Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo

Trong tài liệu soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, các em sẽ được tìm hiểu chi tiết về tác phẩm bao gồm bố cục, cách lập luận sắc bén, cách đưa ra dẫn chứng tiêu biểu đầy thuyết phục, cách chọn lọc từ ngữ mang đậm phong cách chính luận của Hồ Chủ Tịch.

Mục Lục bài viết:
1. Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, Ngắn 2
2. Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, Ngắn 2
3. Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, Ngắn 3

 

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, Ngắn 1

1. Nêu bố cục của bản “Tuyên ngôn Độc lập”
- Bố cục bản "Tuyên ngôn Độc lập" gồm 3 phần:
+ Phần 1: cơ sở pháp lý và chính nghĩa.
+ Phần 2: tố cáo tội ác của thực dân Pháp.
+ Phần 3: lời tuyên bố độc lập của nhân dân.

2. Việc trích dẫn bản “Tuyên ngôn Độc lập” (1776) của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1793) của cách mạng Pháp trong phần mở đầu bản “Tuyên ngôn Độc lập” là một cách viết rất cao tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh đem lại những ý nghĩa sâu sắc cho bản Tuyên ngôn được viết ra trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt lúc bấy giờ.

3. Bản “Tuyên ngôn Độc lập” đã lật tẩy bộ mặt tàn bạo, xảo quyệt của thực dân Pháp đối với nhân dân ta bằng lí lẽ và sự thật hùng hồn, không thể chối cãi được. (Phân tích đoạn 2 và đoạn 3).

4. Tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập" thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn.

II. LUYỆN TẬP
Bản “Tuyên ngôn Độc lập” từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam vì đó là lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, khao khát độc lập tự do và ý chí quyết tâm bảo vệ tự do, độc lập ở Hồ Chí Minh. Tấm lòng đó đã truyền vào từng lời văn khi da diết, khi tự hào, khi hung hồn đanh thép gây xúc động mạnh mẽ đối với người đọc.

Trên đây là phần Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo bài tiếp theo, các em chuẩn bị trả lời câu hỏi SGK, Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội và cùng với phần Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 để học tốt Ngữ Văn 12 hơn.

 

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, Ngắn 2

Câu 1 (trang 41 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):
Bố cục của bản Tuyên ngôn độc lập: 3 phần
- Phần 1(từ đầu đến không ai chối cãi được): tiền đề chính nghĩa làm cơ sở lí luận cho bản tuyên ngôn.
- Phần 2 (tiếp đến phải được độc lập): cơ sở chính nghĩa (cuộc chiến tranh luận ngầm bác bỏ luận điệu xảo trá.
- Phần 3 (còn lại): Lời tuyên bố độc lập của nước Việt Nam mới.

Câu 2 (trang 41 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):
Lời trích dẫn từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới:
+ Lời từ tuyên ngôn độc lập năm 1776 nước Mĩ.
+ Từ những bản tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền năm 1791 của nước Pháp.
→ Lời lẽ hai bản tuyên ngôn đều đề cập đến vấn đề nhân quyền thể hiện sự khéo léo, kiên quyết của Bác trước kẻ thù.
- Khéo léo vì Bác tỏ thái độ trân trọng, thành quả, văn hóa lớn của nhân loại
- Kiên quyết vì Bác khẳng định quyền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam bằng chính lời lẽ của tổ tiên người Pháp, người Mĩ. Biện pháp lấy gậy ông đập lưng ông được vận dụng thích đáng.

Câu 3 (trang 42 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):
Trong phần thứ hai của bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác đã đưa ra lí lẽ khẳng định quyền độc lập, dân tộc Việt Nam:
- Nếu thực dân Pháp tỏ ra đê hèn, bạc nhược và tàn ác, thì nhân dân Việt Nam lại tỏ thái độ khoan hồng và nhân đạo. Hành động của nhân dân Việt Nam hợp với lời lẽ của tổ tiên người Pháp, người Mĩ đã ghi lại trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng trên.
- Bác đã gợi ra những nét đẹp tư tưởng của dân tộc ta bao đời nay luôn bao dung, độ lượng với kẻ thù.
- Nếu thực dân Pháp phản bội đồng minh, đầu hàng Nhật, thì Việt Nam đứng về phía đồng minh, chống Nhật.
- Nhân dân Việt Nam cũng cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng và giành thắng lợi to lớn, đánh đuổi xiềng xích thực dân, lật đổ chế độ quân chủ để có một nước Việt Nam độc lập chế độ dân chủ cộng hòa.
→ Bác kết luận dân tộc dó phải được tự do, phải được độc lập.

Câu 4 (trang 42 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):
Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn.
* Lập luận chặt chẽ:
- Mở đầu tác phẩm Bác nêu cơ sở pháp lí dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới được hưởng quyền độc lập là một lẽ phải, không ai chối cãi được. Điều đó được ghi trong hai bản tuyên ngôn nổi của nước Mĩ và nước Pháp.
- Kế đến Bác nêu cơ sở thực tiễn, một hệ thống xác thực để chứng minh hoạt động của thực dân Pháp với dân tộc ta hơn 80 năm nay là trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
- Trên cơ sở pháp lí, kết hợp chặt chẽ với cơ sở thực tiễn, Bác tuyên bố trước đồng bào và nhân dân thế giới về một nước Việt Nam độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.
* Lí lẽ sắc bén:
- Bác khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam bằng chính lời lẽ của tổ tiên người Pháp và người Mĩ.
- Lí lẽ khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam:
- Lí lẽ ràng buộc đồng minh và việc công nhận độc lập dân tộc Việt Nam.
→ Hệ thống lí lẽ ấy không chỉ giàu tính luận chiến mà còn thể hiện sắc nét đặc điểm phong cách văn chính luận của người, lối tư duy sắc sảo, nhạy bén giàu tri thức văn hóa.
* Ngôn ngữ hùng hồn:
- Trong Tuyên ngôn độc lập Bác dùng từ rất chính xác, tinh tế
- Đanh thép, sắc sảo: biểu hiện tính chiến đấu không khoan nhượng, thái độ dứt khoát thể hiện bản lĩnh vững vàng, phi thường, lối luận chặt chẽ, sắc bén.

LUYỆN TẬP

- Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là áng thiên cổ hùng văn thứ hai của dân tộc, là áng văn chính luận mẫu mực.
- Tác phẩm thể hiện tầm văn hóa lớn của một vị lãnh tụ vĩ đại, am hiểu tri thức văn hóa của nhân loại.
- Bản tuyên ngôn còn thể hiện tư tưởng lớn, đề cập đến quyền con người, quyền dân tộc. Đây là vấn đề mà thời đại nào, dân tộc nào cũng quan tâm.
→ Bởi vậy Tuyên ngôn độc lập từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam.

 

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập, phần tiếp theo, Ngắn 3

I. Đọc – hiểu văn bản 
 
Câu 1: Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập
Trả lời:
- 3 phần : 
+ Phần 1 : từ đầu đến... “Không ai có thể chối cãi được”
 -> Cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Phần 2 : tiếp đến ...“ phải được độc lập ! ” 
-> Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. 
           + Phần 3 : (còn lại ) 
          -> Lời tuyên bố của Việt Nam với thế giới .
 
Câu 2: Việc trích dẫn Tuyên ngôn độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu có ý nghĩa gì ?
Trả lời:
- So sánh, đặt ngang hàng thậm chí là hơn so với hai bản tuyên ngôn => vì Tuyên ngôn độc lập đã giải quyết cùng lúc cả hai vấn đề dân tộc và dân chủ.
- “Gậy ông đập lưng ông” vì hành động chúng đi ngược lại bản tuyên ngôn của chính mình.
- Lập luận chặt chẽ, lý lẽ không thể chối cái,tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho dân tộc. “Suy rộng ra” nghĩa là đã mở rộng phạm vì ý nghĩa, bản tuyên ngôn có ý nghĩa cả nhân loại.
 
Câu 3 : Trong phần thứ hai của bản Tuyên ngôn , tác giả đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập tự do của nước Việt Nam ta?
Trả lời:
- Nội dung : Vạch ra tội ác trên các phương diện (kinh tế, chính trị, văn hoá) và đặc biệt đã bán nước ta hai lần cho Nhật của bọn thực dân Pháp. 
- Nghệ thuật : Giọng văn hùng hồn, đanh thép với khí thế hừng hực căm hờn bọn xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, với hình ảnh chân thật, và điệp từ “chúng” càng làm rõ hơn tội ác của Pháp. Qua đó cũng thể hiện tấm lòng thương xót cho dân tộc, cho đất nước va Bác Hồ kính yêu 
=> Tạo nên sức mạnh hùng hồn và đáng tin cậy cho lời tuyên bố độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam.
 
Câu 4 : “Tuyên ngôn độc lập” thể hiện phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn chính luận: ngắn gọn, trong sáng, giản dị mà súc tích, đanh thép, sắc sảo. Hãy làm sáng tỏ điều đó?
Trả lời:
- Ngắn gọn, giản dị, súc tích : dễ hiểu,lời lẽ rõ ý,cô đọng.
- Trong sáng : biểu thị các tình cảm yêu, căm ghét rõ ràng; Từ ngữ rõ ràng,chính xác, trong sáng .
- Đanh thép, sắc sảo: mượn bản Tuyên ngôn của chúng để kết tội chúng; dẫn chứng hùng hồn,đã được kiểm nghiệm; lập luận sắc bén không thể chối cãi được.
II. Luyện tập :
Lí giải vì sao “Tuyên ngôn độc lập” là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục trái tim con người Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay?
Trả lời :
Vì:
- Tuyên ngôn đã thể hiện rõ các cung bậc tình cảm ( Căm phẫn kẻ thù, yêu nước, tự hào dân tộc, thương xót đồng bào ).
- Khơi dậy sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, khợi dậy trong mỗi con người tình cảm đặc biệt.
- Mang tính pháp lý sâu sắc có ý nghĩa cả dân tộc và cả thế giới. 
- Là bản Tuyên ngôn hay cả về nội dung lẫn nghệ thuật.
 

Việt Bắc là bài học nổi bật trong Tuần 8 của chương trình học theo SGK Ngữ Văn 12, học sinh cần Soạn bài Việt Bắc, đọc trước nội dung, trả lời câu hỏi trong SGK.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-tuyen-ngon-doc-lap-phan-tiep-theo-38000n.aspx

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Kết bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
Dàn ý bình luận những ý kiến đánh giá về Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo), soạn văn lớp 11
Tuyên ngôn độc lập láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào? Ý nghĩa?
Chứng minh Đại cáo bình Ngô là một bản tuyên ngôn độc lập
Từ khoá liên quan:

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) lớp 12

, Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 2: Tác phẩm, Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo),
SOFT LIÊN QUAN
 • Giáo án bài Tuyên ngôn độc lập

  Tài liệu giáo án Ngữ Văn lớp 12

  Giáo án bài Tuyên ngôn độc lập là tài liệu giảng dạy giúp các thầy cô có thêm gợi ý cho bài giảng, giúp bài giảng trở nên phong phú, thú vị và truyền tải được những tư tưởng giá trị đến các em học sinh.
 • Notepad++ Soạn thảo ngôn ngữ lập trình trên Windows 10/8/7
 • JcppEdit Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình
 • TopStyle Soạn thảo ngôn ngữ lập trình
 • Kate Soạn thảo ngôn ngữ lập trình
 • Visual Studio Soạn thảo văn bản, lập trình ứng dụng

Tin Mới

 • Tóm tắt Vợ nhặt

  Bài viết chia sẻ tài liệu Tóm tắt Vợ nhặt ngắn gọn, chi tiết. Dựa theo cách tóm tắt này, các em có thể nắm được khái quát nội dung, diễn biến tâm lý của các nhân vật trong truyện đồng thời ôn tập, củng cố kiến thức và làm tốt các đề văn yêu cầu phân tích tác phẩm Vợ nhặt sau này.

 • Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, Ngữ văn lớp 12

  Trong chương trình Tập làm văn THPT các em học sinh sẽ được củng cố và nâng cao hơn các kiến thức về văn nghị luận, chính vì vậy, tài liệu soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi trong chủ đề Soạn văn lớp 12 là tài liệu phù hợp với các em học sinh lớp 12 tham khảo để chuẩn bị bài học ở nhà một cách tốt nhất.

 • Soạn bài Nhân vật giao tiếp, Ngữ văn lớp 12

  Kiến thức Tiếng Việt lớp 12 không hề đơn giản, chính vì vậy, muốn học tốt các bài học ở trên lớp, học sinh cần có sự chuẩn bị chu đáo ở nhà.Tài liệu Soạn văn lớp 12 về Nhân vật giao tiếp là tài liệu khá đầy đủ và chi

 • Code game Nương Nương Cát Tường

  Vừa qua trên thị trường Việt đã xuất hiện một siêu phẩm game nhập vai đấu cung vô cùng hấp dẫn, Nương Nương Cát Tường ( hay còn có tên gọi khác là Hoàng Hậu Cát Tường ) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng, Code game Nương Nương Cát Tường là một thứ không thể thiếu đối với mọi game thủ trước khi bước chân vào trò chơi.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá