Lớp Character và lớp String trong Java

Nếu như các bài viết trước Taimienphi.vn đề cập đến các nội xoay quanh chủ đề Java như các lớp và đối tượng trong Java, cách khai báo biến trong Java, .... Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ xoay quanh nội dung lớp Character và lớp String trong Java.

Để tìm hiểu rõ hơn về lớp Character và lớp String trong Java, trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ chia nhỏ nội dung thành các phần lớp Character trong Java và lớp String trong Java.

lop character va lop string trong java

Lớp Character trong Java

Thông thường khi làm việc với lớp Character, chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu char gốc.

Ví dụ

lop character va lop string trong java 2

Tuy nhiên trong quá trình phát triển, chúng ta sẽ gặp phải các tình huống cần phải sử dụng các đối tượng thay vì sử dụng các kiểu dữ liệu gốc. Để làm được điều này, Java cung cấp lớp wrapper là Character với kiểu dữ liệu char gốc.

Lớp Character trong Java cung cấp một số phương thức, lớp hữu ích (ví dụ lớp static, ...) để thao tác với các ký tự. Bạn có thể tạo một đối tượng Character bằng Character constructor.

Character ch = new Character('a');

Trong một số trường hợp trình biên dịch Java cũng sẽ tạo đối tượng Character cho bạn. Ví dụ nếu truyền một dữ liệu char gốc vào phương thức cho một đối tượng, trình biên dịch sẽ tự động chuyển đổi char thành Character cho bạn. Tính năng này được gọi là autoboxing hoặc unboxing.

Ví dụ

lop character va lop string trong java 3

Các ký tự xử lý văn bản trong Java

Ký tự đặc biệt được đặt trước dấu gạch chéo ngược (\) là ký tự xử lý văn bản trong Java, ký tự này có ý nghĩa đặc biệt với trình biến dịch.

Ký tự dòng mới (\n) thường được sử dụng trong hướng dẫn trong lệnh System.out.println() để lấy dòng tiếp theo sau khi chuỗi được in.

Bảng dưới đây liệt kê các ký tự xử lý văn bản trong Java:

lop character va lop string trong java 4

Khi gặp một ký tự ngắt trong một lệnh print, trình biên dịch sẽ biên dịch nó cho phù hợp.

Ví dụ

Nếu muốn đặt các trích dẫn trong dấu ngoặc kép, bạn phải sử dụng ký tự \", trích dẫn đặt bên trong.

lop character va lop string trong java 5

Ví dụ trên sẽ trả về kết quả đầu ra là:

She said "Hello!" to me.

Các phương thức của lớp Character trong Java

Dưới đây là bảng danh sách các phương thức quan trọng mà tất cả các lớp con của lớp Character trong Java thực thi:

lop character va lop string trong java 6

Lớp String trong Java

Lớp String trong Java là một dãy ký tự, được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình Java.

Trong ngôn ngữ lập trình Java, String được coi là các đối tượng. Ngoài ra lớp String trong Java còn được sử dụng để tạo và thao tác các chuỗi.

Tạo String trong Java

Để tạo string, cách đơn giản nhất là viết trực tiếp:

String greeting = "Hello world!";

Bất cứ khi nào gặp string literal trong mã, trình biên dịch sẽ tạo ra một đối tượng String với giá trị của nó, trong trường hợp này là "Hello World".

Cũng giống như các đối tượng khác, bạn có thể tạo các đối tượng String bằng cách sử dụng từ khóa new và constructor. Lớp String có 11 constructor, cho phép bạn cung cấp các giá trị ban đầu của chuỗi bằng cách sử dụng các nguồn khác nhau, chẳng hạn như mảng ký tự.

Ví dụ

lop character va lop string trong java 7

Ví dụ trên sẽ trả về kết quả đầu ra là: hello.

Lưu ý: Lớp String trong Java không thay đổi, vì vậy khi đối tượng String được tạo ra cũng không thay đổi. Nếu cần thực hiện sửa đổi các chuỗi ký tự, bạn sử dụng các lớp String Buffer và String Builder.

Phương thức Length trong Java

Các phương thức được sử dụng để lấy thông tin về một đối tượng được gọi là các phương thức accessor. Một trong những phương thức accessor được sử dụng trong String được gọi là phương thức length, phương thức này trả về số ký tự chứa trong đối tượng string.

Chương trình dưới đây là ví dụ về phương thức length () trong lớp String.

Ví dụ

lop character va lop string trong java 8

Ví dụ trên sẽ trả về kết quả đầu ra là: String Length is : 17.

Phương thức concat() trong Java

Lớp String bao gồm phương thức để nối 2 chuỗi:

string1.concat(string2);

Phương thức trên trả về chuỗi mới nối chuỗi 1 và chuỗi 2 vào cuối. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng phương thức concat() với string literal, như dưới đây:

"My name is ".concat("Zara");

Java cũng cho phép sử dụng toán tử + để nối 2 chuỗi, như dưới đây:

"Hello," + "world" + "!"

Nó sẽ trả về kết quả là: "Hello, world!".

Ví dụ

lop character va lop string trong java 9

Ví dụ trên sẽ trả về kết quả là:

Dot saw I was Tod

Tạo định dạng chuỗi trong Java

Bạn có các phương thức printf() và format() để in đầu ra bằng định dạng số. Lớp String có phương thức lớp tương đương, format () trả về đối tượng String chứ không phải đối tượng PrintStream.

Sử dụng phương thức tĩnh () của String cho phép bạn tạo một chuỗi được định dạng để có thể sử dụng lại, ngược lại với lệnh in một lần.

Ví dụ

Thay vì như trong ví dụ dưới đây:

lop character va lop string trong java 10

Bạn có thể viết:

lop character va lop string trong java 11

Các phương thức của lớp String trong Java

Dưới đây là bảng danh sách các phương thức của lớp String trong Java:

lop character va lop string trong java 12

https://thuthuat.taimienphi.vn/lop-character-va-lop-string-trong-java-32505n.aspx
Trong bài viết trên Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về lớp Character và lớp String trong Java. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm các cú pháp cơ bản trong Java và các bài viết tiếp theo, Taimienphi.vn sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn cách khai báo mảng trong Java.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Java - Khai báo, sử dụng mảng
Cú pháp cơ bản của Java
Cài java, sử dụng java trên máy tính, laptop
Sử dụng điều kiện IF Else trong Java
Java là gì? có nên học lập trình Java
Từ khoá liên quan:

Lớp Character trong Java

, lớp String trong Java, tìm hiểu lớp String trong Java,

SOFT LIÊN QUAN
  • Java Runtime Environment

    Chạy các ứng dụng Java, thực thi Java

    Java Runtime Environment cung cấp môi trường để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, chẳng hạn như chơi game trực tuyến, hiển thị hình ảnh 3D. Java Runtime Environment chứa JVM, các tập tin .class, v ...

Tin Mới