Luật chăn nuôi 2018 mới nhất, Luật số 32/2018/QH14

Việt Nam được biết đến là một đất nước nông nghiệp, chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc cũng như đặt ra những thể chế trong lĩnh vực này. Luật chăn nuôi 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện đang tạo nên hành lang pháp lý điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực chăn nuôi. Cùng Taimienphi.vn tìm hiểu nội dung chi tiết tại bài viết sau.

Luật chăn nuôi ra đời đã đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế và cải tiến, nâng cao hoàn hiện hệ thống pháp luật về chăn nuôi.

luat chan nuoi 2018 moi nhat co noi dung gi

Luật Chăn nuôi 2018 số 32/2018/QH14 và Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

 

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Luật chăn nuôi.
2. Nội dung chính của Luật chăn nuôi.
3. Những điểm mới của Luật chăn nuôi 2018.


1. Khái quát về Luật chăn nuôi

Luật chăn nuôi mới nhất hiện đang áp dụng là: Luật chăn nuôi 2018 số 38/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018.

* Về hiệu lực: có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

* Về bố cục: 8 Chương, 83 Điều

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 - Điều 12)
- Chương II: Giống và sản phẩm giống vật nuôi
+ Mục 1: Nguồn gen giống vật nuôi (từ Điều 13 - Điều 17)
+ Mục 2: Sản xuất, mua bán giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi (từ Điều 18 - Điều 25)
+ Mục 3: Khảo nghiệm, kiểm định dòng, giống vật nuôi (từ Điều 26 - Điều 31)
- Chương III: Thức ăn chăn nuôi (từ Điều 32 - Điều 51)
- Chương IV: Điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi
+ Mục 1: Điều kiện cơ sở chăn nuôi (từ Điều 52 - Điều 58)
+ Mục 2: Xử lý chất thải chăn nuôi (từ Điều 59 - Điều 63)
- Chương V: Chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi
+ Mục 1: Chăn nuôi động vật khác (từ Điều 64 - Điều 68)
+ Mục 2: Đối xử nhân đạo với vật nuôi (từ Điều 69 - Điều 72)
- Chương VI: Chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi (từ Điều 73 - Điều 78)
- Chương VII: Quản lý nhà nước về chăn nuôi (từ Điều 79 - Điều 81)
- Chương VIII: Điều khoản thi hành (từ Điều 82 - Điều 83)

* Văn bản hướng dẫn:

- Nghị định 13 hướng dẫn Luật Chăn nuôi (Nghị định 13/2020/NĐ-CP).
- Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.
- Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
- ......

* Tải Luật chăn nuôi 2018 mới nhất TẠI ĐÂY


2. Nội dung chính của Luật chăn nuôi

- Phạm vi điều chỉnh: Luật chăn nuôi 2018 ghi nhận về phạm vi điều chỉnh nhằm quản lý chăn nuôi theo chuỗi giá trị - đây là một điểm mới so với Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004
- Nguyên tắc hoạt động: được nêu cụ thể tại Điều 3
- Chính sách của nhà nước về chăn nuôi.
- Các hành vi bị cấm trong chăn nuôi.
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và hệ thống thông tin liên quan đến chăn nuôi.
- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về trong quản lý chăn nuôi

luat chan nuoi 2018 moi nhat co noi dung gi 2

Nội dung chính và những điểm mới của Luật chăn nuôi mới nhất.

 

3. Những điểm mới của Luật chăn nuôi 2018

- Tại Điều 2 của Luật chăn nuôi 2018 đã luật hóa một số khái niệm về chăn nuôi.
- Quy định về việc xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh => đáp ứng những yêu cầu của vùng an toàn dịch bệnh động vật, phù hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái, miền gắn liền với việc bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi: xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về chăn nuôi được xây dựng dựa trên sự thống nhất giữa các địa phương và được chuẩn hóa để cập nhật, quản lý bằng công nghệ thông tin
- Danh mục giống vật nuôi, điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi
- Nhập khẩu giống và sản phẩm giống, nhập khẩu vật nuôi sống và sản phẩm chăn nuôi
- Điều kiện sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi.
- Quy định về kiểm định dòng, giống vật nuôi.- Công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi trước khi lưu thông trên thị trường.
- Điều kiện và việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi => Quy định này nhằm đảm bảo sự thống nhất với Luật doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp và các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
- Quy mô chăn nuôi, đơn vị vật nuôi và mật độ chăn nuôi
- Kê khai hoạt động chăn nuôi và điều kiện chăn nuôi
- Xử lý chất thải và sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.
- Chăn nuôi động vật khác, đối xử nhân đạo với vật nuôi
- Quy định trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý chăn nuôi.

Qua đây có thể thấy được việc ban hành Luật chăn nuôi là rất cần thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện. Đây cũng là căn cứ để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực chăn nuôi.

https://thuthuat.taimienphi.vn/luat-chan-nuoi-73762n.aspx
Tiếp theo, độc giả có thể tìm hiểu thêm nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà Taimienphi.vn đã chia sẻ như: Luật di sản văn hóa, Luật du lịch, Luật lâm nghiệp, Luật kinh tế, ...

Tác giả: Hoài Linh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất, Luật sửa đổi số 40/2013/QH13
Mẹo kiếm tiền vàng game Hay Day
Luật thừa kế đất đai mới nhất, quyền thừa kế có di chúc, không có di chúc
Luật ngân sách nhà nước 2015, Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội (Cập nhật 2023)
Luật an ninh mạng 2018, hướng dẫn bởi Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Từ khoá liên quan:

luat chan nuoi

, Nghị định hướng dẫn Luật chăn nuôi 2018, luật chăn nuôi 2018,

SOFT LIÊN QUAN
  • Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai

    Đơn xin hỗ trợ kinh phí do thiệt hại trong chăn nuôi

    Đối với các hộ gia đình chăn nuôi đang gặp những khó khăn do thiên tai gây ra, các bạn có thể sử dụng mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai, hoàn thành những nội dung có trong mẫu đơn để gửi lên UBND xã ...

Tin Mới