6 Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 hay nhất

Kiểm điểm, tự phê bình là một nguyên tắc sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín, sức chiến đấu của mỗi người cán bộ Đảng viên. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm thường được thực hiện vào cuối năm để cán bộ, Đảng viên nhìn nhận lại những ưu/khuyết điểm của bản thân, phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại Đảng viên theo quy định. Sau đây là các mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất, các bạn cùng tham khảo và tải về.

Sau một năm công tác trong tổ chức Đảng, cuối năm là thời điểm mà các cán bộ, Đảng viên trong tổ chức Đảng phải làm bản kiểm điểm cá nhân để tự nhìn nhận lại tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc,..., và rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Bài viết dưới đây, Taimienphi.vn cung cấp các mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chi tiết, đầy đủ theo hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương Đảng. Các đối tượng hoạt động trong Đảng (học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, lãnh đạo cơ quan, chi bộ) có thể tham khảo, tải về để hoàn thiện bản tự phê cuối năm của mình theo đúng quy định.

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất
 

Mục Lục bài viết:
I. Các mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất.
  1. Bản kiểm điểm đảng viên mẫu 01-HD KĐ.ĐG.
  2. Bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW.
  3. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Giáo viên.
  4. Bản kiểm điểm Đảng viên của cuối năm của công an.
  5. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của cán bộ quản lý, lãnh đạo.
  6. Mẫu Bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị.
II. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là gì?.


I. Các mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

Dưới đây là các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, giáo viên, công an, quân đội... Các mẫu được biên soạn chi tiết, đầy đủ nội dung các bạn tải về có thể dễ dàng sử dụng.

CLICK XEM HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT TẠI ĐÂY


1. Bản kiểm điểm đảng viên mẫu 01-HD KĐ.ĐG

Bản kiểm điểm Đảng viên theo mẫu 01-HD KĐ.ĐG được ban hành kèm hướng dẫn 21-HD/BTCTW để phục vụ cho công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng của tập thể, cấp ủy, chi bộ. Nội dung của mẫu báo cáo, kiểm điểm cần nêu rõ những thành tích, ưu/ khuyết điểm của tập thể, nguyên nhân và các giải pháp cần thực hiện để khắc phục những hạn chế kể trên.

ban kiem diem dang vien mau 01-hd kd dg

* Tải mẫu TẠI ĐÂY


2. Bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW

Dưới đây là các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Mẫu bản kiểm điểm này dành được sử dụng cho hầu hết các đối tượng là cán bộ, quản lý, công nhân, viên chức,..., hoạt động trong tổ chức Đảng để kiểm điểm, đánh giá và tự xếp loại chất lượng Đảng viên của mình.

Viet ban kiem diem ca nhan cuoi nam cho dang vien

* Tải mẫu TẠI ĐÂY


3. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Giáo viên

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dưới đây được các thầy cô giáo trong tổ chức Đảng sử dụng để tự soi, tự sửa mình, từ đó phát huy những điểm tốt, tìm ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy tại nhà trường.

Ban tu kiem diem Dang vien cuoi nam

* Tải mẫu TẠI ĐÂY


4. Bản kiểm điểm Đảng viên của cuối năm của công an

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm dưới đây được lập để giúp các chiến sĩ công an là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được nguyên tắc, cách nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân và nhanh chóng hoàn thành nội dung đánh giá, tự phê bình cá nhân theo quy định.

Ban tu kiem diem dang vien theo noi dung kiem tra

* Tải mẫu TẠI ĐÂY


5. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, điều hành theo nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức cũng có thể vi phạm những một số lỗi nhất định. Để nhìn nhận lại những hạn chế, thiếu sót của bản thân, cá nhân người lãnh đạo cơ quan cần làm bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo hướng dẫn số 21. Cụ thể như sau:

Ban tu phe binh va phe binh ca nhan

* Tải mẫu TẠI ĐÂY


6. Mẫu Bản kiểm điểm cuối năm của Đảng viên dự bị

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là văn bản quan trọng để tổ chức Đảng đánh giá quá trình hoạt động của Đảng viên trong suốt 1 năm trước khi xem xét trở thành Đảng viên chính thức. Chính vì thế, các nội dung trong bản kiểm điểm cần được nêu đầy đủ, chi tiết, khách quan, trung thực và đúng theo mẫu quy định của pháp luật.

Ban tu kiem diem dang vien du bi

* Tải mẫu TẠI ĐÂY


Ngoài ra, bạn có thể xem thêm những nội dung Đảng viên tuyên thệ khi kết nạp Đảng để có thêm kinh nghiệm tham gia tổ chức Đảng.
Xem thêm: Những nội dung Đảng viên tuyên thệ khi kết nạp Đảng


II. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là gì?

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản được sử dụng riêng cho các đối tượng là Đảng viên chính thức, dự bị trong tổ chức Đảng để tự đánh giá, phê bình các thành tích, hạn chế, khuyết điểm của bản thân, nêu rõ nguyên nhân, hương hướng khắc phục và tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên cho mình, rồi xin xác nhận của lãnh đạo.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên thường được thực hiện vào cuối năm để cá nhân người Đảng viên nhìn nhận, đánh giá lại những gì mình đã đạt được trong suốt một năm hoạt động.

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất được thực hiện theo hướng dẫn 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và áp dụng cho tất cả các thành viên chính thức, không chính thức trong tổ chức Đảng, bao gồm học sinh, sinh viên, công nhân, cán bộ, viên chức, quân đội, công an,....

* Những điều đảng viên cần chú ý khi viết Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

- Về cơ bản, hình thức và nội dung của bản kiểm điểm Đảng viên được quy định theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW và áp dụng chung cho các đối tượng. Hình thức thể hiện cần được đánh máy trên khổ giấy A4.

- Nội dung của bản kiểm điểm cần được thực hiện theo đúng nguyên tắc của sinh hoạt Đảng, đảm bảo nguyên tắc công bằng, chính xác, không được sao chép từ các bản kiểm điểm khác.

- Cán bộ Đảng viên có thể dựa vào lĩnh vực công tác để điều chỉnh lại nội dung bản kiểm điểm cho đúng. Với các Đảng viên nghỉ hưu có thể viết về thành tích hoạt động của mình ở nơi sinh sống, các Đảng viên đang công tác có thể viết về các ưu/khuyết điểm của mình tại cơ quan, đơn vị công tác.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ban-kiem-diem-dang-vien-cuoi-nam-71932n.aspx
Trên đây, Taimienphi.vn đã tổng hợp và chia sẻ cho bạn đọc các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW, áp dụng chung cho nhiều đối tượng Đảng viên là học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, quân nhân, công an,.. Các cán bộ Đảng viên chính thức, dự bị hoạt động trong tổ chức Đảng có thể tham khảo để biết cách tự nhận xét, đánh giá bản thân về các vấn đề như tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, cách thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Trần Thuỳ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cách đọc lời tuyên thệ khi kết nạp Đảng
Tạm biệt tháng 6, Status, câu nói hay chia tay tháng sáu
Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Cách viết bản kiểm điểm mới và đầy đủ nhất
Từ khoá liên quan:

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam

, bản kiểm điểm đảng viên mẫu 01-hd kđ đg, Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị,

SOFT LIÊN QUAN
  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

    Viết bản tự kiểm điểm đảng viên

    Mời bạn cùng tham khảo cách viết bản kiểm điểm Đảng viên, văn bản này nhằm cung cấp cho những người hiện đang đứng trong hàng ngũ của Đảng nhằm tự nhìn nhận, đánh giá lại năng lực cũng như phẩm chất chính trị của bản thâ ...

Tin Mới