Hàm STOCKHISTORY trong Excel

Trong hàm Excel, hàm STOCKHISTORY là một hàm mới, đang có sẵn ở trên Beta cho người dùng khi tiến hành đăng ký Microsoft 365. Tham khảo bài viết sau để sử dụng hàm STOCKHISTORY hiệu quả.

Microsoft vừa bổ sung hàm STOCKHISTORY trong Excel. Hàm Excel mới này được thiết kế dựa trên tính linh hoạt của mảng động (dynamic array) và khả năng thu thập thông tin từ kiểu dữ liệu kết nối qua đám mây Stocks bằng cách cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử.

ham stockhistory trong excel

Khái niệm và cách sử dụng Hàm STOCKHISTORY trong Excel

 

Hàm STOCKHISTORY trong Excel

Cú pháp hàm STOCKHISTORY trong Excel có dạng như dưới đây:

STOCKHISTORY(stock, start_date, [end_date],[interval],[headers], [property0], [property1] [property2], [property3], [property4], [property5])

Trong đó:

Stock: là mã định danh sàn giao dịch được nhắm mục tiêu, nó có thể là mã chứng khoán (ticker symbol) hoặc kiểu dữ liệu Stocks.
start_date: là ngày bắt đầu mà bạn muốn nhận thông tin.
end_date (optional): ngày cuối cùng mà bạn muốn nhận thông tin.
interval (tham số này là tùy chọn): trong đó bao gồm các tùy chọn ngày (0), tuần (1) và tháng (2).
headers (tham số tùy chọn): chỉ định nếu các hàng header (tiêu đề) bổ sung được trả về bằng mảng (array).
property0 - property5 (tham số tùy chọn): chỉ định các thông tin nào sẽ được đưa vào kết quả, ngày (0), đóng (1), mở (2), cao (3), thấp (4), khối lượng giao dịch (5).

Ví dụ hàm STOCKHISTORY trong Excel

Ví dụ 1

Cho hàm Excel dưới đây:

=STOCKHISTORY("MSFT", "6/1/2020", "6/5/2020")

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng mã chứng khoán là MSFT. Đầu vào start_date và end_date được Excel chuyển đổi sang định dạng ngày thích hợp, tương tự như cách hàm DATEVALUE hoạt động.

ham stockhistory trong excel 2

Lưu ý: Đảm bảo các giá trị văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép trong đầu vào hàm Excel.

Ví dụ 2: Chọn một sàn giao dịch cụ thể

Nếu mã chứng khoán được sử dụng làm đầu vào mà không có sàn giao dịch cụ thể nào được chỉ định, mặc định các giá trị sàn giao dịch chứng khoán được gán là XNAS (NASDAQ).

Có 2 cách để chỉ định sàn giao dịch mà bạn muốn nhắm đến trên Excel:

- Cách 1: Sử dụng mã số nhận dạng thị trường

Cách đầu tiên là sử dụng mã số nhận dạng thị trường (Market Identifier Code) + dấu 2 chấm ":" + mã chứng khoán để lấy dữ liệu từ sàn giao dịch cụ thể.

=STOCKHISTORY("XMIL:MSFT", TODAY()-7, TODAY())

Trong ví dụ này Taimienphi.vn chỉ định mã chứng khoán MSFT trên sàn giao dịch Borsa Italiana ("XMIL:MSFT") và yêu cầu lấy dữ liệu của 7 ngày giao dịch cuối cùng bằng hàm TODAY() . Hàm này cập nhật khi ngày thay đổi.

ham stockhistory trong excel 3

Lưu ý: Giá chứng khoán được tính bằng đơn vị Euros.

- Cách 2: Sử dụng kiểu dữ liệu Stocks

Cách thứ 2 là sử dụng ô chứa kiểu dữ liệu Stock làm tham chiếu trong hàm, giống như tham chiếu ô bất kỳ.

=STOCKHISTORY(B1, B3, B4)

Trong ví dụ trên sử dụng kiểu dữ liệu Stock và lấy dữ liệu từ sàn giao dịch chứng khoán Mexico. Trong đó ô chứa kiểu dữ liệu hàm STOCKHISTORY (B1), chuyển tham chiếu đến các ô chứa ngày (là B3 và B4).

ham stockhistory trong excel 4

Nếu chỉnh sửa giá trị ô bất kỳ (bao gồm các ô B1, B3 hoặc B4), hàm STOCKHISTORY sẽ tính toán lại dựa trên các giá trị mới của các ô.

Ngoài ra bằng cách sử dụng dữ liệu Stock cho phép bạn có thể xem được đơn vị tiền nào đang được sử dụng. Nhập công thức "=B1.Currency", trong đó B1 tham chiếu đến ô chứa kiểu dữ liệu Stock.

ham stockhistory trong excel 5

Ví dụ 3

Trong ví dụ dưới đây minh họa toàn bộ thuộc tính hàm STOCKHISTORY:

STOCKHISTORY("MSFT","1/1/2019","12/31/2019",2,2,0,5,2,3,4,1)

Hàm trên sử dụng mọi đầu vào để tạo mảng dữ liệu 2D. Dữ liệu này liên quan đến cổ phiếu của Microsoft trong tháng 1 đến tháng 12/2019, bao gồm khối lượng giao dịch, mở, cao, thấp và cổ phiếu đã giao dịch trong các tháng.

Trong hàm trên:

- "MSFT" là mã chứng khoán của Microsoft.
- "1/1/2019" là ngày bắt đầu.
- "12/31/2019" là ngày kết thúc.
- Giá trị 2: hiển thị tổng quan hàng tháng.

ham stockhistory trong excel 6

- Giá trị 2: bao gồm cả mã chứng khoán và tên hàng trong mảng kết quả trả về.

ham stockhistory trong excel 7

- Giá trị 0,5,2,3,4,1: là các thuộc tính mà bạn muốn hiển thị trong mảng kết quả. Trong trường hợp này là ngày, khối lượng giao dịch, mở, cao, thấp và cổ phiếu đã đóng.- "MSFT" là mã chứng khoán của Microsoft.
- "1/1/2019" là ngày bắt đầu.
- "12/31/2019" là ngày kết thúc.
- Giá trị 2: hiển thị tổng quan hàng tháng.

ham stockhistory trong excel 8

Để chọn dữ liệu này bạn truy cập tab Insert, sau đó tìm và click chọn Recommended Charts =>All Charts =>Stock và chèn biểu đồ khối lượng giao dịch - mở - cao - đóng - cổ phiếu đã đóng.

ham stockhistory trong excel 9

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-stockhistory-trong-excel-58983n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về hàm STOCKHISTORY trong Excel. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm hàm vlookup , ví dụ và cách sử dụng nhé.

Tác giả: Tin Nguyễn     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Sử dụng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu từ bảng tính này sang bảng tính khác
Tìm hiểu 23 điều về hàm VLOOKUP ai cũng nên biết (Phần 1)
Sử dụng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác
Gộp bảng bằng VLOOKUP
Sử dụng hàm VLOOKUP nhiều điều kiện
Từ khoá liên quan:

Hàm STOCKHISTORY trong Excel

, Excel, hàm STOCKHISTORY,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài mẫu hàm Vlookup kết hợp hàm If

    Bài tập mẫu về hàm Vlookup trong Excel

    Giới thiệu cách tính lương cho nhân viên trong bài tập mẫu hàm Vlookup, sử dụng hàm này để tìm ra tên phòng ban, hoặc phụ cấp chức vụ khi biết mã nhân viên. Đây là một trong những bài toán khá phổ biến trong excel

Tin Mới