Các kiểu dữ liệu trong C#

Bài học C# trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về cấu trúc chương trình và cú pháp C# cơ bản. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn các kiểu dữ liệu trong C#.

Kiểu dữ liệu xác định dữ liệu mà biến C# hợp lệ có thể giữ. C# là ngôn ngữ lập trình "strongly type", trong C#, mỗi kiểu dữ liệu (integer, character, float và forth) được định nghĩa trước là một phần của ngôn ngữ lập trình và tất cả hẳng số hoặc biến được định nghĩa cho một chương trình cụ thể với một trong số các kiểu dữ liệu. Để tìm hiểu chi tiết các kiểu dữ liệu trong C#, bạn đọc tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

cac kieu du lieu trong c#

Các kiểu dữ liệu trong C#
 

Mục Lục bài viết:
1. Các kiểu dữ liệu trong C#.
2. Kiểu dữ liệu giá trị.
3. Kiểu dữ liệu tham chiếu.
4. Kiểu dữ liệu con trỏ.

1. Các kiểu dữ liệu trong C#

Kiểu dữ liệu trong C# được chia làm 3 kiểu dữ liệu chính:
- Kiểu dữ liệu giá trị (Value Data Type)
- Kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Data Type)
- Kiểu dữ liệu con trỏ (Pointer Data Type)

2. Kiểu dữ liệu giá trị

Trong C#, các kiểu dữ liệu giá trị sẽ lưu trữ giá trị biến trực tiếp trong bộ nhớ và chấp nhận cả hằng được sign và chưa sign. Lớp dẫn xuất cho kiểu dữ liệu này là System.ValueType.

Dưới đây là các kiểu dữ liệu giá trị trong ngôn ngữ lập trình C#:

- Kiểu dữ liệu Integral đã sign và chưa sign: Có 8 kiểu dữ liệu Integral hỗ trợ các giá trị 8-bit, 16-bit, 32-bit, và 64-bit đã sign và chưa sign.

cac kieu du lieu trong c#

- Kiểu dữ liệu Floating Point: Có 2 kiểu dữ liệu Floating Point chứa dữ liệu số thập phân.
+ Float: Đây là kiểu dữ liệu floating point single-precision 32-bit, có độ chính xác 7 chữ số. Để khởi tạo biến float, sử dụng hậu tố f hoặc F.
+ Double: Đây là kiểu dữ liệu floating point single-precision 64 -bit, có độ chính xác 14 - 15 chữ số. Để khởi tạo biến double, sử dụng hậu tố d hoặc D. Tuy nhiên không bắt buộc phải sử dụng hậu tố vì các kiểu dữ floating mặc định là kiểu dữ liệu double.

cac kieu du lieu trong c#

- Kiểu dữ liệu Decimal: Kiểu dữ liệu Decimal 128 bit phù hợp cho tính toán tài chính và tiền tệ, có độ chính xác 28 -29 chữ số. Để khởi tạo biến decimal, sử dụng hậu tố m hoặc M. Nếu không sử dụng hậu tố m hoặc M, mặc định nó được coi là gấp đôi.

cac kieu du lieu trong c#

- Kiểu dữ liệu Character: Kiểu dữ liệu Character biểu diễn đơn vị mã UTF-16 hoặc ký tự Unicode 16-bit.

cac kieu du lieu trong c#

Ví dụ

- Ví dụ 1:

Dưới đây là ví dụ các kiểu dữ liệu trong C#:

cac kieu du lieu trong c#

cac kieu du lieu trong c#

Kết quả đầu ra có dạng như dưới đây:

cac kieu du lieu trong c#

- Ví dụ 2:

Dưới đây là ví dụ khác về các kiểu dữ liệu trong C#:

cac kieu du lieu trong c#

Kết quả đầu ra:

cac kieu du lieu trong c#

- Kiểu dữ liệu Boolean: Kiểu dữ liệu này phải được gán giá trị True hoặc False. Giá trị của kiểu dữ liệu Boolean không được chuyển đổi thành bất kỳ kiểu giá trị nào khác. Tuy nhiên lập trình viên có thể dễ dàng viết mã chuyển đổi.

3. Kiểu dữ liệu tham chiếu

Kiểu dữ liệu tham chiếu chứa địa chỉ bộ nhớ của giá trị biến vì kiểu tham chiếu không lưu trữ giá trị biến trực tiếp trong bộ nhớ. Các kiểu dữ liệu tham chiếu có sẵn là kiểu dữ liệu string và object.

- Kiểu dữ liệu String: Biểu diễn một chuỗi các ký tự Unicode và type name là System.String. Lưu ý, string và String tương đương nhau.

- Kiểu dữ liệu Object: Trong C# có các kiểu dữ liệu bao gồm kiểu dữ liệu được xác định trước và kiểu do người dùng xác định, kiểu dữ liệu tham chiếu và kiểu dữ liệu giá trị, kiểu dữ liệu kế thừa trực tiếp hoặc gián tiếp từ Object.

Về cơ bản kiểu dữ liệu Object là nền tảng, cơ sở cho tất cả các kiểu dữ liệu trong C#. Trước khi gán giá trị, nó sẽ chuyển đổi kiểu dữ liệu. Khi một biến của kiểu dữ liệu giá trị được chuyển đổi thành object, nó được gọi là boxing. Khi một biến của kiểu dữ liệu object được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu giá trị, nó được gọi là unboxing. Type name của kiểu dữ liệu Object là System.Object.

4. Kiểu dữ liệu con trỏ

Kiểu dữ liệu con trỏ chứa địa chỉ bộ nhớ của giá trị biến.

Để xem chi tiết kiểu dữ liệu con trỏ, chúng ta sử dụng 2 ký hiệu dấu và (&) và dấu hoa thị (*). Cụ thể:
- Dấu và (&): còn được gọi là toán tử Address, được sử dụng để xác định địa chỉ của một biến.
- Dấu hoa thị (*): còn được gọi là toán tử Indirection, được sử dụng để truy cập giá trị của một địa chỉ.

Cú pháp:
type* identifier;

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-kieu-du-lieu-trong-c-43625n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về các kiểu dữ liệu trong C#. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu rõ hơn về cú pháp C# cơ bản cũng như cấu trúc chương trình C#. Bài viết tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về cách chuyển đổi kiểu dứ liệu trong C# nhé.

Tác giả: Duy Vinh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Namespace trong C# là gì?
Cú pháp C# cơ bản
Vòng lặp (loop) trong C#
Bloodshed Dev C++ - Hướng dẫn thực thi, biên dịch
Comment trong C++
Từ khoá liên quan:

cac kieu du lieu trong c#

, Các kiểu dữ liệu trong C#, C#,

SOFT LIÊN QUAN
  • Lập trình C++

    Giáo trình lập trình C++

    Lập trình C++ là tài liệu hướng dẫn học lập trình C++ - ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mở rộng từ ngôn ngữ C, cung cấp đến bạn các kiến thức về cách thức và tư duy lập trình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho những ai ...

Tin Mới