NPM trong Node.js là gì?

Trong các bài viết trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về Node.js là gì, cách cài đặt Node.js cũng như cách tạo ứng dụng Node.js như thế nào. Để tìm hiểu NPM trong Node.js, bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn nhé.

Nếu chưa biết REPL Terminal trong Node.js là gì, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn. Cùng tham khảo tiếp nội dung bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn NPM trong Node.js là gì nhé.

npm trong node js la gi

Tìm hiểu khái niệm NPM trong Node.js là gì?

NPM trong Node.js là gì?

NPM trong Node.js là viết tắt của Node Package Manager, thực hiện 2 chức năng chính, bao gồm:

- Cung cấp các kho lưu trữ trực tuyến các gói / module node.js mà có thể tìm thấy trên search.nodejs.org.

- Cung cấp các tiện ích dòng lệnh để cài đặt các gói Node.js, quản lý các phiên bản và các phụ thuộc các gói Node.js.

NPM được tích hợp từ phiên bản Node.js v0.6.3. Để kiểm tra phiên bản Node.js mà bạn đang sử dụng, mở console, sau đó nhập lệnh dưới đây vào:

npm --version

npm trong node js la gi

Nếu đang sử dụng phiên bản NPM trong Node.js cũ, bạn có thể cập nhật phiên bản mới nhất một cách dễ dàng, chỉ cần chạy lệnh dưới đây dưới quyền root:

$ sudo npm install npm -g

/usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js

[email protected] /usr/lib/node_modules/npm

Sử dụng NPM để cài đặt module trong Node.js

Để cài đặt module Node.js bất kỳ, bạn sử dụng cú pháp đơn giản dưới đây:

$ npm install

tên module

Ví dụ, lệnh dưới đây để cài đặt module node.js có tên là express:

$ npm install express

npm trong node js la gi

Để sử dụng module trong file js, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

var express = require('express');

Cài đặt package Global / Local trong Node.js

Mặc định NPM cài đặt các phụ thuộc bất kỳ trên máy tính Local, tức là cài đặt gói (package) trong thư mục node_modules trong thư mục có ứng dụng Node. Các gói được triển khai cục bộ có thể truy cập thông qua phương thức require().

npm trong node js la gi

Chẳng hạn khi cài đặt module express, nó sẽ tạo thư mục node_modules trong thư mục hiện tại, nơi cài đặt module express.

$ ls -l

total 0

drwxr-xr-x 3 root root 20 Mar 17 02:23 node_modules

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh npm ls để liệt kê tất cả các module được cài đặt trên máy tính cục bộ.

Mở Node.js command prompt và nhập lệnh npm ls vào đó như hình dưới đây:

npm trong node js la gi

Cài đặt package / module Global được lưu trữ trong thư mục hệ thống. Các phụ thuộc này có thể được sử dụng trong hàm CLI (Command Line Interface) bất kỳ trong node.js nhưng không thể import bằng cách sử dụng require() của ứng dụng Node trực tiếp.

Thử cài đặt module express bằng cách mở Node.js command prompt và nhập lệnh dưới đây vào:

npm install express -g

npm trong node js la gi

Cú pháp trên sẽ trả về kết quả tương tự nhưng module sẽ được cài đặt toàn bộ. Trong đó dòng đầu tiên hiển thị phiên bản module và vị trí mà module được cài đặt.

Để kiểm tra các module được cài đặt toàn bộ, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

npm ls -g

Gỡ bỏ cài đặt module

Sử dụng lệnh dưới đây để gỡ bỏ cài đặt module Node.js:

npm uninstall express

npm trong node js la gi

Sau khi NPM gỡ bỏ cài đặt gói, bạn có thể kiểm tra lại lần nữa để xác nhận bằng cách xem nội dung thư mục /node_modules/ hoặc cách khác là sử dụng lệnh dưới đây:

npm ls

npm trong node js la gi

Tìm kiếm Module

Để tìm kiếm tên package, bạn sử dụng NPM:

$ npm search express

npm trong node js la gi

npm trong node js la gi

Cập nhật Module

Để cập nhật package.json và thay đổi phiên bản các phụ thuộc, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

$ npm update express

Tạo Module mới

Để tạo một module mới, trước hết bạn phải tạo package.json. Và để tạo package.json, bạn sử dụng NPM. Về cơ bản NPM sẽ tạo bộ xương cơ bản của package.json.

npm trong node js la gi

Bước tiếp theo là cung cấp các thông tin cần thiết về module. Bạn có thể sử dụng các bước bên trên trong file package.json để hiểu về ý nghĩa của các thông tin yêu cầu. Sau khi package.json được tạo, sử dụng các lệnh dưới đây để đăng ký với trang lưu trữ NPM bằng địa chỉ email hợp lệ.

Để xuất bản module, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

$ npm publish

Nếu mọi thứ đều hoạt động đúng cách, modulde sẽ được xuất bản trong khi lưu trữ, và có thể truy cập bằng cách sử dụng NPM giống như các module Node.js khác.

Sử dụng package.json

Package.json được hiển thị trong thư mục root của ứng dụng / module Node bất kỳ và được sử dụng để định nghĩa các thuộc tính của một gói. Ví dụ dưới đây mở package.json của gói express trong node_modules/express/ :

Các thuộc tính của Package.json

- Name: tên của package.

- Version: phiên bản package.

- Descriptio: mô tả package.

- Homepage: trang chủ của package.

- Author: tác giả của package.

- Contributors: tên người đóng góp cho package.

- Dependencies: danh sách các gói phụ thuộc, NPM tự động cài đặt các phụ thuộc được đề cập trong thư mục node_module của package.

- Repository: loại kho lưu trữ và URL của package.

- Main: điểm vào của package.

- Keywords: từ khóa.

https://thuthuat.taimienphi.vn/npm-trong-node-js-la-gi-41270n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn chi tiết các thông tin về NPM trong Node.js. Trong các bài viết tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về khái niệm Callback cũng như Event trong Node.js là gì nhé.

Tác giả: Xuân Bắc     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách tạo ứng dụng Node.js
Buffer trong node.js là gì?
Cách cài đặt Node.js trên UNIX/Linux/Mac OS X, và SunOS
Stream trong Node.js là gì?
Callback trong Node.js là gì?
Từ khoá liên quan:

NPM trong Node.js

, NPM trong Node.js là gì, Node.js,

SOFT LIÊN QUAN
  • Node.js

    Quản lý và sắp xếp các ứng dụng mạng

    Node.js cung cấp nhiều tính năng hữu ích và hỗ trợ người dùng nghiên cứu và tìm hiểu cách sử dụng bộ mã nguồn JavaScript này qua tập tin hỗ trợ phong phú cho giao diện ngôn ngữ lập trình API, phục vụ quản lý và sắp xếp c ...

Tin Mới