Hàm DVARP trong Excel

Hàm DVARP trong Excel thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách dùng các giá trị trong một cột hoặc trường của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện do người dùng cho trước, để tìm hiểu rõ hơn về hàm DVARP trong Excel, bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Bài viết liên quan


Hàm DVARP cũng là một trong những hàm cơ bản trong Excel, bài viết dưới đây Tamienphi.vn sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn về hàm DVARP trong Excel.

ham dvarp trong excel

Tổng quan hàm DVARP trong Excel

Hàm DVARP trong Excel trả về kết quả tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách dùng các giá trị trong một cột hoặc trường của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước.Nếu dữ liệu đại diện cho một mẫu, sử dụng hàm DVARP trong Excel.

Mục đích sử dụng hàm DVARP trong Excel

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp bản ghi.

Giá trị trả về

Hàm DVARP trong Excel trả về giá trị tính phương sai.

Cú pháp hàm DVARP trong Excel

Cú pháp hàm DVARP trong Excel có dạng như dưới đây:

DVARP (database, field, criteria)

Đối số trong cú pháp hàm DVARP trong Excel

Trong cú pháp hàm DVARP trong Excel ở trên, các đối số có ý nghĩa:

- Database: Phạm vi các ô có chứa cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột.

- Field: Trường (cột) trong cơ sở dữ liệu cho phép tính phương sai.

Nó có thể là số của trường hoặc có thể là tên trường (tức là tiêu đề trong hàng đầu tiên của danh sách chứa tiêu đề của cột) được đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ "Tên", ....

- Criteria: Phạm vi của các ô chứa tiêu chí để chỉ định điều kiện để tính phương saii.

Phạm vi này có thể bao gồm một hoặc nhiều tiêu chí, được trình bày dưới dạng tên một trường trong một ô và điều kiện cho trường đó trong ô bên dưới.

Các tiêu chí được cung cấp bên dưới mỗi trường có thể là:

- Giá trị số (bao gồm số nguyên, số thập phân, ngày, giờ, hoặc các giá trị logic). Ví dụ như 10, 01/01/2017, FALSE.

Hoặc:

- Có thể là chuỗi văn bản. Ví dụ "Tên", "Thứ 2".

Hoặc:

- Biểu thức. Ví dụ ">8", "<>0".

Lưu ý rằng các Database trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy nếu tiêu chí là = "Tên" sẽ thỏa mã các ô chứa văn bản "Tên" hoặc "tên".

Ký tự đại diện trong hàm DVARP trong Excel

Các hàm Database trong Excel cho phép các ký tự đại diện dưới đây được sử dụng trong các tiêu chí liên quan đến văn bản:

?: Khớp với các ký tự đơn.

*: Khớp với dãy ký tự.

Nếu muốn tìm kiếm các ký tự ? hoặc *, bạn nhập biểu tượng - trước các ký tự trong khung tìm kiếm.

Ví dụ điều kiện "a*e" sẽ khớp với tất cả các ô có chứa chuỗi văn bản bắt đầu bằng "a" và kết thúc bằng "e".

Một số ví dụ hàm DVARP trong Excel

Các ví dụ dưới đây dựa trên cơ sở dữ liệu trong bảng điểm 3 môn học của 4 học sinh dưới đây:

ham dvarp trong excel 2

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, hàm DVARP được sử dụng để tìm phương sai điểm môn toán của các học sinh nam. Các tiêu chí được cung cấp cho các ô G1 - H2 và công thức DVARP được hiển thị trong ô G3.

ham dvarp trong excel 3

Hàm DVARP tính toán phương sai của các giá trị trong các ô E5, E8 và E11, và trả về giá trị 2.6%.

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, hàm DVARP được sử dụng để tìm phương sai cho điểm của môn Science của các học sinh trên 8 tuổi.

ham dvarp trong excel 4

Hàm DVARP sẽ tính phương sai của các giá trị trong các ô E4, E10 và E13 và trả về giá trị 1.2%.

Lưu ý trong cả 2 ví dụ trên, thay vì nhập Score cho đối số trường, bạn có thể sử dụng số 5 (để biểu thị cột thứ 5 của cơ sở dữ liệu).

Một số lưu ý với hàm DVARP trong Excel

Hàm DVARP trong Excel tính phương sai của dữ liệu đại diện cho toàn bộ tập hợp, trích xuất từ các bản ghi phù hợp vơi các tiêu chí nhất định, trong đó các giá trị lấy từ một trường nhất định.

Với đối số database là một dãy các ô bao gồm các trường tiêu đề, trường là tên hoặc chủ mục của trường để lấy giá trị tối đa, và criteria là dãy các ô có tiêu đề phù hợp với các tiêu chí trong database.

Tham khảo ví dụ dưới đây để lấy phương sai chiều cao của nhóm Fox bằng 1 trong 2 công thức dưới đây:

= DVARP(B7:C13,"Height",B4:C5): trường theo tên.

= DVARP(B7:C13,2,B4:C5) : trường theo chỉ số.

ham dvarp trong excel 5

Phương sai cho toàn bộ tập dữ liệu hiển thị trong cột F5 được tính bằng hàm VAR.P:

= VAR.P(C8:C13)

Tiêu chí trong hàm DVARP trong Excel

Tiêu chí trong hàm DVARP trong Excel có thể bao gồm một loạt các biểu thức, bao gồm một số ký tự đại diện. Bảng dưới đây liệt kê một số biểu thức trong tiêu chí trong hàm DVARP trong Excel:

ham dvarp trong excel 6

Lưu ý:

Hàm DVARP trong Excel hỗ trợ ký tự đại diện không giống như các hàm Excel khác như hàm COUNTIFS, SUMIFS, MATCH, ... . Ví dụ ký tự ??? sẽ kết hợp với chuỗi 3 ký tự chính xác trong hàm hiện đại hơn, nhưng không phải trong các hàm cơ sở dữ liệu. Nếu sử dụng các ký tự đại diện bạn cần kiểm tra cẩn thận.

Tiêu chí nhiều hàng trong hàm DVARP trong Excel

Phạm vi tiêu chí trong hàm DVARP trong Excel có thể bao gồm nhiều hơn một hàng bên dưới tiêu đề. Nếu tiêu chí bao gồm nhiều hơn một hàng, mỗi hàng được liên kết bằng logic OR, và các biểu thức trong hàng tiêu chí cho trước được liên kết bằng logic AND.

Một số lưu ý quan trọng:

- Hàm DVARP trong Excel tính toán phương sai của dữ liệu đại diện cho toàn bộ tập hợp. Sử dụng hàm DVAR cho một số ví dụ.
- DVARP hỗ trợ một số ký tự đại diện trong criteria.
- Criteria có thể bao gồm nhiều hơn một hàng.
- Đối số field có thể được cung cấp dưới dạng tên được đặt trong dấy ngoặc kép ("") hoặc dưới dạng số đại diện cho chỉ số field.
- Phạm vi database và criteria phải bao gồm cả tiêu đề phù hợp.

http://thuthuat.taimienphi.vn/ham-dvarp-trong-excel-34162n.aspx
Như vậy bài viết trên Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về hàm DVARP trong Excel và một số ví dụ về hàm. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết tổng hợp hàm Excel chỉ có trên Office 2016, CONCAT, TEXTJOIN, IFS để tìm hiểu các hàm CONCAT, TEXTJOIN trong Excel nhé.

Tác giả: Thuỳ Dương     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Hàm CUBEKPIMEMBER trong Excel, trả về thuộc tính KPI
Hàm REPLACE trong Excel, thay thế một phần của chuỗi văn bản
Cách sử dụng kết hợp hàm Vlookup với hàm Left
Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo
Hàm EXACT trong Excel, so sánh 2 chuỗi văn bản
Từ khoá liên quan:

Hàm DVARP trong Excel

, hàm DVARP, cấu trúc hàm DVARP trong Excel,
SOFT LIÊN QUAN
  • Bài mẫu hàm SUMIF

    Bài tập mẫu hàm SUMIF

    Bài mẫu hàm SUMIF giới thiệu về ứng dụng của hàm SUMIF trong việc giải quyết các bài toán trong thực tế, ngoài ra bạn sẽ biết hàm SUMIF có công thức như thế nào

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá