Phương thức Getter và Setter trong jQuery

Trong bài học trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về hàm callback trong jQuery. Bài học tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về phương thức Getter và Setter trong jQuery.

Để tìm hiểu cách gán và thiết lập các giá trị, nội dung và thuộc tính của phần tử, bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài học jQuery về phương thức Getter và Setter trong jQuery dưới đây của Taimienphi.vn.

phuong thuc getter va setter trong jquery

Phương thức Getter và Setter trong jQuery

Mục Lục bài viết:
1. Lấy hoặc thiết lập các giá trị và nội dung trong jQuery
2. Phương thức text() trong jQuery
   2.1. Lấy nội dung bằng phương thức text()
   2.2. Thiết lập nội dung bằng phương thức text()
3. Phương thức html() trong jQuery
   3.1. Lấy nội dung HTML bằng phương thức html()
   3.2. Thiết lập nội dung HTML bằng phương thức html()
4. Phương thức attr() trong jQuery
   4.1. Lấy giá trị thuộc tính bằng phương thức attr()
   4.2. Thiết lập thuộc tính bằng phương thức attr()
5. Phương thức val() trong jQuery
   5.1. Lấy các giá trị của thành phần biểu mẫu bằng phương thức val()
   5.2. Thiết lập giá trị các thành phần biểu mẫu bằng phương thức val()

 

1. Lấy hoặc thiết lập các giá trị và nội dung trong jQuery

Một số phương thức jQuery có thể được sử dụng đến gán hoặc đọc giá trị trên phần tử được chọn, bao gồm các phương thức như text(),html(),attr()val().

Nếu các phương thức này được gọi mà không có đối số thì được gọi là getter, vì nó nhận (hoặc đọc) giá trị của phần tử. Nếu các phương thức này được gọi cùng một giá trị làm đối số thì được gọi là setter vì nó gán (hoặc thiết lập) giá trị đó.

 

2. Phương thức text() trong jQuery

Phương thức text() trong jQuery được sử dụng để lấy hoặc thiết lập nội dung là văn bản (text) cho các phần tử được chọn.

 

2.1. Lấy nội dung bằng phương thức text()

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây minh họa cách lấy nội dung text trong đoạn văn bản:

phuong thuc getter va setter trong jquery

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 2

Lưu ý: Phương thức text() trong jQuery truy xuất các giá trị của tất cả các phần tử được chọn (tức là nội dung văn bản), các phương thức getter khác như html(), attr()val() chỉ trả về giá trị của phần tử đầu tiên được chọn.

 

2.2. Thiết lập nội dung bằng phương thức text()

Ví dụ: ví dụ dưới đây minh họa cách thiết lập nội dung văn bản cho đoạn văn bản:

phuong thuc getter va setter trong jquery 3

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 4

Lưu ý: Nếu các phương thức text(),html(),attr()val() trong jQuery được gọi cùng một giá trị làm đối số, các phương thức sẽ thiết lập giá trị đó cho các phần tử phù hợp.

 

3. Phương thức html() trong jQuery

Phương thức html() trong jQuery được sử dụng để lấy hoặc thiết lập các nội dung HTML cho phần tử.

 

3.1. Lấy nội dung HTML bằng phương thức html()

Ví dụ: Ví dụ dưới đây minh họa cách lấy nội dung HTML cho các phần tử p (paragraph) cũng như phần tử chứa div:

phuong thuc getter va setter trong jquery 5

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 6

Lưu ý: Nếu có nhiều phần tử được chọn, phương thức html() chỉ trả về nội dung HTML của phần tử đầu tiên từ tập hợp các phần tử phù hợp.

 

3.2. Thiết lập nội dung HTML bằng phương thức html()

Ví dụ dưới đây minh họa cách thiết lập nội dung HTML của phần tử body:

phuong thuc getter va setter trong jquery 7

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 8

 

4. Phương thức attr() trong jQuery

Phương thức attr() trong jQuery được sử dụng để lấy giá trị thuộc tính của phần tử hoặc thiết lập một (hoặc nhiều) thuộc tính cho phần tử đã chọn.

 

4.1. Lấy giá trị thuộc tính bằng phương thức attr()

Ví dụ dưới đây minh họa cách lấy thuộc tính href của siêu liên kết (hyperlink), tức là phần tử a cũng như thuộc tính alt của phần tử thẻ ảnh:

phuong thuc getter va setter trong jquery 9

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 10

Lưu ý: Nếu có nhiều phần tử được chọn, phương thức attr() chỉ trả về giá trị thuộc tính của phần tử đầu tiên trong tập hợp các phần tử phù hợp.

 

4.2. Thiết lập thuộc tính bằng phương thức attr()

Trong ví dụ dưới đây minh họa cách thiết lập thuộc tính checked cho hộp checkbox:

phuong thuc getter va setter trong jquery 11

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 12

Ngoài ra phương thức attr() trong jQuery cũng cho phép người dùng thiết lập nhiều thuộc tính cùng lúc. Trong ví dụ dưới đây minh họa cách thiết lập thuộc tính class title cho các phần tử thẻ ảnh:

phuong thuc getter va setter trong jquery 13

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 14

 

5. Phương thức val() trong jQuery

Phương thức val() trong jQuery được sử dụng để lấy hoặc thiết lập giá trị hiện tại cho các thành phần biểu mẫu HTML, bao gồm input, selecttextarea.

 

5.1. Lấy các giá trị của thành phần biểu mẫu bằng phương thức val()

Ví dụ dưới đây minh họa cách lấy các giá trị của biểu mẫu bằng phương thức val():

phuong thuc getter va setter trong jquery 15

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 16

Lưu ý: Nếu có nhiều phần tử được chọn, phương thức val() chỉ trả về giá trị của phần tử đầu tiên từ tập hợp các phần tử phù hợp.

 

5.2. Thiết lập giá trị các thành phần biểu mẫu bằng phương thức val()

Ví dụ dưới đây minh họa cách thiết lập các giá trị của các thành phần biểu mẫu bằng phương thức val():

phuong thuc getter va setter trong jquery 17

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

phuong thuc getter va setter trong jquery 18

https://thuthuat.taimienphi.vn/phuong-thuc-getter-va-setter-trong-jquery-51496n.aspx
Bài học trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về phương thức Getter và Setter trong jQuery. Trong bài học tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về Hàm callback trong jQuery.

Tác giả: Phương Anh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Phương thức lấy và thiết lập các thuộc tính CSS trong jQuery
Thiết lập kích thước phần tử trong jQuery
Hiệu ứng Slide trong jQuery
Hiệu ứng Fade in và Fade out trong jQuery
Tự học Selector trong jQuery
Từ khoá liên quan:

Phương thức Getter và Setter trong jQuery

, jQuery, học jQuery,

SOFT LIÊN QUAN
  • jQuery Treeview Plugin

    Hỗ trợ quản lý thư mục jQuery

    jQuery Treeview Plugin là tiện ích mở rộng hữu ích cho người dùng thường xuyên làm việc với jQuery. Download jQuery Treeview Plugin giúp bạn quản lý các file jQuery dễ dàng hơn nhờ việc phân cấp cây thư mục một cách khoa ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá