Chuỗi (string) trong C# là gì?

Trong các bài học C# trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về phương thức (method) cũng như mảng (array) trong C# là gì. Để tiếp nối chủ đề về C#, trong bài viết dưới đây bạn đọc cùng Taimienphi.vn tìm hiểu tiếp về chuỗi (string) trong C# là gì nhé?

Bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về mảng trong C#, bài viết tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về chuỗi (string) trong C# là gì?

chuoi (string) trong c# la gi?

Chuỗi (string) trong C# là gì?
 

Mục Lục bài viết:
1. Chuỗi (string) trong C# là gì?.
2. Đặc điểm của chuỗi trong C#.
3. Phân biệt chuỗi (string) và System.String.
4. Mảng chuỗi.
5. Đọc chuỗi từ đầu vào người dùng.
6. Các cách để tạo một chuỗi trong C#.
    6.1. Tạo một chuỗi từ literal.

    6.2. Tạo chuỗi bằng toán tử nối chuỗi.
    6.3. Tạo chuỗi sử dụng constructor.
    6.4. Tạo chuỗi bằng thuộc tính hoặc phương thức.
    6.5. Tạo chuỗi bằng Format.
7. Thuộc tính của lớp String trong C#.

1. Chuỗi (string) trong C# là gì?

Trong C#, chuỗi (string) là một chuỗi các ký tự Unicode hoặc mảng các ký tự. Phạm vi các ký tự Unicode bắt đầu từ U +0000 đến U +FFFF. Mảng các ký tự được gọi là text, vì vậy chuỗi là đại diện của text.

Chúng ta hay bị nhầm lẫn và hay hiểu rằng chuỗi (string) là một từ khóa hay đối tượng, lớp. Vì vậy để hiểu rõ hơn chuỗi trong C# là gì, bạn đọc tham khảo tiếp phần nội dung tiếp theo dưới đây.

Chuỗi được đại diện bởi lớp System.String. Từ khóa "string" là một bí danh của lớp System.String. Thay vì viết System.String, người ta có thể sử dụng là String, là viết tắt của lớp System.String. Về cơ bản, string và String đều có thể được sử dụng như một bí danh của lớp System.String. Vì vậy chuỗi là một đối tượng của lớp System.String.

Ví dụ:

Dưới đây là ví dụ về chuỗi trong C#:

chuoi string trong c la gi 2

Lớp String được định nghĩa trong thư viện lớp dựa trên .NET. Nói cách khác, đối tượng String là tập hợp các đối tượng System.Char đại diện cho một chuỗi.

Kích thước tối đa của đối tượng String trong bộ nhớ là 2GB hoặc khoảng 1 tỷ ký tự. Lớp System.String là immutable, tức là một khi đã được tạo, trạng thái của nó không thể thay đổi.

Chương trình: Dưới đây là ví dụ minh họa cách khai báo và khởi tạo chuỗi trong một dòng duy nhất.

chuoi string trong c la gi 3

chuoi string trong c la gi 4

Kết quả đầu ra có dạng:

chuoi string trong c la gi 5

2. Đặc điểm của chuỗi trong C#

- Là một kiểu tham chiếu.
- Là immutable (trạng thái của nó không thể thay đổi).
- Có thể chứa null.
- Sử dụng toán tử (==).

3. Phân biệt chuỗi (string) và System.String

Chuỗi là một bí danh của System.String. Cả chuỗi và System.String đều có nghĩa giống nhau, và không ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng. "string" là một từ khóa trong C#. Vì vậy điểm khác nhau duy nhất giữa chuỗi (string) và System.String còn tùy thuộc vào từng bối cảnh.

- Chuỗi được sử dụng để khai báo, còn System.String được sử dụng để truy cập các phương thức chuỗi tĩnh.

- Chuỗi được sử dụng để khai báo các trường, thuộc tính, ... sử dụng kiểu System.String định nghĩa trước.

- Chuỗi phải sử dụng các phương thức lớp System.String, chẳng hạn như String.SubString, String.IndexOf, ... . Chuỗi chỉ là bí danh của System.String.

Lưu ý: Trong .NET, text được lưu trữ dưới dạng bộ sưu tập tuần tự các đối tượng Char để không có ký tự null kết thúc ở cuối chuỗi C#. Vì vậy chuỗi C# có thể chứa bất kỳ số lượng ký tự null nào được nhúng ('\ 0,).

4. Mảng chuỗi

Ngoài ra chúng ta có thể tạo mảng chuỗi và gán giá trị cho nó. Các mảng chuỗi có thể được tạo như sau:

Cú pháp:
Chuỗi [] mảng_biến = new chuỗi[độ dài_của_mảng]

Ví dụ:

Dưới đây là ví dụ minh họa cách tạo và gán giá trị cho mảng chuỗi:

chuoi string trong c la gi 6

Kết quả đầu ra có dạng:

chuoi string trong c la gi 7

5. Đọc chuỗi từ đầu vào người dùng

Chuỗi có thể được đọc từ đầu vào người dùng. Phương thức ReadLine() của lớp console được sử dụng để đọc một chuỗi từ đầu vào người dùng.

Ví dụ:

chuoi string trong c la gi 8

Đầu vào:

chuoi string trong c la gi 9

Kết quả đầu ra có dạng:

chuoi string trong c la gi 10

6. Các cách để tạo một chuỗi trong C#

- Tạo một chuỗi từ literal.
- Tạo chuỗi sử dụng toán tử nối chuỗi.
- Tạo chuỗi sử dụng constructor.
- Tạo chuỗi bằng thuộc tính hoặc phương thức.
- Tạo chuỗi bằng Format.

6.1. Tạo một chuỗi từ literal

Đây là cách phổ biến nhất để tạo một chuỗi. Trong trường hợp này, người dùng phải xác định biến chuỗi, sau đó gán giá trị trong dấu ngoặc kép. Chúng ta có thể sử dụng loại ký tự bất kỳ trong dấu ngoặc kép trừ một số ký tự đặc biệt như dấu (\).

Chương trình: dưới đây là ví dụ minh họa tạo chuỗi bằng literal:

chuoi string trong c la gi 11

Đầu ra có dạng:

chuoi string trong c la gi 12

6.2. Tạo chuỗi bằng toán tử nối chuỗi

Chúng ta có thể tạo chuỗi bằng cách sử dụng toán tử nối chuỗi "+" trong C#. Để tạo một chuỗi bất kỳ bằng cách kết hợp các biến thể chuỗi và literal, toán tử nối chuỗi (+) được sử dụng để kết hợp hoặc hợp nhất một hoặc nhiều chuỗi.

Chương trình: dưới đây là ví dụ minh họa tạo chuỗi bằng toán tử nối chuỗi:

chuoi string trong c la gi 13

Kết quả đầu ra có dạng:

GeeksForGeeks

6.3. Tạo chuỗi sử dụng constructor

Lớp chuỗi đã được constructor nạp chồng, lấy một mảng từ các ký tự hoặc byte. Một số constructor bao gồm các con trỏ tới mảng ký tự hoặc mảng byte đã được sign làm tham số.

Chương trình: dưới đây là ví dụ minh họa tạo chuỗi bằng constructor:

chuoi string trong c la gi 14

chuoi string trong c la gi 15

Kết quả đầu ra có dạng:

chuoi string trong c la gi 16

6.4. Tạo chuỗi bằng thuộc tính hoặc phương thức

Để truy xuất thuộc tính hoặc gọi một phương thức luôn trả về chuỗi. Ví dụ, sử dụng phương thức của lớp String (chuỗi) để trích xuất một chuỗi con từ chuỗi lớn hơn.

Chương trình: dưới đây là ví dụ minh họa tạo chuỗi bằng thuộc tính hoặc phương thức.

chuoi string trong c la gi 17

Kết quả đầu ra có dạng:
For

6.5. Tạo chuỗi bằng Format

Phương thức Format được sử dụng để chuyển đổi giá trị hoặc đối tượng thành chuỗi. Phương thức String.Format trả về một chuỗi.

Chương trình: dưới đây là ví dụ minh họa tạo chuỗi bằng phương thức Format:

chuoi string trong c la gi 18

Kết quả đầu ra có dạng:

10 BMW Cars color are Red

7. Thuộc tính của lớp String trong C#

Lớp String trong C# bao gồm 2 thuộc tính:
- Chars: Được sử dụng để lấy đối tượng Char tại vị trí đã được chỉ định trong đối tượng String hiện tại.
- Length: Được sử dụng để lấy số lượng các ký tự trong đối tượng String hiện tại.

https://thuthuat.taimienphi.vn/chuoi-string-trong-c-la-gi-43756n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về chuỗi (string) trong C# là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp như Vòng lặp trong C# là gì, bạn đọc vui lòng để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết, Taimienphi.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn sớm nhất có thể.

Tác giả: Hoài Linh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Namespace trong C# là gì?
Nullable trong C# là gì?
Vòng lặp (loop) trong C#
Bloodshed Dev C++ - Hướng dẫn thực thi, biên dịch
Con trỏ (pointer) trong C
Từ khoá liên quan:

chuoi string trong c# la gi

, Chuỗi (string) trong C# là gì, C#,

SOFT LIÊN QUAN
 • Lập trình C++

  Giáo trình lập trình C++

  Lập trình C++ là tài liệu hướng dẫn học lập trình C++ - ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mở rộng từ ngôn ngữ C, cung cấp đến bạn các kiến thức về cách thức và tư duy lập trình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho những ai ...

Tin Mới

 • Cảm nhận về bài thơ Khi con tu hú

  Những bài cảm nhận về bài thơ Khi con tu hú tuyển chọn dưới đây sẽ giúp các em cảm nhận được những nét đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đồng thời rèn luyện kĩ năng viết bài văn cảm thụ tác phẩm văn học.

 • Hoàn cảnh sáng tác Khi con tu hú

  Khi con tu hú được nhà thơ Tố Hữu sáng tác trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, cùng tìm hiểu về Hoàn cảnh sáng tác Khi con tu hú, các em có thể tham khảo bài văn mẫu chúng tôi giới thiệu dưới đây. Hơn nữa, hoàn cảnh sáng tác có liên hệ mật thiết tới nội dung tư tưởng của tác phẩm, bởi vậy nắm được hoàn cảnh sáng tác giúp cho việc phân tích bài thơ Khi con tu hú được sâu sắc, bám sát tác phẩm hơn.

 • Cảm nhận về bức tranh mùa hè trong 6 câu thơ đầu bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu

  Trong 6 câu thơ đầu bài Khi con tu hú, nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện những cảm nhận tinh tế trước những dấu hiệu ngày hè cả về màu sắc và âm thanh. Khi phân tích bài thơ Khi con tu hú và khám phá bức tranh mùa hè sống

 • Cách cài đặt và chơi game Ta Là Quan Lão Gia

  Gọi Ta Quan Lão Gia, hay còn được biết đến với cái tên Ta Là Quan Lão Gia là một game chiến thuật mobile cực kỳ hấp dẫn, ngay khi xuất hiện trên thị trường Việt, Ta Là Quan Lão Gia đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ cộng đồng. Hãy thử cài đặt và chơi game Ta Là Quan Lão Gia xem có đúng như vậy không nhé.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá