13 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 mới nhất 2022

Những mẫu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 mới nhất dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc cũng như những dạng bài tập sẽ xuất hiện trong đề thi học kì 2 sắp tới. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống đáp án chi tiết, các em có thể tự đánh giá năng lực bản thân, qua đó có phương pháp ôn tập hiệu quả để chuẩn bị cho kì thi.

 

Mục lục bài viết:
I. Bộ sách kết nối tri thức
  1. Đề thi số 1
  2. Đề thi số 2
  3. Đề thi số 3
  4. Đề thi số 4
  5. Đề thi số 5
II. Bộ sách kết nối tri thức
  1. Đề thi số 1
  2. Đề thi số 2
  3. Đề thi số 3
  4. Đề thi số 4
III. Bộ sách Cánh diều
  1. Đề thi số 1
  2. Đề thi số 2
  3. Đề thi số 3
  4. Đề thi số 4

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018, theo Thông tư 27 của Bộ giáo dục và đào tạo nhằm đánh giá toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần: Kiểm tra đọc (10 điểm) và Kiểm tra viết (10 điểm)
 

I. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống


1. Đề số 1:

Với đề thi số 1, ở phần đọc, các em sẽ đọc thành tiếng 1 đoạn văn hoặc thơ khoảng 50 tiếng (7 điểm) kết hợp với đọc hiểu bài "Hoa ngọc lan", thực hành bài tập nối đúng (3 điểm). Ở phần Kiểm tra viết, các em nghe - viết chính tả hai khổ thơ đầu bài "Ngôi nhà" (7 điểm) và làm các bài tập về chính tả, viết một câu về con vật yêu thích (3 điểm).

>> Tải Đề số 1 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 1 mon tieng viet lop 1

 

2. Đề số 2:

Ở đề thi số 2, các em đọc thành tiếng bài "Các Vua Hùng" (7 điểm) kết hợp với đọc hiểu bài "Cây bàng", thực hành bài tập nối đúng (3 điểm). Đối với phần viết, các em nghe viết một đoạn khoảng 30 chữ trong bài "Tôi đi học" (7 điểm) và làm các bài tập như: điền vào chỗ trống, viết lời cảm ơn khi được người thân hoặc bạn bè tặng quà (3 điểm).

 >> Tải Đề số 2 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 moi nhat

 

3. Đề số 3:

Để rèn luyện phần Đọc, các em thực hiện đọc thành tiếng bài "Đầm sen" (7 điểm) kết hợp với Đọc thầm và làm bài tập bài "Bà Triệu", thực hành bài tập nối đúng (3 điểm). Ở phần Kiểm tra viết, các em nghe - viết chính tả 8 câu thơ đầu bài thơ "Lời chào" (7 điểm) và làm bài tập điền vào chỗ trống, viết lời chúc mừng mẹ hoặc bà nhân ngày 8 tháng 3 (3 điểm).

>> Tải Đề số 3 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 moi nhat

 

4. Đề số 4:

Với phần Kiểm tra đọc, các em luyện tập đọc thành tiếng bài "Hai người bạn" (7 điểm) kết hợp với đọc hiểu bài "Biển Nha Trang", thực hành bài tập nối đúng (3 điểm). Qua phần Kiểm tra viết, các em nghe - viết 8 dòng đầu bài thơ "Câu chuyện của rễ" (7 điểm) và làm các Bài tập về chính tả, viết lời xin lỗi khi lỡ tay làm bẩn áo bạn (3 điểm).

>> Tải Đề số 4 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 nam 2022
 

5. Đề số 5:

Ở đề thi số 5, các em đọc thành tiếng bài "Làm anh" (7 điểm); đọc hiểu bài "Cây bàng", làm bài tập nối đúng (3 điểm). Cùng với đó, các em nghe viết (7 điểm); thực hành các bài tập chính tả, viết tên ba loài cây (3 điểm).

>> Tải Đề số 5 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 nam 2022 so 5
 

II. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:
 

1. Đề số 1:

Ở đề thi số 1 bộ Chân trời sáng tạo, các em luyện đọc thành tiếng bài "Quà tặng mẹ" (7 điểm); đọc hiểu bài "Nắng" (3 điểm) và luyện tập nghe viết (7 điểm); thực hành làm bài tập tiếng việt (3 điểm).

>> Tải Đề số 1 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1


2. Đề số 2:

Trong phần kiểm tra đọc, các em luyện đọc thành tiếng bài "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" (7 điểm); đọc hiểu bài "Chú sẻ con và bông bằng lăng" (3 điểm). Đối với phần viết, các em thực hành nghe viết chính tả (7 điểm); làm bài tập tiếng việt (3 điểm).

>> Tải Đề số 2 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1


3. Đề số 3:

Để kiểm tra kĩ năng đọc, các em đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học (7 điểm); đọc hiểu bài "Hai người bạn" (3 điểm). Với phần viết, các em nghe viết chính tả bài "Đinh Bộ Lĩnh" (7 điểm); thực hành làm bài tập chính tả, nối đúng và viết tên hai người bạn tốt của em (3 điểm).

>> Tải Đề số 3 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 moi nhat


4. Đề số 4:

Với đề thi số 4, ở phần đọc, các em bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn văn (7 điểm); đọc hiểu bài "Bà còng đi chợ trời mưa" (3 điểm). Trong phần kiểm tra viết, các em nghe viết chính tả bài "Mẹ con cá chuối" (7 điểm); thực hành làm bài tập chính tả, viết tên một người bạn trong lớp (3 điểm).

>> Tải Đề số 4 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1

 

III. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều


1. Đề số 1:

Với đề thi số 1 bộ Cánh diều, các em sẽ bốc thăm và đọc thành tiếng bài đọc đã học (6 điểm), đọc hiểu bài "Quạ và đàn bồ câu" (4 điểm). Cùng với đó, các em luyện nghe viết chính tả (6 điểm), thực hành làm bài tập chính tả, nối để tạo câu hoàn thiện (4 điểm).

>> Tải Đề số 1 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 sach canh dieu


2. Đề số 2:

Ở đề thi này, các em sẽ luyện tập đọc thành tiếng (6 điểm), đọc hiểu bài "Bạn của Nai Nhỏ" (4 điểm), nghe viết (6 điểm) và cuối cùng là thực hành làm bài tập về chính tả, dấu câu, nối để tạo câu hoàn thiện (4 điểm).

>> Tải Đề số 2 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 sach canh dieu


3. Đề số 3:

Để kiểm tra kĩ năng đọc, ở đề thi số 3, các em thực hành đọc thành tiếng bài đọc "Đẹp mà không đẹp" (6 điểm); đọc hiểu bài "Công bằng", kể tên 2 loài hoa (4 điểm). Ở phần Kiểm tra Viết, các em nghe - viết (6 điểm); thực hành làm bài tập về chính tả, nối để tạo câu hoàn thiện, viết câu phù hợp với nội dung bức tranh (4 điểm).

>> Tải Đề số 3 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 sach canh dieu


4. Đề số 4:

Với đề thi số 4, các em sẽ bốc thăm và đọc thành tiếng bài đọc đã học (6 điểm); đọc hiểu bài "Chú ếch" (4 điểm) trong phần Đọc. Với phần kiểm tra viết, các em nghe viết chính tả (6 điểm); thực hành làm bài tập về vần, tìm từ ngữ thích hợp, viết câu phù hợp với nội dung bức tranh (4 điểm).

>> Tải Đề số 4 môn Tiếng Việt lớp 1 + đáp án TẠI ĐÂY.

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 sach canh dieu

----------------HẾT----------------

https://thuthuat.taimienphi.vn/de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-viet-lop-1-69234n.aspx
Để ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới, bên cạnh việc ôn tập kiến thức và luyện tập làm Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1, các em có thể tham khảo thêm những tài liệu quan trọng khác như: Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1, Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 1, Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 1 để chuẩn bị tốt cho những môn học khác.

Tác giả: Lê Thị Thuỷ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

10 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra lớp 2 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh
Cách ra đề thi Tiếng Việt lớp 1 theo Thông tư 22
Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 năm 2022 - 2023 (Sách mới), KNTT, CTST, Cánh Diều
10 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
Từ khoá liên quan:

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 chuong trinh moi

, de thi tieng viet lop 1 hoc ki 2 co dap an nam 2022, de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 1 sach canh dieu chan troi sang tao ket noi tri thuc,

SOFT LIÊN QUAN
  • Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt

    Đề thi, đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt

    Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích để thầy cô giáo và các bậc phụ huynh có thể giúp các em học sinh ôn tập có trọng tâm và hiệu quả cho bài kiểm tra giữa học kì 1 sắp tới. Mờ ...

Tin Mới