Danh mục con

Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Ôn tập bảng nhân 2;5, bảng chia 2;5 này là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 3 và các phụ huynh. Các bạn có thể tham khảo để giúp bé hiểu bài, làm bài tập dễ dàng.

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phạm Nhất Vương 22/05/2022 05:24:00
Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Bảng nhân 3, bảng chia 3 với lời giải chi tiết các bài tập 1, 2... giúp các em dễ dàng làm bài trong SGK Toán 3 bài học Bảng nhân 3, bảng chia 3 cũng như hiểu sâu hơn kiến thức đã học.

Giải bài tập trang 19, 20, SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 19, 20, SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Bảng nhân 4, bảng chia 4 là tài liệu hữu ích dành cho em học sinh lớp 3. Nó hỗ trợ các em trong quá trình học tập cũng như làm Toán bài học Bảng nhân 4, bảng chia 4.

Giải bài tập trang 21, 22, 23 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cao Toàn Mỹ 21/05/2022 22:12:00
Giải bài tập trang 21, 22, 23 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Ôn tập hình học và đo lường hỗ trợ các em học sinh trong quá trình làm bài tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Thông qua bài này, các em dễ dàng hình dung được bài làm.

Giải bài tập trang 24, 25, 26, 27 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cao Toàn Mỹ 21/05/2022 21:25:00
Giải bài tập trang 24, 25, 26, 27 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này giải chi tiết các bài tập của bài Luyện tập chung. Các em có thể tham khảo để biết được cách làm cũng như củng cố được kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Duy Thành 21/05/2022 19:16:00
Để giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em cần nắm vững được kiến thức Bảng nhân 6, Bảng chia 6. Nếu chưa hình dung được cách giải, các em có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thuỳ Dương 21/05/2022 17:21:00
Các em đã được học bài Bảng nhân 7, Bảng chia 7, giờ các em hãy giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể củng cố kiến thức hiệu quả. Các em có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây để có thể dễ dàng làm bài hơn.

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

An Nguy 21/05/2022 16:15:00
Trong tài liệu Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này, các em học sinh lớp 3 cùng nhau tìm hiểu về Bảng nhân 8, Bảng chia 8 cũng như làm bài tập bài học này dễ dàng. Cùng tham khảo để học giỏi Toán hơn.

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xuân Bắc 21/05/2022 15:15:00
Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích với lời giải chi tiết bài 1, 2... của bài học Bảng nhân 9, Bảng chia 9. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng và củng cố được kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Ngọc Thuỷ 21/05/2022 14:15:00
Bài tập trong bài học Ôn tập các số đến 1000 đã được Taimienphi.vn hướng dẫn giải chi tiết Luyện tập 1, Luyện tập 2 trong tài liệu Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống dưới đây. Thông qua đây, các em sẽ nhanh chóng và làm bài chính xác.

Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngọc Thảo 21/05/2022 13:25:00
Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3... của bài học Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Các em có thể tham khảo để có thể làm bài tập chính xác, dễ dàng.

Giải bài tập trang 39, 40, 41 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Khởi My 21/05/2022 12:26:00
Giải bài tập trang 39, 40, 41 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu học tốt Toán của bài Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia. Với hướng dẫn giải rất chi tiết, các em dễ dàng hình dung được cách làm, biết áp dụng kiến thức vào bài học.

Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phí Quỳnh Anh 21/05/2022 11:12:00
Giải bài tập trang 43, 44, 45 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Một phần mấy với lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm vững được kiến thức trên lớp cũng như giải bài tập dễ dàng, chính xác.

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngọc Thảo 21/05/2022 10:21:00
Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này mang đến lời giải chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 dễ dàng giải bài tập trong bài học Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức, làm bài chính xác.

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngọc Thảo 21/05/2022 09:15:00
Giải bài tập trang 53 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hỗ trợ giải bài tập của bài Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Thông qua tài liệu này, các em dễ dàng hình dung được cách làm cũng như nắm chắc kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Quốc Anh 21/05/2022 08:23:00
Các em đang học bài Góc, góc vuông, góc không vuông, vậy hãy tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống dưới đây để có thể củng cố kiến thức cũng như làm bài dễ dàng, chính xác nhất.

Giải bài tập trang 57, 59, 60 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Hải Sơn 21/05/2022 07:12:00
Trong bài viết này, Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 57, 59, 60 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống của bài học Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông. Các em cùng tham khảo để nhanh chóng biết cách làm, áp dụng kiến thức vào bài chính xác, hiệu quả.

Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Thị Thuỷ 21/05/2022 05:05:00
Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn giải bài tập của bài Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trong bài viết Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hy vọng đây sẽ là kiến thức hữu ích giúp các em dễ dàng làm bài, nắm chắc kiến thức hơn.

Giải bài tập trang 65, 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Khởi My 21/05/2022 04:32:00
Giải bài tập trang 65, 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn giải chi tiết bài học Luyện tập chung. Thông qua bài này, các em nhanh chóng nắm vững kiến thức các bài học trước đó cũng như giải bài tập dễ dàng.

Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chipu 21/05/2022 03:26:00
Giải bài tập trang 67, 68, 69 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1, 2 của bài học Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Nếu các em chưa biết vận dụng kiến thức vào bài học thì có thể tham khảo để giải Toán dễ dàng hơn.

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phạm Nhất Vương 21/05/2022 02:25:00
Các em học sinh lớp 3 đang muốn tham khảo cách giải bài tập 1, 2... của bài Gấp một số lên một số lần thì Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chính là tài liệu hữu ích, giúp các em dễ dàng làm Toán.

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phí Quỳnh Anh 21/05/2022 02:05:00
Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 làm bài tập dễ dàng. Để có thể vận dụng kiến thức hiệu quả, hiểu được cách làm thì các em cần xem lại lý thuyết đã học ở trên lớp trước khi làm bài tập nhé.

Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngọc Link 21/05/2022 01:05:00
Giải bài tập trang 11,12,13 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ giúp các em dễ dàng hiểu hơn về kiến thức bài học này. Bên cạnh đó, tài liệu hướng dẫn giải tương ứng với từng bài tập, các em cùng tham khảo để làm bài tập chính xác, dễ dàng.

Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Duy Vinh 21/05/2022 00:35:00
Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung là tài liệu học tốt Toán của bài Luyện tập chung. Đưa ra lời giải chi tiết cho từng bài, các em có thể tham khảo để có thể làm bài dễ dàng, giải Toán chính xác.

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Hôm nay, giáo viên của Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn giải bài tập trang 43 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Các em học sinh lớp 3 đang học bài Bảng chia 3 cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và làm bài tập dễ dàng hơn nhé.

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá