Excel - Hàm Count, hàm đếm Count, ví dụ và cách dùng

By Nguyễn Cảnh Nam

Excel là tiện ích văn phòng cần thiết dành cho những ai thường xuyên thao tác dữ liệu trên bảng tính. Đặc biệt là sử dụng hàm COUNT để đếm hay thống kê số ô chứa dữ liệu số.

Trên thực tế có rất nhiều bài toán cần dùng đến hàm đếm COUNT trên bảng tính Excel, vì cú pháp của nó khá đơn giản nên rất dễ sử dụng. Taimienphi.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm này.  

ham count excel

Cách dùng hàm COUNT trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Trong thực tế, người dùng còn dùng các hàm sau:

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng.
Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện
Hàm countblank: Đếm số ô trống trong bảng quy định.

Để hiểu rõ hơn, xét ví dụ sau:

Ví dụ 1: Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là "tr".

Ta sử dụng Công thức tại ô B7 = COUNT(B2:B6).

Khi đó các ô chứa dữ liệu là " Ký tự" sẽ được bỏ qua. Kết quả trả về là số học sinh đạt điểm bằng số.

ham count trong excel

Ngoài ra bạn có thể sử dụng Hàm Count để đếm các ô chứa dữ liệu số trong vùng chọn trước và các giá trị (Value) có thể là số hoặc ký tự.

Công thức ở ô B8 =Count(B2:B6,3,2,"a"). Kết quả trả về ở đây sẽ là số các ô chứa dữ liệu số trong vùng B2:B6, giá trị 2, giá trị 3. Còn kí tự "a" sẽ được bỏ qua vì đây không phải là dạng số.

dung ham count

Ví dụ 2: Cho bảng dữ liệu, đếm số ô chứa dữ liệu, số ô chứa dữ liệu số, số ô trắng.

su dung ham count

Ta sử dụng các hàm với công thức như sau:

=COUNT(A2:C9)

=COUNTA(A2:C9)

=COUNTBLANK(A2:C9)

dung ham count trong excel

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm count trong excel, nhờ đó bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Hàm Count khá đơn giản giúp bạn thống kê, đếm ô chứa dữ liệu dạng số, bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác để thực hiện tính toán hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan liên quan:
Excel - Hàm COUNTA, Hàm đếm ô chứa dữ liệu
Excel - Hàm RIGHT, hàm cắt chuỗi ký tự bên phải
Excel - Hàm Dsum, Hàm tính tổng trong Excel
Excel - Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện
Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel
Excel - Hàm AND trong Excel, ví dụ minh họa

Viết bình luận

Comment

Từ khoá liên quan:

hàm COUNT

, 

SOFT LIÊN QUAN
  • Excel Password Recovery Master là một phần mềm độc đáo cho phép bạn dễ dàng khôi phục, giải mã các file văn bản excel. Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ sữa chữa mật khẩu và mã hóa các tập tin excel theo ý muốn một c ...

  • OfficeTab - Thêm tab trong Word, Excel, Powerpoint
  • Barcode Add in for Word and Excel - Tạo mã vạch trong Word, Ecxel
  • Barcode Generator - Tạo mã vạch chuyên nghiệp

Tin Mới