Đáp án câu 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Để có thêm những gợi ý hữu ích cho bài thu hoạch lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho học sinh THCS, bên cạnh những tiết học trên lớp, các em có thể kết hợp với việc tham khảo Đáp án câu 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 mà Thuthuat.Taimienphi.vn giới thiệu dưới đây nhé.

Câu hỏi 1: Anh (chị) nêu các vùng biển Việt Nam theo luật biển Việt Nam năm 2012 và chế độ pháp lí của nó?

dap an cau 1 bai thu hoach lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh doi tuong 4

Đáp án câu 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Bài làm:

Theo luật biển Việt Nam năm 2012, vùng biển Việt Nam bao gồm: Vùng nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Mỗi vùng biển lại có quy ước về ranh giới và một chế độ pháp lí riêng. Cụ thể:


1. Vùng nội thủy:

- Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
- Chế độ pháp lí: Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền.


2. Vùng lãnh hải:

- Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
- Chế độ pháp lý của lãnh hải:
+ Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
+ Tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam. Đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
+ Việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
+ Các phương tiện bay nước ngoài không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam hoặc thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
+ Nhà nước có chủ quyền đối với mọi loại hiện vật khảo cổ, lịch sử trong lãnh hải Việt Nam.


3. Vùng tiếp giáp lãnh hải

- Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.
- Chế độ pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải
+ Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các quyền khác quy định tại Điều 16 của Luật này đối với vùng tiếp giáp lãnh hải.
+ Nhà nước thực hiện kiểm soát trong vùng tiếp giáp lãnh hải nhằm ngăn ngừa và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam.


4. Vùng đặc quyền kinh tế

- Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.
- Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế

* Trong vùng đặc quyền kinh tế, Nhà nước thực hiện:
a) Quyền chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, quản lý và bảo tồn tài nguyên thuộc vùng nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển; về các hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác vùng này vì mục đích kinh tế;
b) Quyền tài phán quốc gia về lắp đặt và sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển; nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển;
c) Các quyền và nghĩa vụ khác phù hợp với pháp luật quốc tế.

* Nhà nước tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không; quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển hợp pháp của các quốc gia khác trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.

Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

* Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt các thiết bị và công trình trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên cơ sở các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được phép của Chính phủ Việt Nam.

* Các quyền có liên quan đến đáy biển và lòng đất dưới đáy biển được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật này.


5. Thềm lục địa

- Thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa.
- Chế độ pháp lý của thềm lục địa
+ Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa về thăm dò, khai thác tài nguyên.
+ Quyền chủ quyền quy định tại khoản 1 Điều này có tính chất đặc quyền, không ai có quyền tiến hành hoạt động thăm dò thềm lục địa hoặc khai thác tài nguyên của thềm lục địa nếu không có sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam.
+ Nhà nước có quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển, cho phép và quy định việc khoan nhằm bất kỳ mục đích nào ở thềm lục địa.
+ Nhà nước tôn trọng quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác của các quốc gia khác ở thềm lục địa Việt Nam theo quy định của Luật này và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết bị và công trình ở thềm lục địa của Việt Nam trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp đồng ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được phép của Chính phủ Việt Nam.

---------------HẾT----------------

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-cau-1-bai-thu-hoach-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-doi-tuong-4-59806n.aspx
Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các em trả lời cho Câu 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, bên cạnh đó bài thu hoạch còn kiểm tra rất nhiều những vấn đề quan trọng khác về quốc phòng an ninh, để hoàn thiện bài thu hoạch đầy đủ về nội dung, các em có thể tham khảo thêm: Đáp án câu 2 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4Đáp án câu 3 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 tại Thuthuat.Taimienphi.vn.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020
Đáp án môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2018
Đáp án giao thông học đường Vòng 3, câu 16, 17, 18, 19, 20
Đáp án giao thông học đường Vòng 3, câu 21, 22, 23, 24, 25
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020
Từ khoá liên quan:

dap an cau 1 bai thu hoach lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh doi tuong 4

, bai thu hoach lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh doi tuong 4 nam 2020, bai thu hoach lop boi duong kien thuc quoc phong an ninh nam 2020,

SOFT LIÊN QUAN

Tin Mới

 • Mẫu kịch bản họp lớp kỷ niệm 20, 30 năm ra trường

  Nhiều giáo viên, học sinh đều nhận thấy rằng các cuộc họp lớp có tác dụng giải quyết vấn đề, cải thiện tình trạng học tập và gắn kết tình cảm của các em học sinh. Là cán bộ lớp, người đề xướng buổi họp lớp, để buổi họp

 • Hadoop là gì?

  Hadoop là gì? Các thành phần, hệ sinh thái và cấu trúc Hadoop như thế nào? Bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết nhé.

 • Sự khác nhau giữa JSON và XML

  XML (Extensible Markup Language) và JSON (JavaScript Object Notation) là 2 định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. So sánh JSON và XML, sự khác nhau giữa JSON và XML là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé.

 • Bi kịch tha hóa của nhân vật Chí Phèo

  Chí Phèo là tác phẩm văn xuôi thuộc hàng kinh điển trong nền văn học hiện đại Việt Nam của nhà văn Nam Cao, cùng phân tích tác phẩm này để hiểu rõ hơn về bi kịch tha hóa của nhân vật Chí Phèo và thấy được ngòi bút nhân đạo cao cả của tác giả.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá