của dữ liệu.
    2.4. Dùng ký tự khác để đếm dữ liệu.
III. Tổng hợp các lỗi khi dùng hàm COUNTIF trong Excel.
    3.1. Lỗi Công Thức Tham Chiếu Các Ô Trong Bảng Tính Đã Đóng.
    3.2. Lỗi Chuỗi Dài Hơn 255 Ký Tự.
    3.3. Lỗi Hàm COUNTIF Không Tính Giá Trị Trên Vùng Dữ Liệu Không Liên Tục.
    3.4. Lỗi Sử Dụng Dấu & Và Dấu Ngoặc Kép (“”) Trong Công Thức COUNTIF.
    3.5. Lỗi Khi Sử Dụng Hàm COUNTIF Để Đếm Các Ô Định Dạng Màu.
    3.6. Lỗi Hàm Excel COUNTIF Không Hoạt Động.


1. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng trong Excel

Hàm COUNTIF là hàm đếm dữ liệu có điều kiện trong Excel và được sử dụng với cú pháp =COUNTIF(range;criteria).

Trong đó:

+ Range: Là phần vùng muốn đếm dữ liệu bắt buộc phải có. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
+ Criteria: Là phần điều kiện bắt buộc phải có để đếm các giá trị trong range, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.


2. Ví dụ minh họa dùng hàm COUNTIF trong Excel

ham countif trong excel

Để đếm được số học sinh nam ta sử dụng công thức cho ô D15 như sau:=COUNTIF(C5:C14,"Nam")

ham countif trong excel

2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng

Bước 1: Trong bảng dữ liệu Excel để đếm sản phẩm Nokia bạn nhập công thức: =COUNTIF(K7:K14,"Nokia"). Vào ô bạn muốn hiển thị kết quả.

su dung ham COUNTIF trong excel

Bước 2: Nhấn Enter để hiện kết quả.

cach su dung ham countif

2.2. Đếm dữ liệu theo một điều kiện nhất đinh.

Để đếm số lượng bán trên 100 bạn sử dụng câu lệnh như sau: =COUNTIF(M7:M14,">100") vào ô bạn muốn hiển thị kết quả.

ham COUNTIF su dung nhu the nao

- Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

cac cach tim va dem so trong bang voi ham COUNTIF

2.3. Tìm kiếm và đếm số lần xuất hiện dữ liệu.

Để tìm kiếm số lần xuất hiện dữ liệu iPhone trong mục sản phẩm bạn sử dụng hàm sau: =COUNTIF(K7:K14,"i*") vào ô kết quả muốn hiển thị.

Chú ý: Với i* là thể hiện các dữ liệu có ký tự đầu tiên là i.

huong dan dung ham COUNTIF

- Sau đó nhấn Enter để hiện kết quả.

cach su dung ham COUNTIF don gian nhat

2.4. Dùng ký tự khác để đếm dữ liệu.

Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =COUNTIF(K7:K14,"<>"&K9) vào muốn hiển thị kết quả.

Chú ý: Ký tự <> để tìm kiếm giá trị không phải (hay còn gọi là khác).

meo su dung ham COUNTIF

- Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

huong dan dung ham COUNTIF3. Tổng hợp các lỗi khi dùng hàm COUNTIF trong Excel

Lỗi #VALUE! là một trong những lỗi phổ biến nhất khi sử dụng hàm COUNTIF cũng như hàm COUNTIFS.

3.1. Công Thức Tham Chiếu Các Ô Trong Bảng Tính Đã Đóng

Hàm COUNTIF/COUNTIFS tham chiếu đến ô trong vùng dữ liệu của bảng tính bị đóng và trả về kết quả là thông báo lỗi #VALUE!
Lưu ý: Lỗi này cũng xảy ra tương tự với một số hàm Excel khác như hàm SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK, và một số hàm khác. 
Giải pháp sửa lỗi: Để khắc phục lỗi này chỉ cần mở bảng tính chứa vùng dữ liệu được tham chiếu trong công thức, nhấn phím F9 để làm mới công thức.
Ngoài ra bạn cũng có áp dụng cách trên để sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng kết hợp hàm SUMIF trong công thức mảng.

3.2 Chuỗi Dài Hơn 255 Ký Tự

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu không thể rút gọn chuỗi, sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử (&) để chia giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:
=COUNTIF(B2:B12,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác")

3.3 Hàm COUNTIF Không Tính Giá Trị Trên Vùng Dữ Liệu Không Liên Tục

Giải pháp: Hàm Excel COUNTIF không hoạt động trên các vùng dữ liệu không liên tục, và cú pháp của hàm cho phép xác định một ô riêng làm tham số đầu tiên. Thay vào đó bạn có thể sử dụng kết hợp nhiều hàm COUNTIF:
Công thức sai: =COUNTIF(A2,B3,C4,">0")
Công thức đúng: =COUNTIF(A2,">0") + COUNTIF(B3,">0") + COUNTIF(C4,">0")
Hoặc cách khác là sử dụng hàm INDIRECT để tạo các dữ liệu mảng. Ví dụ 2 công thức dưới đây đều trả về một kết quả giống nhau:
=SUM(COUNTIF(INDIRECT({"C2:C8","E2:E8"}),"=0"))
=COUNTIF($C2:$C8,0) + COUNTIF($E2:$E8,0)

cach su dung ham countif dem trong excel

3.4. Sử Dụng Dấu & Và Dấu Ngoặc Kép (“”) Trong Công Thức COUNTIF

Giải pháp: Cú pháp hàm COUNTIF rất khó hiểu. Dấu & và dấu ngoặc kép (“”) được sử dụng trong công thức để tạo chuỗi văn bản cho đối số. Bạn có thể tuân thủ các quy tắc dưới đây:
- Nếu sử dụng một số hoặc tham chiếu ô trong điều kiện so sánh chính xác, bạn không cần dấu & và dấu ngoặc kép. Ví dụ: =COUNTIF(A1:A10,10) hoặc =COUNTIF(A1:A10,C1).
- Nếu phần điều kiện của bạn bao gồm văn bản, ký tự đại diện hoặc toán tử nào đó kèm theo số, bạn phải đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, "chanh") hoặc = COUNTIF (A2: A10, "*") hoặc = COUNTIF (A2: A10, "> 5")
- Nếu sử dụng biểu thức có tham chiếu ô hoặc hàm Excel khác, bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép (“”) để bắt đầu chuỗi văn bản và dấu và (&) để nối và kết thúc chuỗi.

Ví dụ:

su dung ham countif trong excel


- Nếu nghi ngờ và băn khoăn không biết có phải thêm dấu ngoặc kép hoặc dấu &, thử thêm các dấu này.
Trong hầu hết các trường hợp, dấu & đề hoạt động. Ví dụ các công thức:

su dung ham countif trong excel

đều hoạt động và trả về cùng một kết quả.

3.5. Lỗi Khi Sử Dụng Hàm COUNTIF Để Đếm Các Ô Định Dạng Màu

Giải pháp: Cú pháp hàm Excel COUNTIF không cho phép sử dụng các điều kiện định dạng làm điều kiện. Cách duy nhất để đếm hoặc tính tổng các ô định dạng màu là sử dụng macro, hoặc chính xác hơn là sử dụng hàm Excel User-Defined. Ngoài ra bạn có thể tìm thấy mã hoạt động trong các ô định dạng màu theo cách thủ công.  

3.6. Hàm Excel COUNTIF Không Hoạt Động

Giải đáp: Giả sử nếu viết công thức đúng nhưng hàm COUNTIF không hoạt động, hoặc trả về kết quả sai, thử kiểm tra các điều kiện như phạm vi, điều kiện, tham chiếu ô, sử dụng dấu & và dấu ngoặc kép (“”).

Cẩn thận khi sử dụng dấu cách trong công thức COUNTIF. Khi tạo công thức tính nên để ý dấu cách. Nếu công thức có dấu cách có thể gây ra lỗi.Ví dụ công thức =COUNTIF(B2:B13," chanh").

Nhìn qua thì công thức không có gì sai, ngoại trừ có dấu cách sau dấu ngoặc kép. Microsoft Excel sẽ nuốt công thức này mà không hiển thị thông báo lỗi, cảnh báo hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác, giả sử trường hợp này bạn muốn đếm các ô chứa từ “chanh”.

Nếu sử dụng hàm COUNTIF nhiều điều kiện, chia công thức thành nhiều phần khác nhau và kiểm tra từng hàm một.

Tương tự hàm COUNTIF bạn có thể xem thêm cách thức sử dụng Hàm COUNTIFS, hàm thống kê có điều kiện .Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều ví dụ cụ thể trong cuộc sống mà đôi lúc bạn cần phải nhờ tới và sử dụng hàm COUNTIF để tính toán số lượng các vấn đề trong nhiều công việc cụ thể.

Hàm đếm là một trong nhiều hàm của Excel, Hàm tìm kiếm cũng tương tự vậy, nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một hàm tìm kiếm thì Vlookup là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hàm Vlookup giúp bạn tìm kiếm các kết quả tốt nhất và với thời gian nhanh nhất.

Trong công cụ Excel có rất nhiều phím tắt hữu ích với người dùng, 11 phím tắt Excel mà Taimienphi đã chia sẻ trong bài viết gần đây sẽ giúp các bạn có các thao tác với công cụ này nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, chi tiết, bạn xem danh sách 11 phím tắt Excel tại đây.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-countif-trong-excel-629n.aspx

Tác giả: Thuỳ Dương     (3.5★- 24 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Hàm Round trong Excel, cú pháp và ví dụ hàm làm tròn số
Công thức hàm IF trong Excel, cú pháp và ví dụ sử dụng
Cách dùng Hàm SUMIF trong Excel
Hàm LEFT trong Excel, cắt chuỗi ký tự bên trái
Các hàm Excel thông dụng, Có ví dụ cụ thể
Từ khoá liên quan:

hàm COUNTIF

, hàm COUNTIF trong Excel, sử dụng hàm COUNTIF,

SOFT LIÊN QUAN
 • Excel 2021

  Ứng dụng tạo bảng tính Excel 2021

  Là một phần của Office 2021, ứng dụng Excel 2021 đang nhận được nhiều cải tiến và tính năng nhất. Trong đó Excel 2021 bổ sung hỗ trợ tính năng giúp người dùng cộng tác trong thời gian thực tốt hơn, các mảng động (Dynamic Arrays), các hàm XLOOKUP và LET, ...

Tin Mới

 • 3 Cách xóa số 0 trên Excel đơn giản, dễ dàng

  Khi trình bày dữ liệu trong Excel, sẽ có nhiều lúc dữ liệu sẽ có rất nhiều số 0. Điều này sẽ làm khó khăn và rắc rối hơn trong quá trình quản lý dữ liệu. Lúc này, người dùng nên xóa số 0 trên Excel để có thể xem và đọc dữ liệu toàn bảng chính xác hơn. Excel đã có sẵn tính năng ẩn đi giá trị số 0 mà bạn không cần phải sử dụng thêm công cụ ngoài, hay tìm từng ô trong bảng để nhấn xóa số.

 • Cách chèn dấu ngoặc trong Excel nhanh nhất

  Nếu bạn đang sử dụng Excel muốn chèn dấu ngoặc để hoàn thiện các biểu thức toán học, đang gặp khó khăn khi không thấy dấu ngoặc. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thể chèn dấu ngoặc trong Excel nhanh chóng, dễ dàng

 • Cách định dạng đường viền cho bảng Excel chi tiết nhất

  Thao tác chèn bảng trên Excel vô cùng quen thuộc với bất kỳ ai khi làm việc với công cụ văn phòng. Chúng ta có thể tùy ý thiết kế giao diện, làm bảng nổi bật hơn trong nội dung bằng cách định dạng đường viền cho bảng

 • Bảng tính tuổi âm 2023, 2022, 2021 chuẩn nhất

  Trước khi tính toán, lập kế hoạch làm các việc lớn trong năm như kết hôn, xây nhà, hợp tác kinh doanh,..., bạn cần nắm được chính xác tuổi âm của mình. Sau đây là chi tiết bảng tính tuổi âm 2023, giúp bạn dễ dàng tra cứu năm Quý Mão xem có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu hay không và tìm cách hóa giải, khắc phục.