Cách tạo ứng dụng Node.js

Trong các bài viết hướng dẫn học Node.js trước, Taimienphi.vn đã giới thiệu tổng quan cho bạn về Node.js là gì cũng như cách cài đặt Node.js như thế nào. Trong bài viết này, Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn tiếp bạn cách tạo ứng dụng Node.js.

Cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu cách tạo ứng dụng web Node.js.

cach tao ung dung node js

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Node.js

Ví dụ Node.js console

Giả sử file console_example1.js có chứa nội dung

console.log('Hello JavaTpoint');

Mở Node.js command prompt và nhập lệnh dưới đây vào:

node console_example1.js

cach tao ung dung node js 2

Trong đó, hàm console.log() hiển thị thông báo trên console.

Cách tạo ứng dụng Node.js

Trước khi tìm hiểu các bước để tạo ứng dụng web "Hello, World!" sử dụng Node.js, cùng Taimienphi.vn tìm hiểu các thành phần của một ứng dụng Node.js bao gồm những thành phần nào nhé.

Về cơ bản một ứng dụng Node.js bao gồm các thành phần quan trọng dưới đây, bao gồm:

- Nhập các module cần thiết: Sử dụng Require Directive để tải các module Node.js.

- Tạo máy chủ (server): Máy chủ sẽ lắng nghe các yêu cầu của máy khách tương tự như máy chủ HTTP Apache.

- Đọc request và trả về response: Máy chủ được tạo ở bước đầu sẽ đọc các request HTTP của máy khách, có thể trên trình duyệt hoặc bảng điều khiển và trả về phản hồi.

Cách tạo ứng dụng web Node.js

Tham khảo tiếp các bước hướng dẫn dưới đây để tạo ứng dụng Node.js trên web:

Bước 1: Nhập Module cần thiết

Sử dụng Require Directive để tải module http và lưu trữ các cá thẻ HTTP trả về vào một biến http như dưới đây:

var http = require("http");

Bước 2: Tạo máy chủ

Sử dụng cá thể http đã tạo và gọi phương thức http.createServer() để tạo cá thể máy chủ mới, sau đó liên kết máy chủ với cổng 8081 bằng cách sử dụng phương thức nghe được liên kết với các cá thể máy chủ. Chuyển một hàm với các tham số request và response.

Ví dụ đoạn mã dưới đây để viết chương trình "Hello Word":

cach tao ung dung node js 3

Đoạn mã trên đủ để tạo máy chủ HTTP để lắng nghe và chờ yêu cầu trên cổng 8081 trên máy cục bộ.

Bước 3: Kiểm tra Request và Response

Lưu các bước 1 và 2 trong file có tên main.js và khởi chạy máy chủ HTTP như dưới đây:

cach tao ung dung node js 4

Cách khởi động máy chủ

Để khởi động máy chủ, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Đầu tiên click chọn Start menu, click chọn All Program, sau đó tìm và click chọn Node.js command prompt như hình dưới đây:

cach tao ung dung node js 5

Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị cửa sổ Command Prompt như hình dưới đây:

cach tao ung dung node js 6

Tiếp theo nhập lệnh cd desktop vào cửa sổ command prompt, sau đó thực thi file main.js để khởi động máy chủ bằng cách nhập lệnh dưới đây vào:

node main.js

cach tao ung dung node js 7

Lưu ý: Trong hướng dẫn này Taimienphi.vn lưu file "main.js" trên màn hình desktop nên sử dụng lệnh cd desktop, nếu bạn lưu file vào vị trí khác, thay desktop bằng vị trí mà bạn lưu file.

Lúc này máy chủ sẽ bắt đầu khởi động.

Tạo Request cho máy chủ Node.js

Nhập http://127.0.0.1:8081/ vào thanh địa chỉ trình duyệt bất kỳ trên máy tính của bạn và xem kết quả.

cach tao ung dung node js 8

Từ giờ nếu thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong file "main.js", bạn sẽ phải chạy lại lệnh:

node main.js

Như vậy bạn đã tạo thành công máy chủ HTTP đầu tiên của mình, ứng dụng này phản hồi tất cả các yêu cầu HTTP tại cổng 8081.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tao-ung-dung-node-js-41267n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa hướng dẫn bạn cách tạo ứng dụng Node.js. Ngoài ra nếu vẫn chưa chắc chắn hoặc chưa biết cách cài đặt Node.js như thế nào, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn nhé. Trong các bài viết tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về REPL Terminal trong Node.js nhé.

Tác giả: Hoài Linh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Node.js là gì? Tổng quan về Node.js
Cách cài đặt Node.js và NPM trên Ubuntu 18.04
Tìm hiểu Event trong Node.js
Cách cài đặt Node.js trên UNIX/Linux/Mac OS X, và SunOS
Stream trong Node.js là gì?
Từ khoá liên quan:

Cách tạo ứng dụng Node.js

, node.js, node.js là gì,

SOFT LIÊN QUAN
  • Node.js

    Quản lý và sắp xếp các ứng dụng mạng

    Node.js cung cấp nhiều tính năng hữu ích và hỗ trợ người dùng nghiên cứu và tìm hiểu cách sử dụng bộ mã nguồn JavaScript này qua tập tin hỗ trợ phong phú cho giao diện ngôn ngữ lập trình API, phục vụ quản lý và sắp xếp c ...

Tin Mới