Number trong C++

Trong các bài học C++ trước chúng ta đã tìm hiểu về lệnh điều kiện và hàm trong C++, trong bài học tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về Number trong C++ là gì.

Khi làm việc với Number, chúng ta sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy như int, short, long, float và double, ... . Vậy để tìm hiểu chi tiết về Number trong C++ là gì, bạn đọc cùng tham khảo bài học C++ dưới đây của Taimienphi.vn.

number trong c

Tìm hiểu Number trong C++

Mục lục bài viết

1. Ví dụ về Number trong C++

2. Hàm toán học trong C++

3. Số ngẫu nhiên (Random Number) trong C++

Ví dụ về Number trong C++

Dưới đây là ví dụ về Number trong C++:

#include

sử dụng namespace std;

int main () {

// định nghĩa number:

short s;

int i;

long l;

float f;

double d;

// gán number;

s = 10;

i = 1000;

l = 1000000;

f = 230.47;

d = 30949.374;

// in number;

cout < "short="" s="" :"="">< s=""><>

cout < "int="" i="" :"="">< i=""><>

cout < "long="" l="" :"="">< l=""><>

cout < "float="" f="" :"="">< f=""><>

cout < "double="" d="" :"="">< d=""><>

trả về 0;

}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ trả về kết quả có dạng như dưới đây:

number trong c 2

Hàm toán học trong C++

Ngoài các hàm mà chúng ta có thể tạo, C++ còn bao gồm một số hàm hữu ích khác có sẵn trong các thư viện C và C++ chuẩn, được gọi là hàm built-in (hay hàm tích hợp sẵn). Dưới đây là bảng danh sách một số hàm built-in trong C++ mà bạn có thể sử dụng:

Lưu ý: Để sử dụng các hàm dưới đây, chúng ta cần thêm file header có tên .

number trong c 3

Hàm Mô tả hàm

double cos(double) Hàm này lấy và trả về cosin của một góc (dạng double).

double sin(double) Hàm này lấy và trả về sin của một góc (dạng double).

double tan(double) Hàm này lấy và trả về tang của một góc (dạng double).

double log (double) Hàm này lấy một số và trả về logarit tự nhiên (ln) của số đó.

double pow(double, double) Hàm mũ lấy double đầu tiên làm cơ số và số mũ là double thứ hai.

double hypot(double, double) Nếu truyền độ dài của hai cạnh tam giác (lần lượt là các số double), nó sẽ trả về độ dài cạnh huyền

double sqrt(double) Nếu truyền một số cho hàm, nó sẽ trả về căn bậc 2 của số double.

int abs(int) Hàm này trả về trị tuyệt đối của số nguyên được truyền.

double fabs(double) Hàm này trả về trị tuyệt đối của số thập phân được truyền cho nó.

double floor(double) Tìm số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng tham số đã truyền cho nó.

Ví dụ dưới đây minh họa một số hàm toán học trong C++:

#include

#include

sử dụng std;

int main () {

// định nghĩa number:

short s = 10;

int i = -1000;

long l = 100000;

float f = 230.47;

double d = 200.374;

// hàm toán học;

cout < "sin(d)="" :"="">< sin(d)=""><>

cout < "abs(i)="" :"="">< abs(i)=""><>

cout < "floor(d)="" :"="">< floor(d)=""><>

cout < "sqrt(f)="" :"="">< sqrt(f)=""><>

cout < "pow(="" d,="" 2)="" :"="">< pow(d,="" 2)=""><>

trả về 0;

}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ trả về kết quả có dạng như dưới đây:

number trong c 4

Số ngẫu nhiên (Random Number) trong C++

Trong nhiều trường hợp bạn sẽ cần tạo số ngẫu nhiên. Để tạo số ngẫu nhiên trong C++, bạn có thể sử dụng 2 hàm là hàm rand() và hàm srand(). Trong đó hàm rand() trả về số ngẫu nhiên giả. Để khắc phục vấn đề này, trước tiên chúng ta gọi hàm srand ().

Ví dụ dưới đây minh họa cách để tạo số ngẫu nhiên trong C++. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng hàm time () để lấy số giây trên hệ thống thời gian và sử dụng hàm rand() để chọn ngẫu nhiên.

#include

#include

#include

sử dụng namespace std;

int main () {

int i,j;

// thiết lập số giây

srand( (unsigned)time( NULL ) );

/* tạo 10 số ngẫu nhiên. */

for( i = 0; i < 10;="" i++="" )="">

// tạo số ngẫu nhiên thực tế

j = rand();

cout <" số="" ngẫu="" nhiên="" :="" "="">< j=""><>

}

trả về 0;

}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ trả về kết quả có dạng như dưới đây:

Số ngẫu nhiên : 1748144778

Số ngẫu nhiên : 630873888

Số ngẫu nhiên : 2134540646

Số ngẫu nhiên : 219404170

Số ngẫu nhiên : 902129458

Số ngẫu nhiên : 920445370

Số ngẫu nhiên : 1319072661

Số ngẫu nhiên : 257938873

Số ngẫu nhiên : 1256201101

Số ngẫu nhiên : 580322989

https://thuthuat.taimienphi.vn/number-trong-c-43972n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về Number trong C++ là gì. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm chi tiết về lệnh điều kiện trong C++ nhé.

Tác giả: Hoàng Bách     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Tính đa hình (Polymorphism) trong C#
Nullable trong C# là gì?
Hằng và cách sử dụng hằng trong C#
Bloodshed Dev C++ - Hướng dẫn thực thi, biên dịch
Comment trong C++
Từ khoá liên quan:

number trong c++

, Number trong C++, C++,

SOFT LIÊN QUAN
  • Lập trình C++

    Giáo trình lập trình C++

    Lập trình C++ là tài liệu hướng dẫn học lập trình C++ - ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mở rộng từ ngôn ngữ C, cung cấp đến bạn các kiến thức về cách thức và tư duy lập trình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho những ai ...

Tin Mới