Cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator

Trong các bài viết trước Taimienphi.vn đã hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa kích thước, vị trí, xoay, lật hình trong Adobe Illustrator như thế nào. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn tiếp cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator.

Để tìm hiểu chi tiết cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator, bạn đọc tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Cach to mau va thay doi mau trong Adobe Illustrator

Hướng dẫn cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator

Tải phiên bản Adobe Illustrator phiên bản mới nhất trong liên kết được chia sẻ bên dưới:

=>Link tải Adobe Illustrator CC 2020

Chỉ link tải là chưa đủ, các bạn tham khảo Cách cài Adobe Illustrator CC 2020 FULL nhé.

1. Cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator

Illustrator hỗ trợ 2 cách tô màu:
- Gán fill, stroke hoặc cả 2 cho toàn bộ đối tượng.
- Chuyển đổi đối tượng thành nhóm Live Paint và gán fill hoặc stroke cho các cạnh riêng biệt và mặt của đường dẫn.

1.1. Tô màu đối tượng
Sau khi vẽ một đối tượng, bạn có thể gán fill, stroke hoặc cả 2 cho đối tượng đó. Sau đó bạn có thể vẽ các đối tượng khác và thực hiện cách tương tự để tô màu, xếp từng đối tượng mới lên trên các đối tượng trước đó. Kết quả trả về là một cái gì đó giống như ảnh ghép được tạo từ các hình cắt từ giấy màu.

1.2. Tô màu nhóm Live Paint
Với phương pháp Live Paint, bạn có thể tô màu đối tượng giống như làm với công cụ đổ màu truyền thống, không liên quan đến layer hoặc thứ tự xếp chồng, có thể tạo ra một quy trình làm việc tự nhiên hơn. Tất cả các đối tượng trong một nhóm Live Paint được xử lý như thể chúng là một phần của cùng một bề mặt phẳng.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator

Điều này có nghĩa là bạn có thể vẽ nhiều đường dẫn sau đó tô màu từng khu vực bao quanh bởi các đường dẫn này. Ngoài ra bạn cũng có thể gán các màu và độ dày mỏng khác nhau cho các phần của đường dẫn giữa các giao điểm (được gọi là cạnh). Kết quả là bạn có thể tô mỗi cạnh, mỗi mặt một màu khác nhau. Nếu di chuyển và định hình lại các đường dẫn trong nhóm Live Paint, các mặt và cạnh sẽ tự động điều chỉnh theo phản hồi.

2. Fill và Stroke
Fill là màu sắc, mẫu hoặc gradient trong một đối tượng. Bạn có thể áp dụng fill cho các đối tượng mở và đóng và bền mặt của nhóm Live Paint group.
Stroke có thể là đường viền có thể nhìn thấy của một đối tượng, đường dẫn hoặc cạnh của nhóm Live Paint group. Bạn có thể kiểm soát chiều rộng, màu sắc của stroke, hoặc có thể sử dụng các tùy chọn Path để tạo các nét đứt, sử dụng cọ vẽ để đổ màu cho stroke.

Lưu ý: Khi làm việc với các nhóm Live Paint group, bạn chỉ có thể áp dụng một cọ vẽ (brush) cho một cạnh nếu sử dụng bằng Appearance để thêm stroke vào nhóm.
Bạn có thể tìm thấy các màu fill và stroke trong bảng Tools, bảng Control và bảng Properties.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 2

3. Kiểm soát fill và stroke
Các tùy chọn kiểm soát cài đặt stroke và fill có sẵn trong bảng Properties, bảng Tools, bảng Control và bảng Color. Sử dụng các tùy chọn kiểm soát dưới đây trong bảng Tool để chỉ định màu sắc:

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 3

Ngoài ra bạn cũng có thể chỉ định màu và stroke cho một đối tượng bằng cách sử dụng các tùy chọn dưới đây trong bảng Properties và bảng Control:
- Fill color: Click tùy chọn để mở bảng Swatches hoặc nhấn và giữ Shift + click để mở bảng chế độ màu thay thế và chọn màu.
- Stroke color: Click để mở bảng bảng Swatches hoặc nhấn và giữ Shift + click để mở bảng chế độ màu thay thế và chọn màu.
- Stroke panel: Click vào Stroke để mở bảng Stroke và chỉ định các tùy chọn.
- Stroke weight: Chọn độ dày mỏng cho stroke từ menu.

3.1. Áp dụng màu cho Fill

Bạn có thể áp dụng một màu, mẫu hoặc gradient cho toàn bộ đối tượng hoặc có thể sử dụng các nhóm Live Paint group và áp dụng các màu khác nhau cho các bề mặt khác nhau của đối tượng.
Bước 1: Sử dụng công cụ Selection tool hoặc Direct Selection tool để chọn đối tượng.
Bước 2: Click chọn Fill box trên bảng Tools, bảng Properties hoặc bảng Color để thông báo bạn muốn áp dụng fill chứ không phải stroke.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 4

Bước 3: Chọn đổ màu bằng cách áp dụng một trong các tùy chọn dưới đây:
- Click màu bất kỳ trong bảng Control, bảng Color, bảng Swatches, bảng Gradient hoặc hoặc mẫu màu.
- Kích đúp chuột vào Fill box và chọn một màu từ Color Picker.
- Chọn công cụ Eyedropper tool và nhấn Alt + click (trên Windows) hoặc Option + click (trên Mac OS) đối tượng để áp dụng các thuộc tính hiện tại, bao gồm fill và stroke hiện tại.
- Click chọn nút None để loại bỏ màu được đổ trên đối tượng.
Lưu ý: Bạn có thể áp dụng màu cho đối tượng chưa được chọn bằng cách kéo màu từ Fill box, bảng Color, bảng Gradient hoặc bảng Swatches vào đối tượng. Thao tác kéo không hoạt động trên các nhóm Live Paint group.

4. Áp dụng màu cho Stroke

Bước 1: Chọn đối tượng (để chọn một cạnh trong nhóm Live Paint, sử dụng công cụ Live Paint Selection tool).
Bước 2: Click chọn Stroke box trên bảng Tools, bảng Properties, bảng Color hoặc bảng Control để thông báo bạn muốn áp dụng Stroke chứ không phải Fill.
Bước 3: Chọn màu từ bảng Color, hoặc mẫu màu từ bảng Swatches, bảng Properties hoặc bảng Control. Hoặc kích đúp chuột vào Stroke box để chọn màu sử dụng Color Picker.
Lưu ý: Nếu muốn sử dụng màu hiện tại trong Stroke box, chỉ cần kéo màu từ Stroke box vào đối tượng. Thao tác kéo không hoạt động trên các nhóm Live Paint group.
4.1. Chuyển đổi stroke thành đường dẫn compound path
Chuyển đổi stroke thành đường dẫn compound path cho phép bạn sửa đổi đường viền của stroke. Chẳng hạn bạn có thể tạo một stroke với các chiều rộng khác nhau hoặc chia stroke thành nhiều phần.
Bước 1: Chọn đối tượng.
Bước 2: Chọn Object => Path => Outline Stroke.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 5
Đường dẫn compound path được nhóm với đối tượng được fill. Để sửa đổi đường dẫn compound path, bước đầu tiên là bỏ nhóm nó khỏi fill hoặc sử dụng công cụ Group Selection tool để chọn đường dẫn.
Lưu ý: Sử dụng bảng Layers để xác định nội dung của một nhóm.

4.2. Vẽ và gộp các đường dẫn bằng công cụ Blob Brush tool
Sử dụng công cụ Blob Brush tool để đổ màu các hình dạng có thể giao nhau hoặc gộp với các hình dạng khác cùng màu.

Công cụ Blob Brush tool sử dụng các tùy chọn cọ mặc định giống như các cọ vẽ thư pháp.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 6
4.3. Cách sử dụng công cụ Blob Brush tool
Khi sử dụng công cụ Blob Brush, bạn cần ghi nhớ các nguyên tắc sau:
- Để gộp các đường dẫn, các đường dẫn này phải liền kề nhau theo thứ tự xếp chồng.
- Công cụ Blob Brush tool tạo các đường dẫn có fill và không có stroke. Nếu muốn sử dụng Blob Brush tool để gộp đường dẫn với tác phẩm nghệ thuật hiện có, hãy đảm bảo rằng tác phẩm nghệ thuật phải màu và không có stroke.
- Khi vẽ đường dẫn bằng công cụ Blob Brush tool, các đường dẫn mới gộp với đường dẫn khớp trên cùng giao nhau. Nếu đường dẫn mới chạm nhiều hơn một đường dẫn được khớp trong cùng một nhóm hoặc lớp, tất cả các đường dẫn giao nhau được gộp với nhau.
- Để áp dụng các thuộc tính đổ màu (như hiệu ứng hoặc độ trong suốt) cho công cụ Blob Brush tool, chọn cọ và thiết lập các thuộc tính trong bảng Appearances trước khi bắt đầu vẽ.
- Sử dụng công cụ Blob Brush tool để gộp các đường dẫn được tạo bởi các công cụ khác. Để làm được điều này, cần đảm bảo rằng tác phẩm nghệ thuật hiện tại không có stroke. Sau đó, thiết lập công cụ Blob Brush tool đổ cùng một màu và vẽ một đường dẫn mới giao với tất cả các đường dẫn mà bạn muốn gộp với nhau.
4.4. Tạo đường dẫn gộp
Lưu ý: Đường dẫn có stroke không thể gộp được.
Bước 1: Chọn đường dẫn mà bạn muốn gộp với đường dẫn mới.
Bước 2: Trong bảng Appearances, bỏ chọn New Art Has Basic Appearance để công cụ Blob Brush tool sử dụng các thuộc tính của tác phẩm nghệ thuật đã chọn.|
Bước 3: Chọn công cụ Blob Brush tool và đảm bảo nó sử dụng các giao diện giống như tác phẩm nghệ thuật đã chọn.
Bước 4: Vẽ các đường giao nhau với tác phẩm nghệ thuật. Nếu các đường dẫn không gộp, đảm bảo các thuộc tính của công cụ Blob Brush tool khớp chính xác với các thuộc tính đường dẫn hiện có và không sử dụng stroke.

4.5. Các tùy chọn công cụ Blob Brush
Kích đúp chuột vào công cụ Blob Brush tool trong bảng Tools và chọn tùy chọn bất kỳ dưới đây:
- Keep Selected: chỉ định khi vẽ một đường dẫn được gộp, tất cả các đường dẫn được chọn và vẫn được chọn khi bạn tiếp tục vẽ. Tùy chọn này hữu ích để xem tất cả các đường dẫn được bao gồm trong đường dẫn gộp.
- Merge only with Selection: chỉ định các stroke mới chỉ hợp nhất với đường dẫn đã chọn hiện có. Nếu chọn tùy chọn này, stroke mới sẽ không được gộp với đường dẫn giao nhau khác không được chọn.
- Fidelity: kiểm soát khoảng cách bạn phải di chuyển chuột hoặc bút stylus trước khi Illustrator thêm điểm cố định mới vào đường dẫn. Fidelity có thể dao động từ 0.5 đến 20 pixel, giá trị càng cao, đường dẫn càng ít phức tạp.
- Smoothness: kiểm soát mức độ làm mịn mà Illustrator áp dụng khi bạn sử dụng công cụ. Độ mịn có thể dao động từ 0% đến 100%, tỷ lệ phần trăm càng cao, đường dẫn càng mịn.
- Size: xác định kích thước của bàn chải.
- Angle: xác định góc xoay cho bàn chải. Kéo đầu mũi tên trong phần xem trước hoặc nhập giá trị vào khung Angel text.
- Roundness: xác định độ tròn của bàn chải. Kéo một chấm đen trong phần xem trước từ hoặc về phía trung tâm hoặc nhập một giá trị vào khung Roundness text. Giá trị càng cao, độ tròn càng lớn.

5. Chọn các đối tượng cùng fill và stroke
Bạn có thể chọn các đối tượng có cùng thuộc tính, bao gồm màu cho fill, cho stroke và độ dày stroke.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 7

Lưu ý: Các lệnh Select => Same => Fill Color, Stroke Color Stroke Weight hoạt động trong nhóm Live Paint group khi bạn chọn bề mặt hoặc cạnh bằng công cụ Live Paint Selection tool. Các lệnh Select => Same khác không hoạt động.

Ngoài ra bạn không thể chọn cùng một đối tượng cả bên trong và bên ngoài nhóm Live Paint group cùng một lúc.
- Để chọn các đối tượng cùng fill và stroke, chọn một trong các đối tượng, click chọn nút Select Similar Objects trong bảng Control và chọn các thuộc tính mà bạn muốn trong menu.
- Để chọn tất cả các đối tượng áp dụng cùng màu cho fill hoặc stroke, chọn một đối tượng áp dụng màu cho fill và stroke trong bảng Control hoặc bảng Swatches. Sau đó chọn Select => Same, click chọn Fill Color, Stroke Color hoặc Fill & Stroke từ menu.
- Để chọn tất cả các đối tượng có cùng độ dày stroke, chọn một đối tượng có độ dày stroke hoặc chọn độ dày stroke từ bảng Stroke. Sau đó chọn Select => Same => Stroke Weight.
- Để áp dụng các tùy chọn lựa chọn giống nhau bằng cách sử dụng một đối tượng khác, chọn một đối tượng mới, sau đó chọn Select => Reselect.
5.1. Tạo nhiều fill và stroke
Sử dụng bảng Appearance để tạo nhiều fill và stroke cho cùng một đối tượng. Thêm nhiều fill và stroke cho một đối tượng để tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau.
Bước 1: Chọn một hoặc nhiều đối tượng hoặc nhóm (hoặc một layer trong bảng Layers).
Bước 2: Chọn Add New Fill hoặc Add New Stroke từ bảng menu Appearance. Hoặc cách khác là chọn Fill hoặc stroke từ bảng Appearance, sau đó click chọn nút Duplicate Selected Item.
Bước 3: Đặt các màu và các thuộc tính khác cho fill hoặc stroke mới.

6. Xóa fill hoặc stroke từ một đối tượng
Bước 1: Chọn đối tượng.
Bước 2: Click chọn Fill box hoặc Stroke box trong bảng Tools hoặc bảng Properties để thông báo bạn muốn xóa fill hoặc stroke của đối tượng
Bước 3: Click chọn nút None trong bảng Tools, Color hoặc bảng Swatches.
Lưu ý: Ngoài ra bạn có thể click chọn biểu tượng None trên menu Fill hoặc menu Stroke Color trong bảng Properties hoặc bảng Control.

cach to mau va thay doi mau trong adobe illustrator 8

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-to-mau-va-thay-doi-mau-trong-adobe-illustrator-45615n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa hướng dẫn bạn cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator. Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp như Cách thiết kế Logo 3D trong Adobe Illustrator, bạn đọc có thể để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết nhé.

Tác giả: Trần Hoạt     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cắt hình và xóa hình trong Adobe Illustrator
Cách vẽ đường thẳng trong Adobe Illustrator
So sánh Adobe Illustrator và Photoshop, điểm giống và khác nhau
Cách cài Adobe Illustrator CC 2020, CC 2022, CC 2021 và CC 2019 FULL
Hướng dẫn chỉnh sửa kích thước, vị trí, xoay, lật hình trong Adobe Illustrator
Từ khoá liên quan:

Cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator

, tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator, chỉnh sửa kích thước hình trong Adobe Illustrator,

SOFT LIÊN QUAN
 • Illustrator Recovery Toolbox

  Khôi phục các file Adobe Illustrator

  Illustrator Recovery Toolbox là phần mềm khôi phục các file Adobe Illustrator bị lỗi hay hỏng qua giao diện GUI dạng thuật sỹ, tối giản. Phần mềm hỗ trợ cài đặt nhanh, không có các tính năng phức tạp và thích hợp với ngư ...

Tin Mới

 • Cách thay đổi màu nền mặc định trên Illustrator

  Như chúng ta đã biết Adobe Illustrator là phần mềm đồ họa vector được phát triển và tiếp thị bởi Adobe Inc, để làm quen với Illustrator, trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi màu nền mặc định trên Illustrator.

 • Cách tô màu và thay đổi màu trong Adobe Illustrator

  Trong các bài viết trước Taimienphi.vn đã hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa kích thước, vị trí, xoay, lật hình trong Adobe Illustrator như thế nào. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn tiếp cách tô màu và thay

 • Cách Tạo và Chỉnh sửa Gradient trong Adobe Illustrator

  Để tìm hiểu cách tạo và chỉnh sửa Gradient trong Adobe Illustrator như thế nào, bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên

 • Full Code Tây Du VNG MỚI NHẤT 7/2024 và cách nhập giftcode

  Tổng hợp Code Tây Du VNG Đại Náo Tam Giới mới nhất và cách nhập giftcode nhận KNB, Đường Tăng, Thiên Giác Hoàn ... hoàn toàn miễn phí. Mỗi tuần NPH đều cung cấp các mã Tây Du VNG thông qua những event đặc sắc giúp Thủ Hộ Sứ dễ chơi, nhanh chóng xây dựng đội hình mạnh bá đạo.