Hàm lượng giác và toán học trong Excel

Excel là một ứng dụng chuyên nghiệp dành cho việc thực hiện các bảng tính cho các số liệu thực tế. Để thực hiện tính toán, trong excel hỗ trợ rất nhiều hàm khác nhau. Trong bài viết này là tổng hợp các hàm lượng giác và toán học trong excel mà bạn cần biết.

Excel hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu của người dùng, đặc biệt là những người làm việc văn phòng. Việc tính toán, lập bảng số liệu ... đều thực hiện trên công cụ Excel. Excel được tích hợp rất nhiều các hàm toán học, phải kể tới các hàm tính toán trong excel 2013, hàm lượng giác và toán học ...

ham luong giac va toan hoc trong Excel

Hàm lượng giác và toán học giúp bạn lập bảng tính để thực hiện các phép toán cơ bản trong đại số và giải tích. Các bạn học sinh hay sinh viên có thể ứng dụng các hàm này để tính toán kết quả nhanh và kiểm tra cho kết quả tính trên giấy của mình.

Tổng hợp các hàm lượng giác và toán học trong Excel

Tải excel mới nhất tại đây: Download Excel 2013

Hàm Lượng Giác

1. Hàm SIN

- Cú pháp của hàm : SIN(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính sin của 1 góc lượng giác.

2. Hàm COS

- Cú pháp của hàm : COS(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính cos của 1 góc lượng giác

3. Hàm TAN

- Cú pháp của hàm : TAN(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính tan của 1 góc lượng giác

4. Hàm ASIN

- Cú pháp của hàm : ASIN(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính asin của 1 góc lượng giác

5. Hàm ACOS

- Cú pháp của hàm : ACOS(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính acos của 1 góc lượng giác

6. Hàm ATAN

- Cú pháp của hàm : ATAN(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính atang của 1 góc lượng giác

Hàm Toán Học

1. Hàm ABS

- Cú pháp của hàm : ABS(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Trả về giá trị tuyệt đối cho tham số

Ví dụ: Sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối trong bảng sau.
Nhập công thức tại ô E5, ta được kết quả và sao chép xuống các hàng phía dưới.

su dung ham abs trong excel

2. Hàm SQRT

- Cú pháp của hàm : ABS(number)
- Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
- Tính căn bậc hai của 1 số

3. Hàm POWER

- Cú pháp của hàm : ABS(number, power)
- Trong đó: number là số cơ sở (số thực); Power là số mũ của hàm.
- Tính hàm lũy thừa (x mũ y, với x là tham số đầu tiên còn y là tham số thứ hai)

Ví dụ: Yêu cầu tính lũy thừa cơ số Power của số Number. Áp dụng hàm Power. Ta có công thức cho ô giá trị C6 là: =POWER (A6, B6). Kết quả thu được sẽ là:

Sao chép công thức cho các ô còn lại. Ta được kết quả cuối cùng:

4. Hàm SUM

- Cú pháp của hàm : SUM(number1, number2,…)
- Trong đó: number1, number2, … là giá trị của các biến trong hàm.
- Tính tổng giá trị của các ô xác định trong excel

5. Hàm ROUND

- Cú pháp của hàm : ROUND(number, num_digits)
- Trong đó: number là số bạn muốn làm tròn; num_digits  là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.
- Làm tròn 1 số thập phân đến n chữ số sau dấu phẩy ( n là tham số thứ 2 trong hàm)

Ví dụ: Sử dụng hàm ROUND làm tròn cột điểm trung bình cho danh sách sinh viên dưới:

ham round trong excel

6. Hàm PI

- Cú pháp của hàm : PI()
- Hàm trả về giá trị của số PI (3.1415…):

Bên trong dấu ngoặc bạn để trống thì giống như bạn để giá trị 1, tức là trả về giá trị số PI. Còn bạn cho vào số n trong ngoặc thì tức là trả về giá trị là PI*n.

7. Hàm EXP

- Cú pháp của hàm : EXP(number)
- Trong đó: number là số mũ áp dụng cho cơ số e.
- Trả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đó

8. Hàm QUOTIENT

- Cú pháp của hàm : QUOTIENT(numerator, denominator)
- Trong đó: numerator là số bị chia. Denominator là số chia.
- Trả về phần nguyên của phép chia 2 số:

9. Hàm MOD

- Cú pháp của hàm : MOD(number, divisor)
- Trong đó: number là số mà bạn muốn tìm số dư; divisor là Số mà bạn muốn chia số cho nó.
- Trả về phần dư của phép chia 2 số

10. Hàm LOG

- Cú pháp của hàm : LOG(number, [base])
- Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít của nó; base là Cơ số của lô-ga-rit (Nếu cơ số được bỏ qua, thì nó được giả định là 10).
- Trả về lô-ga-rit của một số tới một cơ số do bạn chỉ định

11. Hàm LOG10

- Cú pháp của hàm : LOG10(number)
- Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít cơ số 10 của nó.
- Tính logarit cơ số 10 của 1 số

12. Hàm LN

- Cú pháp của hàm : LN(number)
- Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít tự nhiên của nó.
- Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số. Lô-ga-rít tự nhiên dựa vào hằng số e (2,71828182845904).

13. Hàm LCM

- Cú pháp của hàm : LCM(number1, [number2], ...)
- Trong đó: Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn từ 1 tới 255 giá trị mà bạn muốn tìm bội số chung nhỏ nhất của chúng. Nếu giá trị không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
- Trả về bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên.

14. Hàm FACT

- Cú pháp của hàm : FACT(number)
- Trong đó: number là số không âm mà bạn muốn tìm giai thừa của nó. Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
- Tính giai thừa của 1 số

15. Hàm INT

- Cú pháp của hàm : INT(number)
- Trong đó: number là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên.
- Làm tròn xuống đến giá trị số nguyên gần nhất:

16. Hàm EVEN

- Cú pháp của hàm : EVEN(number)
- Trong đó: number là giá trị cần làm tròn.
- Làm tròn lên đến giá trị số nguyên chẵn gần nhất

https://thuthuat.taimienphi.vn/tong-hop-cac-ham-luong-giac-va-toan-hoc-trong-excel-2341n.aspx
Vậy là bạn đã biết các hàm lượng giác và toán học trong excel phổ biến nhất rồi đó. Đây là những hàm phổ biến nhất trong tính toán về đại số và giải tích. Hãy ứng dụng lập bản tính với các hàm này để có kết quả tính toán nhanh chóng và chính xác nhất


Tác giả: Thuỳ Dương     (4.1★- 18 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

So sánh hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel
Hàm TBILLPRICE trong Excel
Excel - Hàm QUARTILE, Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu
Hàm T.DIST.RT trong Excel
Hàm TBILLEQ trong Excel
Từ khoá liên quan:

hàm lượng giác

, hàm toán học, hàm lượng giác trong excel,

SOFT LIÊN QUAN
  • Armadillo

    Tổng hợp các hàm, số, biểu thức toán học

    Armadillo là phần mềm tổng hợp các hàm, số, biểu thức toán học. Đây chính là kho thư viện đầy đủ cung cấp các phép tính toán học, biểu thức lượng giác, hàm tính toán thống kê. Ngoài ra còn có các ký tự số học như số pi, ...

Tin Mới