Danh mục con

Giải bài tập trang 15, 16, 17 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Hôm nay, Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 15, 16, 17 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều của bài học Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo). Các em học sinh tham khảo để học tốt môn Toán lớp 3, làm bài tập dễ dàng nhé.

Giải bài tập trang 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Ngọc Link 05/07/2022 01:12:00
Giải bài tập trang 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều cung cấp lời giải chi tiết từ bài 1, 2 đến bài cuối cùng trong bài học Các số trong phạm vi 100 000. Các em khi học xong có thể tham khảo để làm bài tập về nhà hiệu quả, dễ dàng.

Giải bài tập trang 120, 121 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Hôm nay, giáo viên Toán của Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn giải bài tập trang 120, 121 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Ôn tập chung. Nếu chưa biết cách giải các bài Toán lớp 3, các em có thể xem hướng dẫn giải và lời giải cũng như xem lại lý thuyết để có thể làm bài hiệu quả.

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thuỳ Dương 04/07/2022 18:21:00
Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Ôn tập hình học và đo lường là tài liệu mang đến lời giải chi tiết nhất giúp các em có thể tham khảo được hướng dẫn, lời giải. Từ đó, các em dễ dàng giải được mọi bài tập dễ dàng.

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Thuỳ 04/07/2022 17:21:00
Tất cả các bài tập trong bài Ôn tập biểu thức số đều được Taimienphi.vn giải chi tiết trong bài viết Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng tham khảo để học tốt Toán lớp 3, nắm vững kiến thức.

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Khởi My 04/07/2022 14:03:00
Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống giải chi tiết các bài tập của bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé giúp các em có thể hình dung được cách làm, nắm vững kiến thức. Nếu muốn học giỏi Toán thì các em đừng bỏ qua bài này.

Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lộc Ngô 04/07/2022 13:21:00
Các bài tập của bài Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số đều được hướng dẫn giải chi tiết trong bài viết Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này. Các em có thể tham khảo để biết cách làm cũng như nắm chắc kiến thức.

Giải bài tập trang 98 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Ngọc Thuỷ 04/07/2022 11:01:00
Lời giải bài học Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số đều đã hướng dẫn chi tiết trong bài viết Giải bài tập trang 98 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thông qua bài này, các em sẽ củng cố được kiến thức cũng như làm bài tập hiệu quả.

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Văn Việt 04/07/2022 09:11:00
Bài tập của bài Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C đã được hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này. Các em muốn tham khảo có thể xem qua.

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phạm Nhất Vương 04/07/2022 07:17:00
Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán lớp 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu giải các bài tập 1, 2, 3... dành cho các em học sinh lớp 3. Thông qua đây, các em dễ dàng làm bài cũng như củng cố được kiến thức của bài học Mi-li-lít.

Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Hoạt 04/07/2022 06:21:00
Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3... bài học Gam. Các em muốn tìm lời giải hay muốn so sánh với bài làm của mình thì bỏ qua tài liệu này.

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Quốc Anh 04/07/2022 05:16:00
Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đưa ra hướng dẫn giải và lời giải chi tiết bài 1, 2... của bài Mi-li-mét giúp các em học sinh lớp 3 có thể hiểu hơn về bài cũng như giải bài tập dễ dàng.

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lộc Ngô 04/07/2022 02:05:00
Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3.... của bài Giảm một số đi một số lần. Các em học sinh lớp 3 cùng tham khảo để biết được hướng làm, củng cố kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 75, 76, 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thành Nam - NTN 04/07/2022 01:49:00
Giải bài tập trang 75, 76, 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang đến lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3... Các em tham khảo dễ dàng hình dung được cách giải, làm bài tập hiệu quả, đồng thời có thể củng cố, nắm chắc kiến thức tốt nhất.

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp giải chi tiết bài tập 1, 2 trong phần Thực hành và bài tập 1, 2, 3 trong phần Luyện tập. Các em có thể tham khảo hoặc đối chiếu với bài làm để giúp làm đúng, nâng cao được kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Lê Thị Thuỷ 22/05/2022 17:19:00
Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn hướng dẫn lời giải chi tiết các bài tập trong bài học Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số giúp các em dễ dàng làm bài. Các em cũng có thể đối chiếu để đảm bảo làm bài chính xác, từ đó học Toán tốt và hiệu quả.

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Ngọc Trinh 22/05/2022 16:15:00
Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn hướng dẫn chi tiết phần Thực hành và Luyện tập trong bài học So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Các em cùng xem để có thể làm bài dễ dàng, nâng cao được kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Trần Văn Việt 22/05/2022 15:19:00
Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu giúp các em học giỏi Toán bài học Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Với hướng dẫn giải chi tiết, các em sẽ hình dung được cách làm, dễ dàng áp dụng lý thuyết vào bài làm.

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Lộc Ngô 22/05/2022 14:21:00
Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích giúp các em dễ dàng làm được các bài tập của bài học Hình tròn. Các em có thể xem lại kiến thức để hiểu hơn về đường tròn, đường kính, bán kinh, tâm.

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Đỗ Bá Hưng 22/05/2022 13:34:00
Giải bài tập trang 81 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo rất chi tiết, các em cùng tham khảo giúp các bạn dễ dàng hiểu hơn bài học Nhiệt độ. Đo nhiệt độ. Hãy cùng ôn tập và làm bài theo hướng dẫn giải này nhé.

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Trần Khởi My 22/05/2022 12:23:00
Trong bài học Em làm được những gì?, các em sẽ được ôn tập lại các kiến thức đã học trước đó. Về nhà, các em đừng quên giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để nâng cao kiến thức này. Các em có thể xem thêm lời giải chi tiết của bài học này trong bài viết sau.

Giải bài tập trang 86, 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Hoàng Bách 22/05/2022 11:21:00
Giải bài tập trang 86, 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích. Ngoài việc giúp các em làm bài tập dễ dàng mà còn có thể ôn tập được bài học Ôn tập các số trong phạm vi 1000. Các em cùng xem để có thể học giỏi Toán hơn nhé, giải được các bài tập tương tự chính xác.

Giải bài tập trang 89, 90, 91 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

An Nguy 22/05/2022 10:12:00
Trong bài viết hôm nay, các em cùng Taimienphi.vn ôn tập lại học bài Ôn tập các phép tính để củng cố kiến thức và bài tập trang 89, 90, 91 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học này để củng cố kiến thức đó. Các em có thể tham khảo hướng dẫn giải chi tiết trong bài viết sau.

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Duy Thành 22/05/2022 08:15:00
Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn đã giải chi tiết các bài tập 1, 3, 4, 5, 6 của bài học Ôn tập hình học và đo lường. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập chính xác, nhanh chóng.

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Cảnh Nam 22/05/2022 07:16:00
Ôn tập thống kê, chắc chắn, không thể, có thể là bài học cuối cùng trong sách giáo khoa Toán 3 Tập 1. Để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài, các em có thể xem giải bài tập trang 94 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo dưới đây.

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá