Excel - Hàm Count, hàm đếm Count, ví dụ và cách dùng

Nguyễn Thuý Thanh

Excel là tiện ích văn phòng cần thiết dành cho những ai thường xuyên thao tác dữ liệu trên bảng tính. Đặc biệt là sử dụng hàm COUNT để đếm hay thống kê số ô chứa dữ liệu số.

Bài viết liên quan

Trên thực tế có rất nhiều bài toán cần dùng đến hàm đếm COUNT trên bảng tính Excel, vì cú pháp của nó khá đơn giản nên rất dễ sử dụng. Taimienphi.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm này.  

ham count excel

Cách dùng hàm COUNT trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Mẹo Trong thực tế, người dùng còn dùng các hàm sau:

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng.
Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện
Hàm countblank: Đếm số ô trống trong bảng quy định.

Để hiểu rõ hơn, xét ví dụ sau:

Ví dụ 1: Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là "tr".

ham count trong excel

Để đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thứcô C15: =COUNT(C6:C14)

ham count trong excel

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm count trong excel, nhờ đó bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Hàm Count trong excel khá đơn giản giúp bạn thống kê, đếm ô chứa dữ liệu dạng số, bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác để thực hiện tính toán hiệu quả hơn.

 

Bài viết liên quan

Excel - Hàm IF, hàm điều kiện, ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm POWER, hàm tính lũy thừa, Ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm Match trong Excel, ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm Index trong Excel, ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel, ví dụ và cách dùng
Excel - Hàm ABS, Hàm tính giá trị tuyệt đối, ví dụ và cách dùng
Từ khoá liên quan:

hàm COUNT

, sử dụng hàm COUNT trong Excel, hàm đếm COUNT,
SOFT LIÊN QUAN
  • Excel Password Recovery Master

    Mã hóa và giải mã file Excel

    Excel Password Recovery Master là một phần mềm độc đáo cho phép bạn dễ dàng khôi phục, giải mã các file văn bản excel. Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ sữa chữa mật khẩu và mã hóa các tập tin excel theo ý muốn một c ...
  • Excel Utility Xoá bảng tính có chứa khoảng trống và số 0 trong Excel
  • OfficeTab Thêm tab trong Word, Excel, Powerpoint
  • Excel 2013 Tạo bảng tính, quản lý và chia sẻ dữ liệu hiệu quả
  • Office 2013 Bộ Word, Excel, PowerPoint 2013
  • TekRADIUS LT Hỗ trợ theo dõi phiên, quản lý và sao lưu cơ sở dữ liệu người dùng

Tin Mới