Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14, những nội dung nổi bật

Thị trường chứng khoán ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi thu hút được đông đảo các nhà đầu tư lớn, nhở trong và ngoài nước. Chính vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý đảm bảo cho hoạt động, quản lý của thị trường này được an toàn, hiệu quả Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật chứng khoán. Cùng Taimienphi.vn tìm hiểu nội dung chi tiết qua bài viết sau đây.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán, Luật Chứng khoán đã được thông qua và ra đời. Đây là bước quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý khi tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán.

luat chung khoan 2019 moi nhat va nhung noi dung noi bat

Luật chứng khoán mới nhất: Bố cục và những nội dung nổi bật nhất
 

Mục Lục bài viết:
1. Bố cục của Luật chứng khoán.
2. Nội dung của Luật chứng khoán.
3. Sự cần thiết ban hành Luật chứng khoán.

1. Bố cục của Luật chứng khoán

Hiện nay, Luật chứng khoán mới nhất đang có hiệu lực thi hành là Luật chứng khoán 2019. Theo đó, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Về bố cục của Luật chứng khoán gồm có: 10 Chương với 135 Điều:

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12): quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng chứng khoán, những biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quản lý nhà nước trong hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK).

- Chương II: Chào bán chứng khoán: 02 mục, 19 Điều (từ Điều 13 - Điều 31)

+ Mục 2: Chào bán chứng khoán ra công chứng.

+ Mục II: Chào bán chứng khoán riêng lẻ.

- Chương III: Công ty đại chúng: 02 mục, 10 Điều (từ Điều 32 - Điều 41)

+ Mục 1: Quy định về công ty đại chúng

+ Mục 2: Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Chương IV: Thị trường giao dịch chứng khoán: 10 Điều (từ Điều 42 - Điều 51)

- Chương V: Đăng ký, lưu ý, bù trừ và thanh toán chứng khoán: 18 Điều (từ Điều 52 - Điều 69)

- Chương VI: Công ty chứng khoán , công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: 04 mục, 29 Điều

+ Mục 1: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

+ Mục 2: Hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

+ Mục 3: Tổ chức lại, đình chỉ và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

+ Mục 4: Hành nghề chứng khoán

- Chương VII: Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát: 04 mục, 19 Điều (từ Điều 99 - Điều 117)

+ Mục 1: Quy định chung về quỹ đầu tư chứng khoán

+ Mục 2: Quỹ đại chúng và quỹ thành viên

+ Mục 3: Công ty đầu tư chứng khoán

+ Mục 4: Ngân hàng giám sát.

- Chương VIII: Công bố thông tin: 11 Điều (từ Điều 118 - Điều 128)

- Chương IX: Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại: 05 Điều (từ Điều 129 - Điều 133)

- Chương X: Điều khoản thi hành: 02 Điều (Điều 134 - Điều 135)

* Tải Luật chứng khoán 2019 cập nhật mới nhất TẠI ĐÂY

luat chung khoan 2019 moi nhat va nhung noi dung noi bat 2

Luật chứng khoán 2019 có gì mới? Tìm hiểu nội dung cơ bản của Luật chứng khoán 2019

 

2. Nội dung của Luật chứng khoán

- Về đối tượng áp dụng của Luật chứng khoán:

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán, hoạt động trên TTCK Việt Nam

+ Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK

+ Cơ qua, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Tại Luật chứng khoán cũng ghi nhận rõ về nguyên tắc áp dụng, những biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn TTCK, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý về chứng khoán.

- Bên cạnh đó, luật cũng quy định về tổ chức xã hội, nghề nghiệp chứng khoán, các hành vi bị cấm được xây dựng dựa trên sự thống nhất với các tội danh của Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi bổ sung 2017). Những hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định rõ hơn để phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Về chào bán chứng khoán: gồm có chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ:

+ Chào bán chứng khoán ra công chúng: Luật chứng khoán 2019 đã có sự sửa đổi, bổ sung về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng để phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn. Thấy được sự tách bạch giữa điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho phù hợp

+ Chào bán chứng khoán riêng lẻ: quy định rõ về đối tượng tham gia chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng (bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng).

- Về công ty đại chúng: quy định rõ về điều kiện, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng; quyền, nghĩa vụ , quản trị của công ty đại chúng phù hợp với thực tế và luật doanh nghiệp cùng những luật khác có liên quan.

- Về thị trường giao dịch chứng khoán: tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Luật chứng khoán 2019 đã thừa kế Luật chứng khoán 2006, ngoài ra cũng quy định cụ thể ngoài sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty con thì không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

- Mô hình tổ chức, hoạt động, quản lý bộ máy, điều hành, điều lệ của sàn giao dịch chứng khoán: về mô hình tổ chức đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật doanh nghiệp và xu hướng hội nhập quốc tế. Về bộ máy quản lý phải được tổ chức phù hợp với từng loại hình công ty.

- Về quyền, nghĩa vụ của sàn giao dịch chứng khoán: kế thừa luật chứng khoán 2006

- Về thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại: đã nêu rõ thẩm quyền của Ủy ban chứng khoán nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

 

3. Sự cần thiết ban hành Luật chứng khoán

- Luật chứng khoán 2019 ra đời, đã khắc phục được tồn tại, hạn chế của Luật chứng khoán 2006 để phù hợp với tình hình thực tế, xu hướng hội nhập quốc tế cũng như đảm bảo sự đồng bộ giữa các luật khác

- Tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán.

- Đảm bảo tính minh bạch, công bằng, linh hoạt trong hoạt động của thị TTCK, đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp thống nhất trong hệ thống pháp luật.

=> Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán là rất cần thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Cũng liên quan đến Luật chứng khoán, bạn đọc có thể tham khảo thêm về Luật các tổ chức tín dụng hay luật đấu giá tài sản mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây.

https://thuthuat.taimienphi.vn/luat-chung-khoan-73763n.aspx
Như vậy, tìm hiểu những thông tin cơ bản của luật chứng khoán sẽ là những cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Tác giả: Cao Toàn Mỹ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh
Xem MBS bảng giá chứng khoán trực tuyến ở đâu?
Polkalokr có tiềm năng không? Có nên đầu tư LKR không?
Đánh giá sàn Bitstamp, Sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy không?
Chuyển tiền chứng khoán MBBank
Từ khoá liên quan:

luat chung khoan

, luat chung khoan 2019, luật chứng khoán mới nhất,

SOFT LIÊN QUAN
  • Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán

    Ủy quyển ký thay chứng từ chứng khoán

    Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán sau khi hoàn thành sẽ được gửi lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong đó, ghi rõ thông tin và một số điều khoản thỏa thuận của bên ủy quyền và bên nhận ủy ...

Tin Mới