Danh mục con

Giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Ngoài lắng nghe ở trên lớp, các em cùng củng cố kiến thức bằng cách Giải bài tập trang 53, 54, 55 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo. Các em có thể tham khảo lời giải sau đây để chắc chắn về cách làm, nắm chắc bài học hơn.

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Duy Thành 09/07/2022 12:12:00
Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Trăm nghìn là một tài liệu hữu ích. Các bài tập 1, 2.. của bài học Trăm nghìn dều được hướng dẫn chi tiết theo nội dung học, các em cùng tham khảo để giải bài tập tốt hơn.

Giải bài tập trang 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Hoài Linh 09/07/2022 10:23:00
Giải bài tập trang 46 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Các khả năng xảy ra của một sự kiện này mang đến lời giải chi tiết các bài tập 1, 2.... giúp các em có thể củng cố kiến thức, giải Toán hiệu quả và dễ dàng.

Giải bài tập trang 43, 44 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Tin Nguyễn 09/07/2022 09:21:00
Hôm nay, giáo viên Toán của Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn các bạn học sinh lớp 3 giải bài tập trang 43, 44 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Bảng thống kê số liệu chi tiết. Các em hãy đọc đề bài, tham khảo hướng dẫn làm để hình dung cách giải bài toán nhé.

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Phí Quỳnh Anh 09/07/2022 08:23:00
Ngoài lắng nghe lý thuyết trên lớp, các em nhớ Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Chu vi hình vuông để củng cố kiến thức hiệu quả. Nếu chưa biết áp dụng công thức, kỹ năng giải Toán thì các em có thể xem hướng dẫn giải sau đây.

Giải bài tập trang 36 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Ngọc Thuỷ 09/07/2022 04:18:00
Giải bài tập trang 36 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo đã mang đến lời giải chi tiết các bài tập trong bài học Hình vuông. Các em chú ý để có thể làm bài tập dễ dàng. Nếu như chưa hình dung được cách làm thì các em hãy xem lại lý thuyết trước đó.

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Trần Văn Việt 09/07/2022 03:21:00
Để nắm chắc kiến thức bài học Hình chữ nhật, các em nhớ chú ý nghe giảng lý thuyết và làm các bài tập. Để định hướng giải bài đúng chuẩn, các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Hình chữ nhật này.

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Trần Hoạt 09/07/2022 02:29:00
Ngoài xem lý thuyết đã học trên lớp của bài Góc vuông, góc không vuông, các em cần Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: bài 1, 2... để củng cố kiến thức. Nếu như chưa chắc chắn bài làm của mình, các em có thể tham khảo lời giải sau đây.

Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 mang đến lời giải chi tiết các bài tập. Tài liệu này có hướng dẫn giải và đáp án giúp các em có thể hiểu sâu hơn về kiến thức Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 cũng như làm bài tập trong sách giáo khoa dễ dàng.

Giải bài tập trang 12,13 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Cao Thắng 08/07/2022 22:16:00
Giải bài tập trang 12,13 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: So sánh các số có bốn chữ số là tài liệu miễn phí, các em có thể tham khảo để củng cố kiến thức cũng như làm bài tập hiệu quả. Để nắm chắc ký thuyết hơn, các em nhớ chú ý lắng nghe và ôn lại lý thuyết của bài học nhé.

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Long Thịnh 08/07/2022 21:09:00
Giáo viên Toán bên Taimienphi.vn tiếp tục hướng dẫn Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo: Các số có bốn chữ số. Các em muốn làm bài dễ dàng hơn, củng cố kiến thức đúng chuẩn thì đừng bỏ qua tài liệu hữu ích này.

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Trấn thành 08/07/2022 20:17:00
Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều là một tài liệu học tốt bài học Ôn tập về hình học và đo lường. Thông qua tài liệu này, các em học sinh lớp 3 có thể nắm chắc kiến thức, luyện tập giải bài tập này dễ dàng.

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Ngọc Link 08/07/2022 19:22:00
Hôm nay, Taimienphi.vn xin gửi đến các em học sinh và phụ huynh tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Ôn tập chung. Đây là tài liệu rất hữu ích giúp các em có thể giải Toán bài 1, 2, 3... trang 113, 114 dễ dàng.

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Ngọc Thảo 08/07/2022 18:05:00
Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất là tài liệu học tốt Toán mà Taimienphi.vn chia sẻ. Đây là tài liệu hỗ trợ các em giải Toán bài tập 1, 2... bài học Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất dễ dàng, tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Công Lý 08/07/2022 16:29:00
Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 là một tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 có thể làm bài toán trong sách giáo khoa cũng như nắm chắc kiến thức về phép tính trong phạm vi 100 000.

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Nguyễn Hải Sơn 08/07/2022 15:12:00
Taimienphi.vn đã hướng dẫn giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều của bài học Khả năng xảy ra của một sự kiện giúp các em có thể nắm rõ kiến thức hiệu quả, giải quyết các bài Toán trong sách cũng như các bài tương tự khi gặp dễ dàng.

Giải bài tập trang 95, 96, 97 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Ngọc Thảo 08/07/2022 14:15:00
Giải bài tập trang 95, 96, 97 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Bảng số liệu thống kê là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 có thể học tốt bài Bảng số liệu thống kê khi đưa lời giải chi tiết, bám sát vào chương trình. Các em cùng tham khảo để giải bài nhanh chóng, dễ dàng.

Giải bài tập trang 92, 93, 94 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Xuân Bắc 08/07/2022 13:09:00
Giải bài tập trang 92, 93, 94 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều đã hướng dẫn rất chi tiết lời giải theo khung chương trình. Ngoài tham khảo để hình dung cách làm, các em có thể đối chiếu với bài làm của mình, củng cố được kỹ năng giải bài tập của bài Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê.

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Duy Tâm 08/07/2022 12:23:00
Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều là tài liệu mang đến lời giải bài tập 1, 2, 3... bài học Em ôn lại những gì đã học. Các em cùng theo dõi để có thể giải Toán dễ dàng, củng cố được kiến thức đã học.

Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Trần Hoạt 08/07/2022 11:21:00
Bài tập 1, 2, 3... trong bài Luyện tập chung ở trang 90, 91 sách Toán 3 Cánh Diều đã được Taimienphi.vn hướng dẫn giải tại bài viết Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều này. Các em có thể tham khảo để củng cố hơn kiến thức đã học trước đó, giải bài tập về nhà nhanh chóng, chính xác.

Giải bài tập trang 89 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Xuân Bắc 08/07/2022 10:01:00
Giải bài tập trang 89 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3. Các bài giải tương ứng với từng bài tập 1, 2, trong sách trang 89 giúp các em dễ dàng hình dung cách làm, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán bài diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Lộc Ngô 08/07/2022 09:21:00
Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều dành cho các em học sinh lớp 3 muốn học tốt bài học Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông. Với lời giải, hướng dẫn chi tiết, các em sẽ hình dung và làm bài dễ dàng, đúng chuẩn hơn.

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Thuỳ Chi 08/07/2022 08:12:00
Tham khảo tài liệu giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều giúp các em có thể biết được cách làm bài 1, 2... trong chương trình học cũng như nắm chắc được kiến thức bài học Diện tích một hình. Từ đó, các em có thể giải bài tập liên quan hiệu quả.

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Ngọc Thảo 08/07/2022 06:13:00
Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo) hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2.... Các em có thể tham khảo để có thể giải quyết bài Toán dễ dàng.

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

Lộc Ngô 08/07/2022 05:24:00
Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều sẽ giúp các em giải bài tập 1, 2, 3... của bài học Tìm thành phần chưa biết của phép tính. Các em muốn làm bài chính xác và dễ dàng hơn, có thể tham khảo.

Mới cập nhật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá