Java - Các toán tử cơ bản

Java cung cấp một loạt các toán tử để thực thi các biến. Các toán tử trong Java được chia thành các nhóm khác nhau. Vì vậy trong bài viết này Taimienphi.vn sẽ cung cấp cho bạn thêm một số thông tin về Java, các toán tử cơ bản trong Java.

Các toán tử cơ bản trong Java được chia thành các nhóm dưới đây:

- Toán tử số học (Arithmetic Operator).
- Toán tử quan hệ (Relational Operator).
- Toán tử thao tác bit (Bitwise Operator).
- Toán tử logic (Logical Operator).
- Toán tử gán (Assignment Operator).
- Toán tử hỗn hợp (Misc Operator).

java cac toan tu co ban

Java - Các toán tử cơ bản

Dưới đây là thông tin chi tiết về Java - các toán tử cơ bản trong Java, bao gồm các toán tử cơ bản mà Taimienphi.vn vừa khái quát ở trên.

Toán tử số học (Arithmetic Operator)

Là một trong số các toán tử cơ bản trong Java, toán tử số học được sử dụng trong các biểu thức toán học, giống như cách mà chúng được sử dụng trong đại số. Dưới đây là bảng danh sách các toán tử số học trong Java.

Giả sử giá trị biến A là 10 và biến B là 20:

java cac toan tu co ban 2

Toán tử quan hệ (Relational Operator)

Dưới đây là danh sách các toán tử quan hệ được ngôn ngữ Java hỗ trợ.

Giả sử giá trị của biến A là 10 và biến B là 20:

java cac toan tu co ban 3

Toán tử thao tác bit (Bitwise Operator)

Java định nghĩa một số toán tử thao tác bit có thể được áp dụng cho các kiểu giá trị interger, long, int, short, char, và byte.

Toán tử thao tác Bit hoạt động trên các bit và thực hiện từng bit một. Giả sử nếu a = 60 và b = 13, nếu ở định dạng nhị phân chúng sẽ được biểu diễn như dưới đây:

a = 0011 1100

b = 0000 1101

-----------------

a&b = 0000 1100

a|b = 0011 1101

a^b = 0011 0001

-a = 1100 0011

Dưới đây là bảng danh sách các toán tử thao tác bit:

Giả sử biến số nguyên A có giá trị là 60 và biến B là 13:

java cac toan tu co ban 4

Toán tử logic trong Java

Toán tử logic cũng là một trong số các toán tử cơ bản trong Java. Dưới đây là bảng danh sách các toán tử logic trong Java.

Giả sử giá trị biến A là True và biến B là False:

java cac toan tu co ban 5

Các toán tử gán trong Java

Dưới đây là bảng danh sách các toán tử gán trong Java.

java cac toan tu co ban 6

Toán tử hỗn hợp trong Java

Ngôn ngữ Java hỗ trợ một số toán tử cơ bản khác. Các toán tử cơ bản được Java hỗ trợ bao gồm:

Toán tử điều kiện ( ? : )

Toán tử điều kiện này bao gồm 3 toán hạng, được sử dụng để ước lượng các biểu thức Boolean. Mục đích của toán tử là quyết định giá trị nào sẽ được gán cho biến. Toán tử này được viết như sau:

variable x = (expression) ? value if true : value if false

Dưới đây là ví dụ:

java cac toan tu co ban 7

Kết quả trả về là:

Value of b is : 30

Value of b is : 20

Toán tử Instanceof

Toán tử này chỉ được sử dụng cho các biến tham chiếu đối tượng. Toán tử kiểm tra xem đối tượng có phải là kiểu đặc biệt hay không (kiểu class hoặc kiểu interface).

Toán tử instanceof được viết như dưới đây:

( Object reference variable ) instanceof (class/interface type)

Nếu đối tượng được tham chiếu bởi biến bên trái toán tử, kiểm tra IS-A cho kiểu class hoặc kiểu interface ở phía bên phải thì kết quả là True. Dưới đây là ví dụ:

java cac toan tu co ban 8

Kết quả đầu ra là True.

Toán tử này sẽ vẫn trả về kết quả đầu ra là True, nếu đối tượng được so sánh làm tham số tương thích với kiểu bên phải.

Dưới đây là ví dụ khác:

java cac toan tu co ban 9

Kết quả đầu ra là True.

Thứ tự ưu tiên các toán tử trong Java

Thứ tự ưu tiên các toán tử xác định cách biểu thức được tính toán. Một số toán tử được ưu tiên cao hơn các toán tử khác. Ví dụ toán tử nhân được ưu tiên cao hơn toán tử cộng.

Ví dụ: x = 7 + 3 * 2 trong đó x được gán giá trị 13 chứ không phải 20 bởi vì toán tử * có quyền ưu tiên cao hơn toán tử +, ví vậy đầu tiên nó thực hiện phép nhân 3 * 2 và sau đó cộng thêm với 7.

Dưới đây là bảng danh sách các toán tử theo thứ tự ưu tiên cao nhất đến thấp nhất. Trong cùng một biểu thức, các toán tử có quyền ưu tiên cao nhất sẽ được tính toán đầu tiên.

java cac toan tu co ban 10

https://thuthuat.taimienphi.vn/java-cac-toan-tu-co-ban-32366n.aspx
Trên đây Taimienphi.vn vừa cung cấp cho bạn các thông tin về Java, các toán tử cơ bản trong Java. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu các cú pháp cơ bản của Java để nhanh hcóng thành thạo ngôn ngữ này. Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp, bạn có thể để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới bài viết nhé.

Tác giả: Nguyễn Thuý Thanh     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Thiết lập môi trường lập trình Java
Lớp Number trong Java
Java - Các kiểu dữ liệu cơ bản
Lớp Character và lớp String trong Java
Tải game java 320x240 cho điện thoại miễn phí
Từ khoá liên quan:

Các toán tử cơ bản trong Java

, toán tử trong Java, tìm hiểu toán tử trong Java,

SOFT LIÊN QUAN
  • Java Runtime Environment

    Chạy các ứng dụng Java, thực thi Java

    Java Runtime Environment cung cấp môi trường để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, chẳng hạn như chơi game trực tuyến, hiển thị hình ảnh 3D. Java Runtime Environment chứa JVM, các tập tin .class, v ...

Tin Mới