Danh mục con

Giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 44, 45, 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số là tài liệu giúp các em có thể giải bài tập 1, 2... dễ dàng. Các em nhớ vừa tham khảo vừa nhớ lại lý thuyết để có thể củng cố kiến thức tốt nhất.

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phạm Nhất Vương 31/07/2022 21:06:00
Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Phép trừ trong phạm vi 10 000 mang đến lời giải chi tiết bài tập 1, 2.... Tài liệu này sẽ giúp ích được các em học sinh lớp 3 học bài Phép trừ trong phạm vi 10 000 đơn giản, dễ dàng hơn.

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thuỳ Dương 31/07/2022 20:54:00
Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Phép cộng trong phạm vi 10 000 mang đến lời giải chi tiết cho bài tập 1, 2, 3..... Nếu một số bài các em chưa hiểu, các em nhớ đọc hướng dẫn giải để hình dung cách làm trước khi bắt tay vào làm bài nhé.

Giải bài tập trang 35, 36, 37 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thành Nam - NTN 31/07/2022 20:12:00
Giải bài tập trang 35, 36, 37 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung là tài liệu học tốt Toán dành cho các em học sinh lớp 3. Các em nhớ xem lại lý thuyết đã học để có thể làm bài dễ dàng.

Giải bài tập trang 27, 28, 29 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Duy Tâm 31/07/2022 19:51:00
Giải bài tập trang 27, 28, 29 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông là tài liệu dành cho các em học sinh lớp 3. Các phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn làm bài tập cho các bé giúp các bé hiểu bài hơn.

Giải bài tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xuân Bắc 31/07/2022 19:05:00
Giải bài tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung đã hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2, 3... theo chương trình, nội dung học. Các em vận dụng kiến thức đã học để có thể làm bài tốt nhất.

Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thuỳ Chi 31/07/2022 18:55:00
Giải bài tập trang 16 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Làm tròn đến số hàng chục, hàng trăm là tài liệu học tốt Toán dành cho các em học sinh lớp 3. Các em tham khảo để có thể làm bài dễ dàng, nắm chắc kiến thức về làm tròn số đến hàng chục và hàng trăm.

Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phí Quỳnh Anh 31/07/2022 18:12:00
Các em đang muốn tham khảo lời giải bài tập 1, 2, 3... của bài học Làm quen với chữ số La Mã, vậy hãy xem hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em sẽ biết cách làm cũng như nắm chắc kiến thức bài Làm quen với chữ số La Mã hơn đó.

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Tài liệu Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3... của bài học Diện tích hình chữ nhật theo nội dung chương trình. Các em muốn tìm kiếm lời giải thì có thể tham khảo.

Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Cảnh Nam 29/07/2022 20:21:00
Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo là một tài liệu hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3... của bài học Tiền Việt Nam. Các em chú ý tham khảo để nắm vững cách làm, giải bài tập dễ dàng hơn.

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Cảnh Nam 29/07/2022 18:20:00
Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3... bài học Ôn tập các số trong phạm vi 100 000. Các em học sinh lớp 3 có thể tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng, đúng chuẩn.

Giải bài tập trang 82, 83, 84 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Đỗ Bá Hưng 29/07/2022 17:19:00
Giải bài tập trang 82, 83, 84 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Ôn tập hình học và đo lường là tài liệu hữu ích cho các em muốn học giỏi bài học Ôn tập hình học và đo lường. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt Toán, mang lại kết quả học tập cao.

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Duy Thành 29/07/2022 16:31:00
Lời giải bài tập 1, 2... của bài học Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 85 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo. Các em muốn chắc chắn bài làm của mình có thể tham khảo.

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thành Nam - NTN 29/07/2022 15:21:00
Các em đang muốn tìm lời giải bài tập 1, 2, 3... của bài học Ôn tập các phép tính trong sách Chân trời sáng tạo Toán 3 thì có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Ôn tập các phép tính này.

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngọc Thảo 29/07/2022 13:18:00
Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu học tốt Toán bài học So sánh các số trong phạm vi 10 000. Các em có thể tham khảo để có thể làm bài tập 1, 2, 3... dễ dàng, chính xác nhất.

Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải bài 1, 2, 3... của bài học Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông trong chương trình học sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ được Tamienphi.vn hướng dẫn trong bài viết Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em và phụ huynh cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoài Linh 24/07/2022 14:04:00
Giải bài tập trang 22,23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu lời giải bài học Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông với nội dung theo chương trình học trong sách. Các em cùng tham khảo để nắm chắc kiến thức, biết được cách làm.

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trần Thuỳ 24/07/2022 11:06:00
Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3. Với lời giải chi tiết bài tập 1, 2... của bài Luyện tập chung trang 83, 84, các em dễ dàng so sánh, đối chiếu với bài làm cũng như hình dung được cách làm.

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Đỗ Bá Hưng 24/07/2022 03:21:00
Tiếp tục series giải Toán 3, Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 74 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Diện tích hình vuông chi tiết bài 1, 2, 3.... Các em cùng tham khảo để củng cố được bài làm cũng như kiến thức.

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Công Lý 24/07/2022 01:09:00
Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Xăng-ti-mét vuông mang đến lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3... trong sách giúp các em học sinh có thể tham khảo, nắm vững cách làm bài tập bài học này.

Giải bài tập trang 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Các em học xong bài học Tháng - Năm thì đừng quên làm bài tập Toán để có thể củng cố, nắm chắc kiến thức. Để chính xác và hiểu hơn về bài thì các em có thể tham khảo lời giải trong tài liệu Giải bài tập trang 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều này.

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Ngọc Thảo 23/07/2022 10:11:00
Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) này đã hướng dẫn giải chi tiết giúp các em có thể làm bài tập dễ dàng. Các em nhớ xem thêm lý thuyết đã học ở trên lớp để hiểu cách làm bài nhé.

Giải bài tập trang 41, 42, 43 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Phạm Nhất Vương 23/07/2022 09:25:00
Các em đang muốn tham khảo lời giải của bài tập 1, 2, 3... bài Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) thì hãy tham khảo bài viết giải bài tập trang 41, 42, 43 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều của Taimienphi.vn. Đây là một tài liệu rất hữu ích dành cho các em muốn học tốt chương trình Toán lớp 3 nhé.

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Luyện tập chung mang đến cho các em lời giải chi tiết bài 1, bài 2... giúp các em có thể làm bài tập dễ dàng và hiệu quả. Từ đó, các em có thể nắm chắc kiến thức các bài đã học trước đó.

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Tin Nguyễn 20/07/2022 14:35:00
Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) hướng dẫn giải Toán chi tiết bài 1, 2, giúp các em có thể bài tập dễ dàng sau khi học xong. Bên cạnh đó, các em cũng nắm chắc kiến thức, học tốt Toán.

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá